TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00017 Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúhadházon

Támogatás adatlapja

Alapadatok

Pályázó neve:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megnevezése:

Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúhadházon

OP név:

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Pályázati kiírás megnevezése:

TOP-4.3.1-16-HB1 – Leromlott városi területek rehabilitációja

Projekt helyszíne (régió):

Észak-Alföld

Projekt helyszíne (megye):

Hajdú-Bihar

Projekt helyszíne (település):

Hajdúhadház

Támogatási összeg

500 00 000.- HUF

Támogatás aránya:

100 %

Támogatási döntés dátuma:

2021. 01. 22.

Forrás:

ERFA

Ország:

Magyarország

Beavatkozási kategória:

062020 – Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Projekt összköltség:

500 00 000.- HUF

A PROJEKT ÖSSZEFOGLALÁSA

A projekt célja Hajdúhadház leromlott városrészének leszakadását okozó folyamatok megállítása, megfordítása, a terület státuszának emelése a telepszerű körülmények között élők életkörülményeinek javítása. Fontos célkitűzés az érintett városrészek elérhetőségének javítása, lakófunkciójának erősítése, meglévő funkcióinak bővítése, fejlesztése, szociális és közösségi funkciók kialakítása. Fejlesztések alapvető célja ennek megfelelően a szegregált területek, akcióterület bekapcsolása a város társadalmi, gazdasági vérkeringésébe, a TOP-5.2.1 pályázatban megvalósított soft tevékenységekkel, és az ehhez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokkal. Hajdúhadház Város Önkormányzata az ITS-ban megnevezett két szociális városrehabilitációs akcióterület közül első körben, jelen pályázattal a déli szociális városrehabilitációs akcióterület komplex fejlesztését kívánja megvalósítani. A déli szociális városrehabilitációs akcióterületen belül kiemelten a nagyobb összefüggő területet alkotó 3. ill. 4. számú szegregátum került kijelölésre, amely a településen belül az egyik legnagyobb népességgel rendelkező szegregált terület. A fejlesztéssel érintett akcióterületi lakosság körében, ahol a KSH-s, valamint az önkormányzati adatok alapján a szegreátum található, igen magas a munkanélküliek, a segélyezettek száma, jellemző az alacsony iskolázottság az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak száma pedig igen magas, mely indokolttá teszi az akcióterületen végrehajtani kívánt beavatkozásokat. A város ezen területek társadalmi, fizikai és gazdasági szempontból is leromlottnak mondható.

A projekt keretében az alábbi fejlesztések valósulnak meg:

–       A 4. szegregált területen 10 db szociális bérlakás komplex felújítása valósul meg az Irínyi utca 19-37. címeken.

–       A szegregátumon kívül, de az akcióterületen belül egy db önkormányzati bérlakás felújítása/kialakítása, illetve a bútorzat beszerzése történik a Bercsényi utca 39. szám alatt, amely szolgálati lakásként fog funkcionálni.

–     A közbiztonsági funkció javítása céljából a közterületeken térfigyelő kamerarendszer kerül kiépítésre.

–       A foglalkoztatást elősegítő funkciók kiépítése során közösségi kert kerül kialakításra, illetve az akcióterületen élő hátrányos helyzetű lakosság számára a közösségi munka világába való visszatérést segítő funkciókat (oktatási, tanácsadási stb.) ellátó épület kerül felújításra, kialakításra a Bercsényi utca 13. szám alatt az akcióterületen belül.

–       Az egyéb kapcsolódó fejlesztések közül az Önkormányzat 7 db önkormányzati utat kíván szilárd burkolattal ellátni, ezáltal az akcióterületre jellemző elmaradott úthálózat is fejlesztésre kerül.

Megvalósítás kezdete:

2021.06.24.

Megvalósítás vége:

2023.08.31.

 

Hírek:

 

2023.08.02- Műszaki átadás-átvételi eljárás megindítása

A műszaki átadás-átvételi eljárás megindítása megtörtént a mélyépítészeti beruházás 1. részajánlat kivitelezési munkáival kapcsolatban A következő utcákat éritett Lehel, Erzsébet, Sugár, Irinyi.

 2023.07.28- Műszaki átadás-átvételi eljárás megindítása

A műszaki átadás-átvételi eljárás megindítása megtörtént a magasépítészeti beruházás 3. részajánlat kivitelezési munkáival kapcsolatban. (Bercsényi utca 13.)

2023.07.28- Műszaki átadás-átvételi eljárás megindítása

A műszaki átadás-átvételi eljárás megindítása megtörtént a magasépítészeti beruházás 2. részajánlat kivitelezési munkáival kapcsolatban. (Bercsényi utca 39, kamerarendszer)

2023.02.07- Műszaki átadás-átvételi eljárás

A műszaki átadás-átvételi eljárás megtörtént a mélyépítészeti beruházás 2. részajánlat kivitelezési munkáival kapcsolatban. A következő utcákat éritett Jászai Mari, Szabó Gábor, Károlyi G.

2022.07.13 – Irínyi utcai lakások felújítására létrejött a vállalkozási szerződés

In-House beszerzés keretében a Hadép Kft. nyerte a kivitelezésre kiírt beszerzési eljárást. A munka befejezésére a munkaterület átadásától számított 12 hónap áll a vállalkozó rendelkezésére a beruházás befejezésére

2022.06. 24.

A Támogatási szerződés hatályba lépett

2022.05.23 – Aláírásra kerültek a vállalkozási szerződések az útfelújításra vonatkozóan

A 7 db útfelújítás elvégzésére a sikeres közbeszerzési eljárás eredményeként aláírta az Önkormányzat a nyertes árajánlatadóval az Vajda Mélyépítő Kft-vel a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződéseket. A szerződés hatályba lépésének a feltétele a Támogatási szerződés hatályba lépése

2021.06.07. – Aláírásra került a kivitelezési szerződés

A magasépítési tevékenységek esetében (Bercsényi utca 13., Bercsényi utca 39. és a kamerarendszer kiépítése) a sikeres közbeszerzési eljárás eredményeként aláírta az Önkormányzat a nyertes árajánlatadóval az ANNA 95. Építő és Kereskedelmi Bt-vel a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződéseket. A szerződés hatályba lépésének a feltétele a Támogatási szerződés hatályba lépése

2021.01.22. – Támogatói döntés

Hajdúhadház Város Önkormányzatát, mint pályázót a TOP-4.3.1-16 – Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúhadházon konstrukció keretében a Közreműködő Szervezet 500 000 000 forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette, a támogató döntés megérkezett.

 

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.

Megszakítás