FELHÍVÁS

Hajdúhadház Város Önkormányzata

F E L H Í V Á S A

A veszélyhelyzet során a munkahelyi gyermekfelügyelettel
kapcsolatos intézkedésekről

Tájékoztatom a Tisztelt Helyi munkáltatókat, hogy a Kormány – 2020. december 10. napján hatályba lépő567/2020. (XII.9.) Korm. rendelete (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt bármely foglalkoztató megszervezheti a nála keresőtevékenységet folytató személyek gyermekei számára a napközbeni felügyeletet (a továbbiakban: munkahelyi gyermekfelügyelet), abban az esetben, ha a gyermek által látogatott köznevelési intézményben rendkívüli szünet, vagy tantermen kívüli digitális oktatás került elrendelésre.

Ennek feltételei a következők:

  • A munkahelyi gyermekfelügyeletet a szülő a legalább 20 hetes, de legfeljebb 14 éves, fertőző betegségben nem szenvedő gyermeke felügyelete céljából jogosult igénybe venni. A szülő írásban nyilatkozik arról, hogy gyermekénél betegségre utaló tünetekről nincs tudomása. 
  • A munkahelyi gyermekfelügyelet a szülő által igényelt időszakban, de legfeljebb munkanapokon 6 és 18 óra között biztosítható, melyet kiscsoportos formában kell megszervezni, szükség esetén vegyes életkori csoportokban.
  • A munkahelyi gyermekfelügyeletet a foglalkoztató a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter által kiadott, és a tevékenységét segítő minisztérium honlapján közzétett tájékoztatónak megfelelően biztosítja.

A Korm. rendelet 1. § (6) bekezdése akként rendelkezik, hogy a munkahelyi gyermekfelügyelet megszervezését legkésőbb a tevékenység megkezdését megelőző napon be kell jelenteni a települési önkormányzat polgármesterének és a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalnak. A polgármester a bejelentésről tájékoztatja a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszert.

Fentiek alapján felhívom a Tisztelt Helyi Munkáltatókat, hogy amennyiben munkáltatói jogkörben eljárva élni kívánnak a Korm. rendeletben szabályozott munkahelyi gyermekfelügyelet megszervezésének lehetőségével, úgy szíveskedjenek ezen szándékukat legkésőbb a tevékenység megkezdését megelőző napon az alábbi elérhetőségeken bejelenteni:

  • Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármestere részére a titkarsag@hajduhadhaz.hu e-mail címen és
  • a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya részére a 4028 Debrecen, Rózsahegy utca 4. szám alatti címre vagy Hivatali kapun keresztül a következő KRID azonosítóval rendelkező hivatali kapura: 305241771).

Hajdúhadház, 2020. december 9.

 
Csáfordi Dénes
polgármester

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.