In memoriam dr. Géczi László

Pótolhatatlan vesztesége a magyar növénytermesztési szakmának, Hajdúhadház városának és elsősorban közvetlen családjának, hogy 84 éves korában elment a minden élők útján dr. Géczi László tanszékvezető egyetemi tanár, városunk díszpolgára.

Géczi tanár úr egy Borsod megyei kis településen, Kupán született. Általános iskolai tanulmányai után a Sátoraljaújhelyi Mezőgazdasági Technikum alapozta meg kertészeti érdeklődését. Tanulmányait Budapesten, a Kertészeti és Szőlészeti Főiskolán folytatta, ahol kertészmérnöki oklevelet szerzett. Az átlagosnál sokkal mélyebben érdeklődött választott szakmája iránt, így a Debreceni Agrártudományi Egyetem Kertészeti Tanszékének oktatója és kutatója lett. Felfelé ívelő pályáján növényvédelmi szakmérnöki diplomát, doktori, majd kandidátusi fokozatot szerzett.

1999-ben a Nyíregyházi Főiskola Mezőgazdasági Karán a Kertészeti Tanszék vezetésére kapott kinevezést. Magas színvonalú oktatómunkája mellett a zöldségnövények víz- és tápanyagellátása, majd a fajta fenntartása és nemesítése terén végzett mélyreható kutatásokat. Eredményeit folyamatosan publikálta. Számtalan szakcikk és több önálló mezőgazdasági szakkönyv fémjelzi jelentős gazdasági eredményeket hozó munkásságát. Elévülhetetlen érdemei vannak a torma, a fejes káposzta, a köszméte és a paprika nemesítésének és fajtáinak állami elismertetése terén.

Településünk hagyományos káposztatermelésével kapcsolatban került dr. Géczi László látókörébe. Kutatásai során vizsgálta a környék káposzta tájfajtáit, és felismerte, hogy Hajdúhadházon létezik egy különlegesen vékonylevelű, laposfejű, magas beltartalmi értékű káposztafajta, amely kedvező egyedi tulajdonságaiban különbözik az eddig leírt fejes káposzta fajtáktól. Évek során végzett szelekciós növénynemesítő munkája eredményeként elérte, hogy az új káposzta tájfajta Hadházi lapos néven állami elismerést kapott. Hajdúhadházon, a fényestelepi kísérleti parcellán végzett növénynemesítése újabb, városunkhoz kötődő lisztharmat-ellenálló köszmétefajtát eredményezett, ami Hadházi rezisztensnéven kapott állami bejegyzést.

Közös munkahelyünkön, a Nyíregyházi Főiskolán Géczi tanár úr személyében fáradhatatlan, magas szintű kötelességtudattal és nagyfokú szakmai felelősségérzettel munkálkodó kollégát ismerhettem meg. Az aprólékos, és évtizedeken át töretlenül végzett, minden tekintetben körültekintő kutatómunkáját gazdag életműve őrzi. Debreceni otthonában a legújabb, és egyben a legutolsó, A fejes káposzta termesztése című kötetének kiadás előtti munkálatain dolgozgatott, amikor egyre inkább alábbhagyott az életereje. Az íróasztalán félbemaradt szakmai cikke jelzi, hogy reményei szerint még dolgozni akart. Terve azonban derékba tört, a fáradhatatlan alkotó végleg megpihent. Laci bátyám, nyugodjál békében!

Hadházy Jenő

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.