TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00036 azonosítószámú projekt zárása

A Terület- és Településfejlesztés Operatív Program keretében Hajdúhadház Város Önkormányzata 100%-os támogatási intenzitású vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült. A megítélt támogatás összege: 31 millió Ft A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00036 A projekt megvalósításának kezdete: 2017.07.01. A projekt megvalósításának befejezése: 2019.05.31

Hajdúhadház Város Önkormányzata a TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00036 azonosító pályázat keretein belül a következő tevékenységeket valósítottuk meg:

  • a régi 10X10 mozaiklapok kicserélés megtörtént a földszinten és az emeleten egyaránt, csúszásmentes járólapra a folyosókon, a közlekedőkben és a gyerekek öltözőiben
  • a tornaszoba linóleum borításának cseréje 90 négyzetméteren,
  • 5 csoportszobában a szalagparketta cseréje. A helyiségek burkolatainak cseréje után a falak festése. Energiahatékonysági fejlesztésként megújuló energiaforrás, 10 kW-os napelemes rendszer telepítése megtörtént az épületre.
  • A gyermekellátásban minél magasabb színvonalú szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlen volt a játszóudvar rendezése és új, korszerű, innovatív eszközök beszerzése:
    • a kiépített betonozott terület és járda térkőből való lerakása,
    • a közlekedési pálya kialakítása, táblák, futóbiciklik és kerékpárok vásárlása,
    • udvari Csúszdatorony vár vásárlása a 3-6 éve korú gyermekek fejlettségi szintjének megfelelő, tanúsítvánnyal rendelkező játszóeszközök beszerzése. Az óvodai szolgáltatások minőségi fejlesztése hozzájárul a kisgyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatásnöveléséhez, és az óvodai ellátáshoz való jobb hozzáféréshez. 

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.

Megszakítás