Zöld város kialakítása Hajdúhadházon

 

Zöld város kialakítása Hajdúhadházon

 

 

 

 

PROJEKT LEÍRÁSA:

Hajdúhadház Város Önkormányzata 2016.06.21-én pályázatot nyújtott be a Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15 pályázati kiírásáraZöld város kialakítása Hajdúhadházoncímmel. A pályázat 217.05.03-án pozitív támogatói döntésben részesült. Az önkormányzat a 2017. június 6-i támogatási szerződéskötést követően megkezdte a kivitelezést. A projekt elszámolható összköltségének támogatási intenzitása 100 %-os lesz, így a támogatási összeg: 270.000.000 Ft.

MŰSZAKI MEGOLDÁS:

A projekt célja, mind a város, de elsősorban az akcióterületen élő lakosság gazdasági lehetőségeinek elősegítése, életkörülményeinek javítása. Továbbá a kulturális és szabadidő hasznos eltöltését lehetővé tevő intézmények, illetve területek felújításával a szolgáltatások bővítésével és minőségi javításával a népességmegtartás is fő célkitűzés. Az igényfelmérésben is kifejtett illeszkedési szempontok alapján a tervezett projekttartalom az ITS összes tematikus céljához illeszkedik, valamint minden megjelölt városrészi célhoz kapcsolódóan tartalmaz fejlesztést az önkormányzat által tervezett elképzelés. Jelen fejlesztés Hajdúhadház városközponti akcióterületén tervezett (az akcióterület utcahatárait a megvalósítási helyszínek pontban részleteztük). A város történelmileg meghatározott központi területe, ebben a városrészben koncentrálódnak Hajdúhadház szolgáltatási funkciói, így a belvárosi területek komplex fejlesztése az egész település gazdasági-társadalmi fejlődését elősegíti.

Pályázat során megvalósuló tevékenységek:

 • A projektben nagymértékű zöldterületi fejlesztések jelennek meg az ún „Csillagterek” rekonstrukciójával, felújításával (Petőfi utca, Petőfi, Széchényi utca kereszteződés, tér; Bajcsy Zsilinszky. utca, Béke utca, Petőfi utca közti tér; Zrínyi, Lázár, Bercsényi utca keresztezés; Dobó, Hajdú, Hunyadi tér; Arany J. – Vörösmarty, Jókai utca tér; Vörösmarty – Tompa M., Csokonai utca tere. A zöldfelületi terek összeköttetése céljából egy szakaszon szilárd burkolat kialakítása, egy szakaszon pedig felújítása tervezett. Továbbá Művelődési ház körüli parkosítás; Piac területéhez kapcsolódó zöldfelületi fejlesztés; Béke utcai park felújítása, közösségi tér kialakítása (padok), fásítás; Kazinczy utca fasorral történő fejlesztése.
 • A Művelődési ház pincéjében közösségi tér kialakítása (ld. színjátszó terem, hangszerterem), az energiahatékonyság és fenntartható üzemeltetés érdekében napelemes rendszer kerül elhelyezésre
 • A jelenlegi piac kerül felújításra, illetve bővítésre eszközbeszerzéssel (szükséges parkoló kialakításokkal egyidejűleg
 • A szabadtéri színpad továbbfejlesztése új büfé építésével, zöldfelületi fejlesztéssel (ide kapcsolódik öltöző is). Szabadtéri színpadhoz kapcsolódó öltöző kialakítás
 • tervezésre került „soft” elemek környezettudatosságot erősítő szemléletformáló akció, települési arculat és identitás fejlesztése, valamint bűnmegelőzést, közlekedésbiztonság javítását segítő rendezvény is.

RÉSZTVEVŐK:

Kedvezményezett: Hajdúhadház Város Önkormányzata

Irányító Hatóság: Nemzetgazdasági Minisztérium

Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága

Projektmenedzsment: Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft. (4254 Nyíradony, Kossuth u. 2.)

Műszaki ellenőr: Cívis Komplex Mérnöki Kft. (4030 Debrecen, Gizella utca 11.)

Kivitelező:

 • Anna 95 Bt 4242 Hajdúhadház, Vadas utca 11.)
 • JANTA-BAU Kft. (4254 Nyíradony, Széchenyi utca 43.)
 • HADÉP Kft (4242 Hajdúhadház, Mester utca 26.)

PR nyilvánosság: Hajdúvizét Nonprofit Kft. (4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 13.)

HÍREK:

2019.12.31 – Megvalósult a beruházás

Az átadás átvétel megtörtént, átadásra kerültek a beruházásban érintett ingatlanok.

2019.07.25 – Aláírásra került a piac és parkolóra vonatkozó kivitelezési szerződés

A sikeres beszerzési eljárás eredményeként a nyertes ajánlattevővel a HADÉP Kft-vel a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés.

2019.07.02- Megindításra került a Piac és piac parkoló IN-HOUSE beszerzés eljárás

2019.03.28 – Aláírásra került a kivitelezési szerződés

A sikeres közbeszerzési eljárás eredményeként

 • Az 1. rész vonatkozásában aláírta az Önkormányzat a nyertes ajánlattevővel a JANTA-BAU Kft-vel a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződéseket.
 • A 3. rész vonatkozásában Önkormányzat a nyertes ajánlattevővel a ANNA 95 Építő és Kereskedelmi Bt-vel a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződéseket

2019.02.22 – Megindításra került a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás

Hajdúhadház Város Önkormányzata – a 2015. évi CXLIII tv. III. rész szerint – közbeszerzési eljárást indított a kivitelező személyének kiválasztása érdekében.

A közbeszerzési eljárás három részre lett bontva:

 1. rész: ) 4242 Hajdúhadház, Vörösmarty utca útépítése és csapadékvíz elvezetése

2.) 4242 Hajdúhadház, Petőfi utca útépítése és csapadékvíz elvezetése

3.) Szabadtéri színpadhoz parkoló kialakítása

4.) Csillagterek és egyéb zöldfelületek rendezése

5.) 4242 Hajdúhadház, Arany János utcai csomópont felújítása

 1. rész: 1.) Hajdúhadház Piac felújítása

                 2.) 4242 Hajdúhadház, Piac parkoló kialakítása.

III. rész: Hajdúhadház, Szabadtéri színpad bővítése.

KAPCSOLAT:

Ha kérdése van, akár a fejlesztésekkel kapcsolatban, kérjük, keressen minket bizalommal!

Hajdúhadház Város Önkormányzata

Csáfordi Dénes – Polgármester

Cím: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

Telefon: +36 52 583-411

E-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu

 

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.

Megszakítás