Álláspályázat

A Hajdúhadházi Család -és Gyermekjóléti Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Hajdúhadházi Család -és Gyermekjóléti Központ
Tanácsadó (pszichológus) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Béke utca 54/b .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Pszichológiai tanácsadást, konzultációs lehetőséget, egyéb pszichológiai szolgáltatást biztosít egyének, csoportok, családok részére szaktudásának és a szakmai előírásoknak megfelelően.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, Okleveles pszichológus,

•         magyar állampolgár, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképes szakmai önéletrajz

•         végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolata

•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, és arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat véleményezésében résztvevők megismerhetik.

•         pályázó nyilatkozata arról, hogy az 1997.évi XXXI. törvény 10/A.§.(1) bekezdése e.) pontjában meghatározott kizáró okok vele szemben nem állnak fenn.

•         Speciális erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előéletű, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdés a-c) pontjában meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, valamint foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll).

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Hajdúhadházi Család -és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (4242 Hajdúhadház, Béke utca 54/b . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1693/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Tanácsadó (pszichológus) .

•         Elektronikus úton Komorné Karap Mária részére a csaladsegito@hajduhadhaz.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Komorné Karap Mária, Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Béke utca 54/b . .

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Hajdúhadház város honlapja – 2022. október 3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. október 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a munkáltató által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.