TOP-3.1.1-15- “Kerékpárhálózat fejlesztése Hajdúhadházon”

2017.június 01-án elindult a Széchényi 2020 pályázat keretében az Európai Unió az Európai Regionális Fejlesztési Alap és hazai központi költségvetés társfinanszírozásában a TOP-3.1.1-15 jelű, Fenntartható települési közlekedésfejlesztés tárgyú felhívás tárgyú felhívás keretében elnyert 142.979.616 Ft pályázati forrásból a Kerékpárhálózat fejlesztése Hajdúhadházon.

A projekt célja, összhangban az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljaival, a komplex, egymást segítő és erősítő, a fenntartható fejlődést és fenntartható közlekedést szolgáló fejlesztések elősegítése. Végső cél a környezetre gyakorolt hatások csökkenése, a CO2 kibocsátás mérséklése, a társadalmi szinten hasznosabb közlekedési szerkezet kialakítása. Hosszú távú cél összefüggő kerékpárosbarát területek teljes körű kialakítása. A beruházás a települési mobilitás környezetileg és pénzügyileg fenntarthatóbbá tételét szolgálja. 

A projekt során a településen 0,725 km új kerékpárút szakasz létesül és 0,955 km szakasz újul meg a beruházás végére. A beavatkozás tervezése és megvalósítása során úgy járunk el, hogy a biztonságos közlekedési feltételek valamennyi közlekedő számára biztosítottak legyenek. A gyengébb közlekedők védelme érdekében a gyalogos, kerékpáros és a közösségi közlekedési módok biztonságos közlekedési feltételeinek a fejlesztését és kialakítását is figyelembe vettük a tervezés során. A beruházás hozzájárul a közlekedésbiztonság javításához, a tervezés során az önkormányzat a közlekedésbiztonsági szempontokat kiemelten figyelemmel kísérte és a továbbiakban is figyelembe veszi a megvalósítás szakaszában is. A projekt tervezése során és a megvalósítás szakaszában az önkormányzat törekszik arra, hogy a környezetet indokolatlanul, a szükséges mértéken felül ne károsítsa. A beruházás nem pontszerűen, hanem Hajdúhadház Város integrált településfejlesztési stratégiájában foglaltak szerint, a korábbi kerékpárutak felújításaként és kiegészítéseként, azokhoz szorosan kapcsolódva valósul meg. A beruházás konkrét intézkedéseket valósít meg a legsebezhetőbb közlekedők, a gyalogosok, kerékpárosok, a gyermekek, idősek, és fogyatékkal élők közlekedésbiztonságának javítása érdekében.  

A projekt elősegíti Hajdúhadház kül- és belterületén a kerékpár hálózat továbbfejlesztését, új szakaszok építésével és a meglévő szakaszok felújításával.  A projekt hozzájárul a környezeti, a gazdasági és a társadalmi fenntarthatósághoz, hiszen a környezetkímélő közlekedést segíti elő, gazdaságilag fenntartható és társadalmi szempontból rendkívül fontos, mivel az itt élők mindennapi biztonságos közlekedését támogatja. Hajdúhadház déli részén a 4. sz. főút leágazásától külterületi kerékpárút vezet be a településre, mely a közigazgatási határon belül önálló kerékpárútként, illetve egyesített gyalog- és kerékpárútként halad északi irányba a Béke útjával párhuzamos vonalvezetéssel a Mester utca kereszteződéséig. Szintén kerékpárút található a település északi részén a Dr. Földi János és az Alkotmány utca vonalában, mely Téglás településsel biztosít közvetlen kerékpáros összeköttetést. Az Önkormányzat terveiben szerepel a Bocskaikert felől érkező déli kerékpárút és a Téglás felé vezető északi kerékpárút összekapcsolása a Béke útja – Bocskai tér – Dr. Földi János utca nyomvonalán. A tervezési koncepcióval a Béke útján meglévő gyalog- és kerékpárúthoz csatlakoztunk 2,75 m hasznos szélességgel a meglévő járda és zöldfelület felhasználásával a Mester és a Széchenyi utca csomópontján szabványos gyalogos- és kerékpáros átvezetéssel terveztünk gyalog- és kerékpárutat a Béke utca ezen szakaszán. terveztünk a Béke utcán való átvezetéssel a meglévő járdaburkolat mellé 2,00 m szélességben a Széchenyi utca és a Kossuth utca között. A Kossuth utcai csomópontban szintén szabványos gyalogos- és kerékpáros átvezetést kell kialakítani.

A Kossuth utca és Jókai utca között a Bocskai téren a meglévő járdaburkolat helyén van lehetőség elválasztott gyalog- és kerékpárút kialakítására 3,75 m szélességben. A Jókai utca csomópontjában szintén szabványos gyalogos- és kerékpáros átvezetés kialakítása szükséges. A Dr. Földi János utcán a meglévő leállósáv helyén van lehetőség 2,00 m széles kerékpárút kialakítására úgy, hogy a parkolási lehetőségeket az út túloldalán épített leállósávval továbbra is biztosítani szükséges. A kerékpárút nyomvonalából a meglévő víznyelőket ki kell helyezni, mely a továbbiakban a kerékpárút vízelvezetését is biztosítani fogja. A Dr. Földi János utcán tervezett kerékpárút az Arany János 3 utcán és a Dr. Földi János utcán kialakított szabványos gyalogos- és kerékpáros átvezetéssel csatlakozik a már meglévő Téglás felé haladó kerékpárúthoz.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.

Megszakítás