TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00019 Társadalmi együttműködés Hajdúhadházon

Támogatás adatlapja

Alapadatok

Pályázó neve:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megnevezése:

Társadalmi együttműködés Hajdúhadházon

OP név:

TOP

Pályázati kiírás megnevezése:

TOP-5.2.1-15 – A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok

Projekt helyszíne (régió):

Észak-Alföld

Projekt helyszíne (megye):

Hajdú-Bihar

Projekt helyszíne (település):

Hajdúhadház

Támogatási összeg

150 00 000.- HUF

Támogatás aránya:

100 %

Támogatási döntés dátuma:

2021. 01. 22.

Forrás:

ESZA

Ország:

Magyarország

Beavatkozási kategória:

062020 – Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Projekt összköltség:

150 00 000.- HUF

 

A PROJEKT ÖSSZEFOGLALÁSA

A TOP-5.2.1-15 kódszámú, „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című felhívás célja a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja. A tevékenységek eredményeként a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javulnak, elérhetővé válnak a társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, egészség megőrzést, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást, egyéni fejlesztést és szociális munkát biztosító programok.

A projekt keretében tervezett beavatkozásokkal egyrészt az egyéni felzárkózás elősegítését, másrészt a helyi közösséget, mint társadalmi keretet kívánjuk megerősíteni a sikeres integráció érdekében.

A fejlesztés eredményeként megvalósul:

  • közösségfejlesztés, az érintett lakosság bevonását célzó programok,
  • folyamatos szociális munka feltételeinek megteremtése az érintett területen,
  • egészségfejlesztés
  • kompetenciafejlesztés a foglalkoztatás elősegítése érdekében
  • kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztő tevékenységek
  • bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok.

 

A Felhívásra benyújtott pályázatot Hajdúhadház Város Önkormányzata konzorcium formájában valósítja meg.

Konzorciumi partnerei: Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ, Hajdúhadházi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Szegényeket Segítő Országos Egyesület.

Megvalósítás kezdete:

2020.10.01. 

Megvalósítás vége:

2023.03.31.

2021.01. 22.

Hajdúhadház Város Önkormányzatát, mint pályázót a TOP-5.2.1-15 – A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” konstrukció keretében a Közreműködő Szervezet 150 000 000 forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette, a támogató döntés megérkezett.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.

Megszakítás