Közlemény

Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterének

1/2020. (III. 16.) utasítása

a koronavírus fertőzés terjedésének megelőzésével kapcsolatos helyi intézkedések meghatározásáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés j) pontja rendelkezéseire figyelemmel, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.) szóló 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet 2. §-a felhatalmazása alapján, figyelemmel a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs ajánlásaira elrendem,  hogy Hajdúhadház Város Önkormányzati tulajdonban lévő,

Hajdúhadház Hunyadi utca 1-3. szám alatti felnőtt háziorvosi rendelő és a

Hajdúhadház Bocskai tér 9. szám alatti gyermekorvosi és védőnői szolgálat vonatkozásában,

mint egészségügyi alapfeladat-ellátó intézmények vonatkozásában elrendelem, hogy orvosi rendelőként, vagy védőnői szolgáltatói helyenként a beltéri várakozó helyiségben legfeljebb 5 fő tartózkodjon.

A többi, ellátásra várakozónak zárt térben várakozni tilos, az ellátásra várakozóknak egymást folyamatosan rotálni kell, a várótermek folyamatos szellőztetése mellett.

Javasolt, hogy az egészségügyi alapfeladat-ellátásban részt vevő orvosok, védőnők a betegeket, pácienseket lehetőség szerint időpont foglalás alapján, vagy egyedi egyeztetés szerint fogadják.

Védőnők elérhetősége:

Kérjük az ellátottakat, hogy lehetőség szerint időpont foglalás alapján, vagy egyedi egyeztetés szerint vegyék igénybe a szolgáltatást.

Területi védőnők               52/384-511                   vedonok.hadhaz@gmail.com

Kovács Diána Fanny iskolavédőnő  20/322-56-25 kovacsdiana1995@gmail.com

Gyarmatiné Toronyi Edit iskolavédőnő   30/327-74-87 gytediktke@gmail.com

Fogorvosi rendelés:

A fogorvosi alapellátásban kizárólag a sürgősségi ellátásban kerül biztosításra.

Házi és gyermekorvosok elérhetősége:

Kérem, hogy gyógyszerfelírási kéréseiket alábbi e-mail címen tegyék meg, egyéb esetleges kérdéseiket telefonon tegyék meg házi orvosuknál, házi gyermekorvosuknál:

Orvos neve Rendelési idő telefonszám email
Háziorvosok
Dr. Mándi László H: 14.00-18.00 582-363                 drmandi@freemail.hu
K: 8.30-12.30
Sz: 12.30-16.00
Cs: 7.00-11.00
P: 12.30-18.00
dr. Drimba-Vincze Lilla H: 8.30-12.30 278-067 drivipharma@gmail.com
K: 14.00-18.00
Sz: 7.00-11.00
Cs: 12.30-16.00
P: 7.00-12.30
Dr. Holhós-Kovácsné dr. Simon Diána Éva   H: 7.00-11.00 278-037 recept.hajduhadhaz@gmail.com
K: 12.30-16.00
Sz: 8.30-12.30
Cs: 14.00-18.00
P: 8.00-12.00
Dr. Rácz Attila H: 12.30-16.00 384-065 raczdoktor4242@gmail.com
K: 7.00-11.00
Sz: 14.00-18.00
Cs: 8.30-12.30
P: 12.30-18.00
Gyermekorvosok
Dr. Hagymásyné Dr. Gál Zsuzsanna H: 9:00-12.00 384-959 aesculapiusgyermek@gmail.com
K: 14.00-17.00
Sz: 9:00-12:00
Cs: 14:00-17:00
P: 9:00-12:00
Dr. Erdős Andrea H: 13:00-16.00 384-959 andrea720130@gmail.com
K: 8.00-12.00
Sz: 13:00-16:00
Cs: 8:00-12:00
P: 13:00-16:00

Jelen Utasítás 2020. március 16. napján 20.00 órakor lép hatályba és annak visszavonásáig tart.

Hajdúhadház, 2020. 03.16.

Csáfordi Dénes
polgármester

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.