Ebösszeírás 2020

FELHÍVÁS

HAJDÚHADHÁZ VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN TÖRTÉNŐ EBÖSSZEÍRÁSRA

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján Hajdúhadház Város Önkormányzata ebrendészeti feladatainak ellátása érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Hajdúhadház város területén 2020. november 4-től 2020. december 22-ig terjedő időszakban Hajdúhadház város közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez.

Az eb tulajdonosa/tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az ebösszeírásra önbevallásos módszerrel történik.

Az ebtartóknak ebenként egy, a hivatkozott jogszabályban meghatározott adat-tartalmú adatlapot „Ebösszeíró adatlap” kell kitölteni és azt (azokat) az önkormányzathoz visszajuttatni. Az adatlapok beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége. Azok 2020. november 04. napjától kezdődően folyamatosan beszerezhetők a Polgármesteri Hivatal Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám alatt a portán, vagy letölthetők az önkormányzat honlapjáról (www.hajduhadhaz.hu/dokumentumok/letölthető dokumentumok/ebösszeíró adatlap).

 A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás hivatali időben a Polgármesteri Hivatal titkárságán (hétfő, kedd, csütörtök 8.00-16.00; szerda: 8.00-18.00; péntek: 8.00-14.00) az 52/583-411 telefonszámon kérhető.

 Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módokon lehet benyújtani:

  • postai úton Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 4242 Hajdúhadház, Bocskait tér 1. sz. alatti címre küldve,
  • elektronikusan az ebosszeiras@hajduhadhaz.hu címre továbbítva,
  • személyesen a Polgármesteri Hivatal portáján,
  • faxon a 06/52/384-295 számra továbbítva.

Felhívom az ebtulajdonos(ok), /tartó(k) figyelmét arra, hogy a korábbi ebösszeírás során bejelentett ebeket ismét be kell jelenteni!

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2020. december 22.

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:

  • a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.
  • Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.
  • Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.
  • Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.
  • Az ebösszeírás elmulasztásának jogkövetkezménye- az állatvédelmi bírságról szóló kormányrendelet alapján – minimum 30.000,- Ft pénzbírság.

Együttműködésüket köszönöm!

Dr. Kiss Katalin
jegyző 

 

 

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.