TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00018 Zöld város kialakítása Hajdúhadházon

Pályázati azonosítószám: TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00018

Pályázat címe: Zöld város kialakítása Hajdúhadházon

Pályázat összköltsége: 290.000.000 Ft

Támogatási összeg: 290.000.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Megvalósítás kezdete: 2017.06.30.

Fizikai befejezés: 2019.07.30

A projekt célja, mind a város, de elsősorban az akcióterületen élő lakosság gazdasági lehetőségeinek elősegítése, életkörülményeinek javítása. Továbbá a kulturális és szabadidő hasznos eltöltését lehetővé tevő intézmények, illetve területek felújításával a szolgáltatások bővítésével és minőségi javításával a népességmegtartás is fő célkitűzés. Az igényfelmérésben is kifejtett illeszkedési szempontok alapján a tervezett projekttartalom az ITS összes tematikus céljához illeszkedik, valamint minden megjelölt városrészi célhoz kapcsolódóan tartalmaz fejlesztést az önkormányzat által tervezett elképzelés. Jelen fejlesztés Hajdúhadház városközponti akcióterületén tervezett (az akcióterület utcahatárait a megvalósítási helyszínek pontban részleteztük). A város történelmileg meghatározott központi területe, ebben a városrészben koncentrálódnak Hajdúhadház szolgáltatási funkciói, így a belvárosi területek komplex fejlesztése az egész település gazdasági-társadalmi fejlődését elősegíti.

Pályázat során megvalósuló tevékenységek:

  • A projektben nagymértékű zöldterületi fejlesztések jelennek meg az ún „Csillagterek” rekonstrukciójával, felújításával (Petőfi utca, Petőfi, Széchényi utca kereszteződés, tér; Bajcsy Zsilinszky. utca, Béke utca, Petőfi utca közti tér; Zrínyi, Lázár, Bercsényi utca keresztezés; Dobó, Hajdú, Hunyadi tér; Arany J. – Vörösmarty, Jókai utca tér; Vörösmarty – Tompa M., Csokonai utca tere. A zöldfelületi terek összeköttetése céljából egy szakaszon szilárd burkolat kialakítása, egy szakaszon pedig felújítása tervezett. Továbbá Művelődési ház körüli parkosítás; Piac területéhez kapcsolódó zöldfelületi fejlesztés; Béke utcai park felújítása, közösségi tér kialakítása (padok), fásítás; Kazinczy utca fasorral történő fejlesztése.
  • A Művelődési ház pincéjében közösségi tér kialakítása (ld. színjátszó terem, hangszerterem), az energiahatékonyság és fenntartható üzemeltetés érdekében napelemes rendszer kerül elhelyezésre
  • A jelenlegi piac kerül felújításra, illetve bővítésre eszközbeszerzéssel (szükséges parkoló kialakításokkal egyidejűleg
  • A szabadtéri színpad továbbfejlesztése új büfé építésével, zöldfelületi fejlesztéssel (ide kapcsolódik öltöző is). Szabadtéri színpadhoz kapcsolódó öltöző kialakítás
  • tervezésre került „soft” elemek környezettudatosságot erősítő szemléletformáló akció, települési arculat és identitás fejlesztése, valamint bűnmegelőzést, közlekedésbiztonság javítását segítő rendezvény is.

 

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.

Megszakítás