FELHÍVÁS

Hajdúhadház Város Önkormányzata
 F E L H Í V Á S A
A veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni, munkahelyi felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről

Tájékoztatom a Tisztelt Helyi munkáltatókat, hogy a Kormány – 2020. április 30. napján hatályba lépő152/2020. (IV. 27.) Korm. rendelete (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (1) bekezdése alapján a veszélyhelyzet időtartamára bármely foglalkoztató megszervezheti a nála keresőtevékenységet folytató személyek gyermekei számára a napközbeni felügyeletet (a továbbiakban: munkahelyi gyermekfelügyelet).

Ennek feltételei a következők:

  • A munkahelyi gyermekfelügyeletet a szülő a legalább 20 hetes, de legfeljebb 14 éves, fertőző betegségben nem szenvedő gyermeke felügyelete céljából veheti igénybe. A szülőnek írásban kell nyilatkoznia arról, hogy a gyermeke nem szenved fertőző betegségben. 
  • A munkahelyi gyermekfelügyelet a szülő által igényelt időszakban, de legfeljebb munkanapokon 6 és 18 óra között biztosítható, melyet kiscsoportos formában kell megszervezni, csoportonként legfeljebb 5 gyermek felügyelete biztosítható és vegyes életkori csoportokban is megszervezhető.
  • A munkahelyi gyermekfelügyelet olyan végzettséggel, szakképesítéssel végezhető, amely jogszabály alapján feljogosít a bölcsődei ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet jogszabályban meghatározott munkaköreinek, vagy köznevelési intézmény pedagógus- vagy nevelő oktató munkát közvetlenül segítő munkaköreinek betöltésére. A munkahelyi gyermekfelügyeletet egyebekben a miniszter által kiadott, és az általa vezetett minisztérium honlapján közzétett szakmai iránymutatásnak megfelelően kell biztosítani.

A Korm. rendelet 3. § (6) bekezdése akként rendelkezik, hogy a munkahelyi gyermekfelügyelet létrehozását legkésőbb a tevékenység megkezdését megelőző napon be kell jelenteni a polgármesternek és a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalnak. A polgármester a bejelentésről tájékoztatja a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszert.

Fentiek alapján felhívom a Tisztelt Helyi munkáltatókat, hogy amennyiben munkáltatói jogkörben eljárva élni kívánnak a Korm. rendeletben szabályozott munkahelyi gyermekfelügyelet létrehozásának lehetőségével, úgy szíveskedjenek ezen szándékukat legkésőbb a tevékenység megkezdését megelőző napon az alábbi elérhetőségeken bejelenteni:

  • Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármestere részére a titkarsag@hajduhadhaz.hu e-mail címen és
  • a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya részére a 4028 Debrecen, Rózsahegy utca 4. szám alatti címre vagy Hivatali kapun keresztül a következő KRID azonosítóval rendelkező hivatali kapura: 305241771).

Hajdúhadház, 2020. április 29.

Tisztelettel:                                                                      

Csáfordi Dénes
polgármester

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.