TOP-4.1.1-15 – Egészségügyi alapellátás Infrastrukturális fejlesztése Hajdúhadházon

2017.június 01-án elindult a Széchényi 2020 pályázat keretében az Európai Unió az Európai Regionális Fejlesztési Alap és hazai központi költségvetés társfinanszírozásában a TOP-4.1.1-15 jelű, Fenntartható települési közlekedésfejlesztés tárgyú felhívás tárgyú felhívás keretében elnyert 88.111.095 Ft pályázati forrásból a Egészségügyi alapellátás Infrastrukturális Fejlesztése Hajdúhadházon.

Az épülettömb és a kapcsolódó belső udvar-parkoló fejlesztése történne. Annak ellenére, hogy korábbi pályázatban megtörtént az épület főleg külső korszerűsítése, ezen pályázat keretein belül szeretnénk belső fűtéskorszerűsítési, teljes elektromos hálózati javítási, egyéb (4 háziorvosi praxis hoz tartozó rendelők, várók, mellékhelyiségek) korszerűsítési és megújuló energiát használó rendszer kiépítési és teljes udvar, parkoló téri akadálymentesítéssel egybekötött korszerűsítési munkákat megvalósítani.  

Az orvosi ellátást igénybe vevők döntő része hátrányos helyzetű, gyakran munkanélküliek, rendszeres jövedelempótló támogatásokban, segélyekben, szociális juttatásokban részesülnek, nyugdíjból illetve a minimálbér szintjét éppen elérő juttatásokból élnek. A rossz otthoni körülmények gyakran hátrányosan hatnak az egészségügyi állapotra is. Az intézmények jelenlegi infrastrukturális állapota, a berendezések elavult állapota az ellátás és megelőzés színvonalának emelését, a személyre szabott kezelést nehezen teszi lehetővé, egyre jobban romlik az emberek egészségi állapota.

A beruházás megvalósítása pozitív hatást gyakorol a külső és belső környezetre egyaránt. A fejlesztéssel érintett emberek életkörülményeit javítja, tartós környezetterheléssel nem jár. Az elvégzendő közműfejlesztések, az elavult technológia kiváltásával környezetkímélőbb működést eredményeznek, csökkenti a káros, környezetszennyező energiák felhasználását, kibocsátását, segíti a természeti erőforrások helyre állítását.

A projekt közvetlen célja Hajdúhadház Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanban és külső udvarban történő korszerűsítés minden előírásnak megfelelő, a két szintes korszerűsített Orvosi rendelő kialakítása érdekében és berendezési és orvosi eszközökkel történő bővítése/cseréje illetve az épület komplex fizikai és infokommunikációs akadálymentesítése.

Általános cél, az egészségügyi alapszolgáltatások vonzóvá tétele az infrastruktúrafejlesztéssel és a munkafeltételek minőségének javításával. A projekt hozzájárul az esélyegyenlőség elveinek érvényesüléséhez, a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű emberek egészségügyi alapellátáshoz való akadálymentes hozzáféréséhez.

A konkrét fejlesztés eredményeként első lépésben egy korszerűbb, modernebb helyre lennének integrálva az alapfokú egészségügyi közszolgáltatások háziorvosi szolgálat biztosítása, egészségfejlesztési központ funkció betöltése, jelentősen javulna az ellátás színvonala és munkahelyi körülmények a korszerűsített épületben dolgozók, a fogyatékkal élők és valamint a település és a környező települések teljes lakossága számára is. Az alapfokú egészségügyi szolgáltatásokat igénybe vevők között a hátrányos helyzetű, fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek aránya jelentős. Számukra a jelenlegi, a településen szétszórtan található, elavult épületek szolgáltatásainak elérése nehezen, gyakran egyáltalán nem elérhető az akadálymentesítés teljes hiánya miatt. Az épületek bejárata, a parkolók és az illemhelyiség elérhetősége nem akadálymentes, a belső burkolatok rossz állapotban vannak, csúszósak. A tervezett fejlesztés hatására, jelentős változás állna be az érintett célcsoport körében az Orvosi rendelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételi lehetősége, az alapfokú orvosi ellátás színvonala tekintetében is.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.

Megszakítás