JEGYZŐI HATÁSKÖRBE TARTOZÓ ÉPÍTÉSHATÓSÁGI ÜGYEK

Ügyintéző: Nagy Imre (főtanácsos)
Polgármesteri Hivatal I. emelet 101. iroda
Telefon: 06 (52) 583-418
E-mail: nagy.imre@hajduhadhaz.hu

 1. Építés hatósági ügyek
 2. Környezetvédelmi hatósági ügyek
 3. Közlekedési, útügyi hatósági ügyek
 4. Zaj-és rezgésvédelmi hatósági ügyek
 5. Vízügyi hatósági ügyek

Ügyleírások:

 1. 1. Építés hatósági ügyek

 

1.1.   Bontási engedély és bejelentés eljárás
1.2.   Elvi építési engedélyezés eljárás
1.3.   Építési engedély és bejelentési eljárás
1.4.   Egyszerűsített építési engedélyezési eljárás
1.5.   Összevont építéshatósági eljárás
1.6.   Használatbavételi engedély és bejelentési eljárás
1.7.   Fennmaradási engedélyezési eljárás
1.8.   Adat tény és állapot igazolása
1.9.   Telekalakítás ügyekben szakhatóságként történő eljárás
1.10.                   Építésrendészeti ellenőrzés

1.1 Bontási engedélyezés, bejelentés

37/2007.(XII.13.)ÖTM rendelet

 

 

  VI. Bontási engedély VII. Bontási bejelentés (a tevékenység egyidejű megkezdése mellett) VIII. Bontási engedély és bontási bejelentés nélkül végezhető bontási tevékenységek (a VI-VII. oszlopban előírtak figyelembevételével)

 

1. a) Az 500,0 m3-nél nagyobb térfogatú és a rendezett terepcsatlakozástól mérten 6,0 m-nél magasabb építménymagasságú építmény bontása.
b) Műemlék telkén álló építmény, építményrész bontása.
c) Műemléki területen 100,0 m3-nél nagyobb térfogatú és a rendezett terepcsatlakozástól mérten 2,0 m-nél nagyobb építménymagasságú építmény bontása.
a) Az 500,0 m3-es és annál kisebb térfogatú vagy a rendezett terepcsatlakozástól mérten 6,0 m-es és annál kisebb építménymagasságú építmény bontása, ideértve a lakóépületet is.
b) Műemléki területen 100,0 m3-es vagy annál kisebb térfogatú és a rendezett terepcsatlakozástól mérten 2,0 m-es vagy annál kisebb építménymagasságú építmény bontása.
Lakóépület kivételével a 300,0 m3-es és az annál kisebb térfogatú vagy a rendezett terepcsatlakozástól mérten 4,0 m-es és annál kisebb építménymagasságú egyszintes építmény bontása.

 

2. Zártsorú vagy ikres beépítési mód esetében egy vagy több épület bontása mérethatár nélkül.    

 

3.   Elektronikus hírközlési építmény bontása, ha
a) az antenna bármely irányú teljes mérete a 4,0 m-t meghaladja,
b) a műtárgynak minősülő antennatartó szerkezet antennával együtt mért bármely irányú teljes mérete a 6,0 m-t meghaladja.
Elektronikus hírközlési építmény bontása, ha
a) az antenna bármely irányú teljes mérete a 4,0 m-t nem haladja meg,
b) a műtárgynak minősülő antennatartó szerkezet antennával együtt mért bármely irányú teljes mérete a 6,0 m-t nem haladja meg.

 

4.   Mérettől függetlenül
a) polgári védelmi építmény (óvóhely), illetőleg
b) közterületről nyíló vagy az alatt lévő minden pince bontása.
 

 

5.   a) A rendezett terepszinttől számított 2,0 m-nél magasabb támfal lebontása.
b) 2,0 m-nél mélyebb pince bontása.
A rendezett terepszinttől számított 2,0 m-es vagy annál alacsonyabb támfal lebontása.

 

6.   Mérettől és rendeltetéstől függetlenül minden olyan építmény bontása, amely azbesztet tartalmaz.  

 

7. Egy teljes építményszint bontása többszintes építmény esetén.    

 

8.   Égéstermék-elvezető bontása az 1. sor VI., VII. és VIII. oszlopában és a 7. sor VI. oszlopában foglaltak figyelembevételével.  

1.3. Építési engedély és bejelentési eljárás alapesetei:

1.4. Egyszerűsített építési engedélyezési eljárás alapesetei:

37/2007.(XII.13.)ÖTM rendelet

 

  

 

Engedélyezés Bejelentés (a tevékenység egyidejű megkezdése mellett) Engedély és bejelentés nélkül végezhető építési tevékenységek

 

  Építési engedélyezési eljárás Egyszerűsített építési engedélyezési eljárás    

 

  I. II. III. IV. V.

 

1. Építmény építése,
bővítése,
elmozdítása a II-V. oszlopokban foglalt kivételekkel.
Akkreditált intézet által bevizsgált technológiával, szerkezeti elemekkel, rétegrenddel és kialakítással (ETA, ÉME) rendelkező könnyűszerkezetes épületek (kész- vagy gyorsház stb.) építése. a) Azon meglévő építmény bármely okból történő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megerősítése, homlokzatának megváltoztatása, tetőtér-beépítése, mely építése e rendelet szerint építési engedélyhez, egyszerűsített építési engedélyhez kötött lenne, ha a felsorolt építési tevékenység során az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit is meg kell változtatni, át kell alakítani, el kell bontani, meg kell erősíteni.
b) Az e rendelet szerint építési engedélyezéshez vagy egyszerűsített építési engedélyhez kötött, használatbavételi engedéllyel még nem rendelkező, építőipari kivitelezés alatt álló építmények tartószerkezeti rendszerének vagy tartószerkezeti elemeinek megváltoztatása, megerősítése (módosított építési engedélyezés).
a) Azon meglévő építmény bármely okból történő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megerősítése, homlokzatának megváltoztatása, tetőtér-beépítése, mely építése e rendelet szerint bejelentéshez kötött lenne, ha a felsorolt építési tevékenység során az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit is meg kell változtatni, át kell alakítani, el kell bontani, meg kell erősíteni.
b) Az e rendelet szerint bejelentéshez kötött, használatbavételi bejelentéssel még nem rendelkező, építőipari kivitelezés alatt álló épületek tartószerkezeti rendszerének vagy tartószerkezeti elemeinek megváltoztatása.
Meglévő építmény bármely okból történő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, tetőtér-beépítése, ha a felsorolt építési tevékenység során az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit nem kell megváltoztatni, nem kell átalakítani, nem kell elbontani, nem kell megerősíteni.

 

2.     Temető területén sírbolt, urnasírbolt építése 50 m2-t és 3,0 m építménymagasságot meghaladó méretben. Temető területén sírbolt, urnasírbolt építése 50 m2 vagy annál kisebb és 3,0 m építménymagasságot nem meghaladó méretben. Temető területén urnasírhely, (kettős) sírhely, sírjel és urnafülke építése, elhelyezése.

 

3.   Műemléki vagy világörökség területen lévő telek közterület felőli telekhatárán kerítés építése.     Kerítés építése.

 

4.       Építményben építésügyi hatósági engedélyezéshez nem kötött építési munkával járó, vagy építési munkával nem járó, a huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó önálló rendeltetési egységek számának megváltoztatása (egyesítés, leválasztás).  

 

5. Műemlék építmény
a) homlokzatán végzett átalakítási, felújítási, vakolási, színezési, felületképzés-módosítási építési tevékenység, vagy nyílászáró-csere;
b) homlokzatára, födémére vagy tetőzetére szerelt bármely berendezés, antenna, antennatartó szerkezet, műtárgy, égéstermék-elvezető létesítése;
c) homlokzatán, tetőzetén hirdetési vagy reklámcélú, illetve művészeti ábrázolást tartalmazó építmények, berendezések, szerkezetek elhelyezése méretre való tekintet nélkül.
Műemléki területen lévő telken meglévő nem védett építmény
a) homlokzatán végzett átalakítási, felújítási, vakolási, színezési, felületképzés-
módosítási építési tevékenység, vagy nyílászáró-csere;
b) homlokzatára, födémére vagy tetőzetére szerelt bármely szerelvény, berendezés, antenna, antennatartó szerkezet, műtárgy, égéstermék-elvezető létesítése;
c) homlokzatán, tetőzetén, valamint műemléki területen hirdetési vagy reklámcélú, illetve művészeti ábrázolást tartalmazó építmények, berendezések, szerkezetek elhelyezése méretre való tekintet nélkül.
Önkormányzati rendelettel védetté nyilvánított meglévő építmény
a) homlokzatán végzett átalakítási, felújítási, vakolási, színezési, felületképzés-
módosítási építési tevékenység, vagy nyílászáró-csere;
b) homlokzatára, födémére vagy tetőzetére szerelt bármely szerelvény, berendezés, antenna, antennatartó szerkezet, műtárgy, égéstermék-elvezető létesítése;
c) homlokzatán, tetőzetén hirdetési vagy reklámcélú, illetve művészeti ábrázolást tartalmazó építmények, berendezések, szerkezetek elhelyezése méretre való tekintet nélkül.
Védetté nyilvánított területen lévő telken meglévő nem védett építmény
a) homlokzatán végzett átalakítási, felújítási, vakolási, színezési, felületképzés-
módosítási építési tevékenység, vagy nyílászáró-csere;
b) homlokzatára, födémére vagy tetőzetére szerelt bármely szerelvény, berendezés, antenna, antennatartó szerkezet, műtárgy, égéstermék-elvezető létesítése;
c) homlokzatán, tetőzetén hirdetési vagy reklámcélú, illetve művészeti ábrázolást tartalmazó építmények, berendezések, szerkezetek elhelyezése méretre való tekintet nélkül.
Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, a homlokzati nyílászáró áthidaló méretét nem változtató cseréje, a homlokzatfelület színezése, a felületképzés megváltoztatása.

 

6.     Polgári lőtér műtárgyainak építése.    

 

7.     Elektronikus hírközlési építmény – az 5. sorban meghatározottak kivételével – esetében
a) antenna elhelyezése, ha bármely irányú teljes mérete a 4,0 m-t meghaladja;
b) műtárgynak minősülő antennatartó szerkezet létesítése, ha – az antennával együtt mért – bármely irányú teljes mérete a 6,0 m-t meghaladja.
Műemléki területen
a) antenna elhelyezése, ha bármely irányú teljes mérete a 4,0 m-nél kisebb;
b) műtárgynak minősülő antennatartó szerkezet létesítése, ha – az antennával együtt mért – bármely irányú teljes mérete 6,0 m-nél kisebb.
Elektronikus hírközlési építmény létesítése – az 5. sor I., II., III., IV. és V. oszlopában és a 7. sor IV. oszlopában meghatározottak kivételével – az alábbi feltételek együttes teljesülése esetében:
a) antenna létesítése, ha bármely irányú teljes mérete 4,0 m vagy annál kisebb, és
b) műtárgynak minősülő antennatartó szerkezet létesítése, ha – az antennával együtt mért – bármely irányú mérete 6,0 m vagy annál kisebb, és
c) antenna, antennatartó szerkezet, csatlakozó műtárgy létesítése, ha építményen történő elhelyezése az építmény tartószerkezetének megerősítését nem igényli.

 

8.     A telek természetes terepszintjének végleges jellegű megváltoztatása
a) beépítésre nem szánt, védett természeti területen, Natura 2000 területen 1,0 m-t meghaladóan,
b) egyéb területen 2,0 m-t meghaladóan.
A telek természetes terepszintjének 2,0 m vagy annál kisebb, végleges jellegű megváltoztatása. A telek természetes terepszintjének 1,0 m vagy annál kisebb, végleges jellegű megváltoztatása.

 

9.     a) 6,0 m építménymagasságot meghaladó, új, önálló (szabadon álló) égéstermék-elvezető létesítése.
b) Meglévő építményben égéstermék-elvezető létesítése, ha emiatt az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit is meg kell változtatni, át kell alakítani, el kell bontani, meg kell erősíteni.
a) 6,0 m építménymagasságot nem meghaladó, új, önálló (szabadon álló) égéstermék-elvezető létesítése.
b) Meglévő építményben égéstermék-elvezető létesítése, ha annak megvalósítása nem jár a meglévő építmény tartószerkezetének megbontásával, átalakításával, megerősítésével.
 

 

10.   Megfelelőségi tanúsítvánnyal, illetve jóváhagyott műszaki specifikációval nem rendelkező építményszerkezetű tömegtartózkodás céljára alkalmas
a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó;
b) mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény;
c) levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek);
d) zárt, állandó jellegű kiállítási célú területen belül kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény
építése.
Megfelelőségi tanúsítvánnyal, illetve jóváhagyott műszaki specifikációval nem rendelkező építményszerkezetű
a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó;
b) mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény;
c) levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek);
d) zárt, állandó jellegű kiállítási célú területen belül kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény
építése.
   

 

11.   Megfelelőségi tanúsítvánnyal, illetve jóváhagyott műszaki specifikációval rendelkező építményszerkezetű, állandó jellegű, 180 napot meghaladóan fennálló, tömegtartózkodás céljára alkalmas
a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény;
b) zárt, állandó jellegű kiállítási célú területen belül kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény;
c) levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek)
építése.
Védett természetvédelmi területen és NATURA 2000 területen megfelelőségi tanúsítvánnyal, illetve jóváhagyott műszaki specifikációval rendelkező építményszerkezetű, állandó jellegű, 180 napot meghaladóan fennálló
a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény;
b) zárt, állandó jellegű kiállítási célú területen belül kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény;
c) levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek)
építése.
Megfelelőségi tanúsítvánnyal, illetve jóváhagyott műszaki specifikációval rendelkező építményszerkezetű, állandó jellegű, 180 napot meghaladóan fennálló
a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény;
b) zárt, állandó jellegű kiállítási célú területen belül kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény;
c) levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek)
építése.
Megfelelőségi tanúsítvánnyal, illetve jóváhagyott műszaki specifikációval rendelkező építményszerkezetű, ideiglenes jellegű, legfeljebb 180 napig fennálló
a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény;
b) zárt, állandó jellegű kiállítási célú területen belül kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény;
c) levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek)
építése.

 

12.   6,0 m vagy annál nagyobb építménymagasságú, vagy 60 m3 vagy annál nagyobb térfogatú épített siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló, föld feletti vagy alatti tartály, tároló elhelyezéséhez építmény építése.     6,0 m-nél kisebb építménymagasságú, vagy 60 m3 -nél kisebb térfogatú épített siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló, föld feletti vagy alatti tartály, tároló elhelyezéséhez építmény építése.

 

13.     a) A 100 m2 vagy annál kisebb bruttó alapterületű, 6,0 m vagy annál kisebb építménymagasságú, emberi tartózkodásra nem alkalmas vagy nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése.
b) Műemléki-, világörökség, védett természetvédelmi, NATURA 2000 területen az 50 m2 vagy annál kisebb bruttó alapterületű, 2,5 m vagy annál kisebb építménymagasságú, emberi tartózkodásra nem alkalmas vagy nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény, állatkifutó és trágyatároló építmény építése.
Az 50 m2 vagy annál kisebb bruttó alapterületű, 2,5 m vagy annál kisebb építménymagasságú, emberi tartózkodásra nem alkalmas vagy nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése.  

 

14.     Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel, emlékfal építése, elhelyezése, ha
a) annak talapzatával együttmért magassága
6,0 m-nél nagyobb, vagy
b) a talapzatának magassága 6,0 m-nél nagyobb.
Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel emlékfal építése, elhelyezése, ha
a) annak talapzatával együttmért magassága
3,0 m-nél nagyobb, vagy
b) a talapzatának magassága 3,0 m-nél nagyobb.
Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel, emlékfal építése, elhelyezése, ha
a) annak talapzatával együttmért magassága 3,0 m-nél kisebb,
b) a talapzatának magassága
3,0 m-nél kisebb.

 

15.     Építménytől különállóan a 20,0 m2-es felületnagyságot, vagy a 3,0 m-es magasságot meghaladó, tartószerkezettel is rendelkező reklám-, cég-, címtábla vagy fényreklám, hirdetési vagy reklámcélú, illetve művészeti ábrázolást tartalmazó építmény, kirakatszekrény építése, elhelyezése, létesítése. Építményen vagy attól különállóan a 2,0 m2-es felületnagyságot meghaladó reklám-, cég-, címtábla vagy fényreklám, hirdetési vagy reklámcélú, illetve művészeti ábrázolást tartalmazó építmény, kirakatszekrény építése, elhelyezése, létesítése. A 2,0 m2-es vagy attól kisebb felületnagyságú reklám-, cég-, címtábla vagy fényreklám, hirdetési vagy reklámcélú, illetve művészeti ábrázolást tartalmazó építmény, kirakatszekrény építése, elhelyezése, létesítése.

 

16.     A rendezett terepszinttől számított 2,0 m-nél magasabb támfal építése és legalább egy ilyen méretű támfal által határolt támfalgarázs építése. A rendezett terepszinttől számított 2,0 m vagy annál alacsonyabb támfal építése. A rendezett terepszinttől számított 1,0 m vagy attól alacsonyabb támfal építése.

 

17.     Közforgalom elől elzárt telken belül 3,0 m fesztávnál nagyobb áteresz, bejáró-, átjáróhíd építése. Közforgalom elől elzárt telken belüli, tehergépjármű-forgalommal terhelt út építése. Közforgalom elől elzárt telken belüli, tehergépjármű-forgalommal nem terhelt út és 3,0 m fesztávú vagy annál kisebb áteresz, bejáró-, átjáróhíd építése.

 

18.       Az épület homlokzatára szerelt vagy az épület homlokzata elé épített fix vagy nyitható-csukható szerkezetű, kinyitott állapotban a homlokzati síktól 4,0 m vagy annál nagyobb kiállású vagy 30,0 m2 vagy annál nagyobb vízszintes vetületű előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, felszerelése. Az épület homlokzatára szerelt vagy az épület homlokzata elé épített fix vagy nyitható-csukható szerkezetű, kinyitott állapotban a homlokzati síktól 4,0 m-nél kisebb kiállású vagy 30,0 m2-nél kisebb vízszintes vetületű előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, felszerelése.

 

19.     Az épület szerkezetével egybe- vagy összeépített, fix, a homlokzati síktól 4,0 m-nél nagyobb kiállású vagy 50,0 m2-nél nagyobb vízszintes vetületű előtető, védőtető építése. Az épület szerkezetével egybe- vagy összeépített, fix, a homlokzati síktól 4,0 m, vagy annál nem nagyobb kiállású vagy 25,0 m2-nél nagyobb vízszintes vetületű előtető, védőtető építése. Az épület szerkezetével egybe- vagy összeépített, fix, a homlokzati síktól 2,0 m-nél nem nagyobb kiállású vagy 25,0 m2-
nél nem nagyobb vízszintes vetületű előtető, védőtető építése.

 

20.     a) 100 m2 bruttó alapterületet meghaladó és 6,0 m-es építménymagasságnál nagyobb méretű,
aa) az év során legfeljebb 180 napra felállított idényjellegű, huzamos emberi tartózkodásra nem szolgáló üvegház építése beépítésre szánt területen
ab) az év során 180 napot meghaladóan felállított állandó jellegű, huzamos emberi tartózkodásra nem szolgáló üvegház építése beépítésre nem szánt
területen
b) Beépítésre szánt területen 50,0 m2 bruttó alapterületet meghaladó és 6,0 m vagy annál nagyobb építménymagasságú, huzamos emberi tartózkodásra nem szolgáló üvegház építése.
Az év során 180 napot meghaladóan felállított állandó jellegű, huzamos emberi tartózkodásra nem szolgáló üvegház építése
a) beépítésre nem szánt területen 100 m2 vagy annál kisebb alapterülettel és 6 m vagy annál kisebb építménymagassággal,
b) beépítésre szánt területen 50,0 m2 vagy annál kisebb alapterülettel és 6,0 m vagy annál kisebb építménymagassággal.
Az év során legfeljebb 180 napra felállított idényjellegű, huzamos emberi tartózkodásra nem szolgáló üvegház építése
a) beépítésre nem szánt területen méretkorlátozás nélkül,
b) beépítésre szánt területen 100,0 m2 vagy annál kisebb alapterülettel és 6,0 m vagy annál kisebb építménymagassággal.

 

21.     100,0 m3 -nél nagyobb térfogatú vagy 2,0 m-nél mélyebb magánhasználatú épített kerti víz-, fürdőmedence, épített kerti tó építése. 50,0 m3 -nél nagyobb térfogatú vagy 1,0 m-nél mélyebb magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence, épített kerti tó építése. 50,0 m3-nél nem nagyobb vagy 1,0 m-nél nem mélyebb magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence, épített kerti tó építése.

 

22.     Fóliasátor építése
a) beépítésre nem szánt területen – a mezőgazdasági terület kivételével – állandó (nem idényjellegű, több mint 180 napra felállított) méretkorlát nélkül;
b) beépítésre szánt területen
ba) idényjelleggel (legfeljebb 180 napra felállított) bruttó 500,0 m2-nél nagyobb alapterülettel és 7,0 m-nél nagyobb építménymagassággal,
bb) állandó jelleggel (nem idényjellegű, 180 napnál hosszabb időre felállított),
3,0 m-nél nagyobb építménymagassággal.
  Fóliasátor építése
a) beépítésre nem szánt területen belül mezőgazdasági területen idő- és méretkorlát nélkül, egyéb övezetben idényjelleggel (legfeljebb 180 napra felállított), méretkorlát nélkül;
b) beépítésre szánt területen
ba) idényjelleggel (legfeljebb 180 napra felállított) és bruttó 500,0 m2 vagy annál kisebb alapterülettel és 7,0 m vagy annál kisebb építménymagassággal,
bb) állandó jelleggel (nem idényjellegű, 180 napnál hosszabb időre felállított) 3,0 m vagy annál kisebb építménymagassággal és bruttó 500,0 m2 vagy annál kisebb alapterülettel.

 

23.       Közterületen közhasználatú park, játszótér, sportpálya építőipari megfelelőségi tanúsítvánnyal, illetve műszaki specifikációval nem rendelkező műtárgyainak építése. a) Nem közterületen (nem közhasználatú) park, játszótér, sportpálya műtárgyainak építése, továbbá park, játszótér, sportpálya kialakításához szükséges egyéb építési tevékenység végzése.
b) Közterületen (közhasználatú) park, játszótér, sportpálya építőipari műszaki engedéllyel vagy megfelelőségi tanúsítvánnyal, illetve műszaki specifikációval rendelkező műtárgyainak építése, továbbá park, játszótér, sportpálya kialakításához szükséges egyéb építési tevékenység végzése.

 

24. Az OTÉK 4. számú mellékletében meghatározottak szerint személygépkocsi elhelyezési kötelezettséggel járó és 500,0 m2 vagy annál nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi, vendéglátó célú építmény építése. Az OTÉK 4. számú mellékletében meghatározottak szerint személygépkocsi elhelyezési kötelezettséggel járó és 500,0 m2-nél kisebb, de 30,0 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi, vendéglátó célú építmény építése. Az OTÉK 4. számú mellékletében meghatározottak szerint személygépkocsi elhelyezési kötelezettséggel járó és 30,0 m2-es vagy annál kisebb, de 10,0 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi, vendéglátó célú építmény építése.   Az OTÉK 4. számú mellékletében meghatározottak szerint személygépkocsi elhelyezési kötelezettséggel járó és 10,0 m2 vagy annál kisebb bruttó alapterületű kereskedelmi, vendéglátó célú építmény építése.

 

25.         Napenergia-kollektor, napelem, szellőző-, klíma-, riasztóberendezés, villámhárító-berendezés, áru- és pénzautomata, kerékpártartó, szelektív hulladékgyűjtő, szőnyegporoló, sorompó, árnyékoló elhelyezése.

 

26.         Növénytámasz elhelyezése.

 

27.         Magasles, vadetető, erdei építmény építése.

 

28.         E rendelet hatálya alá tartozó közműbecsatlakozási- és közműpótló műtárgy építése.

 

29.         Háztartási szilárd hulladékgyűjtő, -tartály, -tároló építése.

 

30.         Kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló műtárgy, kerti napkollektor stb.), kerti épített tűzrakóhely, kerti lugas, pihenés célját szolgáló kerti építmény
(pl. lábon álló kerti tető, pavilon), kerti szabadlépcső, kerti tereplépcső és lejtő építése.

 

31.         Háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem építése.

 

32.         Zászlótartó oszlop (zászlórúd) és zászlótartó építése.

 

33.         Geodéziai építmény építése.

 

34.         Építmény építéséhez szükséges, annak használatbavételekor elbontandó állványzat, felvonulási épület építése mérethatár nélkül.

 

35.   Műemlékben huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó önálló rendeltetési egységek számának megváltoztatása. Műemléki területen meglévő építményben huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó önálló rendeltetési egységek számának megváltoztatása. Lakás rendeltetésének változása, egyéb rendeltetésű építmény rendeltetésének lakás rendeltetéssé módosításának bejelentése. Építményben önálló rendeltetési egységek számának változtatása.

1.6 Használatbavételi engedélyezés, bejelentés

37/2007.(XII.13.)ÖTM rendelet

  IX. Használatbavételi engedély X. Használatbavételi bejelentés (a bejelentéssel egyidejű használatbavétel mellett)

 

1. Az I. és II. oszlop szerinti építési tevékenységek esetében. A III. és IV. oszlop szerinti építési tevékenységek esetében.

1.8. Adat és tény igazolása:

193/2009.(IX.15.)Korm.rendelet

 

41.§ (2) Az építésügyi hatóság az Étv. 34.§ (5) bekezdése

-Az építésügyi hatóság jogszabályban meghatározott esetekben tény, állapot, egyéb adat igazolása céljából
a) a tervezés elősegítése érdekében, vagy
b) az ingatlan adataiban bekövetkezett változásnak a külön jogszabályban meghatározottak szerint az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséhez

helyszíni szemle alapján hatósági bizonyítványt állít ki.-

szerinti hatósági bizonyítvány kiadásához szükséges dokumentumokat és a személyes adatok kivételével hatósági nyilvántartás által nem tartalmazott adatokat bekérheti az ügyféltől.

1.10. építésrendészeti ellenőrzés alapesetei:
193/2009.(IX.15.)Korm.rendelet

 

 

 

42.§ (1) Az építésügyi hatóság az ellenőrzése során

a) vizsgálja

aa) a jogerős építési engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció meglétét, a kulturális örökségvédelmi hatósági engedély meglétét, bejelentés megtörténtét,

ab) hogy az építési engedélyhez vagy bejelentéshez nem kötött építési tevékenységek esetében a településrendezési tervek, a helyi építési szabályzat és az általános érvényű kötelező építésügyi, és más hatósági előírásokat megtartották-e,

b) felkutatja

ba) az engedély vagy bejelentés köteles építési tevékenységek esetében az építésügyi hatósági engedély vagy bejelentés nélkül, vagy attól eltérően végzett,

bb) a településrendezési tervek, a helyi építési szabályzat és az általános érvényű kötelező építésügyi előírások megsértésével végzett

(a továbbiakban együtt: szabálytalan) építési tevékenységet, illetve

c) ellenőrzi a jókarbantartási kötelezettség teljesítését, a településképet rontó állapotú építmények helyreállítását, valamint azt, hogy a műemlékek műszaki állapota nem veszélyezteti-e a műemléki értékeket, illetőleg a fenntartási kötelezettséget teljesítették-e az ingatlan védettség alá tartozó valamennyi alkotóelemére.

A KÉRELMEKHEZ SZÜKSÉGES MELLÉKLETEK:

193/2009.(IX.15.)Korm.rendelet

ÁLTALÁNOS:

18.§ (2) Az építési (továbbépítési), bontási és fennmaradási (a továbbiakban együtt: építési) jogosultság a következő okiratokkal igazolható:

a) saját tulajdonban lévő ingatlanon történő építési tevékenység végzése esetében

aa) a rendelet hatálya alá tartozó építési tevékenységek esetén az érintett telekre vonatkozó tulajdonjogát feltüntető ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lap három hónapnál nem régebbi hiteles másolatával,

ab) jogerős hagyatékátadó végzéssel,

ac) jogerős bírósági vagy hatósági határozattal, illetőleg

ad) ha van egyéb, az ingatlannal rendelkezni jogosult személy, úgy annak hozzájáruló nyilatkozatával vagy az ezt pótló bírósági határozattal;

b) idegen tulajdonban lévő ingatlanon történő építési tevékenység végzése esetén az a) pontban meghatározottakon túlmenően valamennyi, az ingatlannal rendelkezni jogosult hozzájáruló nyilatkozatával vagy az ezt pótló bírósági határozattal;

c) közös tulajdonban álló ingatlanon történő építési tevékenység végzése esetén az a) pontban meghatározottakon túlmenően az ingatlannal rendelkezni jogosultak hozzájáruló nyilatkozatával vagy az ezt pótló bírósági határozattal;

d) társasház esetén az a) pontban meghatározottakon túl

da) a társasházi közös tulajdonban tervezett építési tevékenységhez, a közös tulajdon beépítésével, a közös tulajdonra történő ráépítéssel járó építési tevékenységhez a társasház közgyűlésének a külön jogszabályban meghatározottak szerint meghozott határozatával,

db) a társasházi külön tulajdonban tervezett építési tevékenység esetén, ha az építési tevékenység az alapító okiratban közös tulajdonként megjelölt építményrészt érinti, a tulajdonostársak tulajdoni hányad szerinti 2/3-ának hozzájáruló nyilatkozatával,

dc) a társasházi külön tulajdonban tervezett, közös tulajdont nem érintő építési tevékenységhez a külön tulajdonnal rendelkezni jogosultak hozzájáruló nyilatkozatával,

dd) ha az építtető nem társasházi tulajdonos, az építési jogosultság igazolására a b) pont az irányadó;

e) lakás-, üdülő-, garázsszövetkezet-tulajdon esetében az a) pontban meghatározottakon túlmenően a szövetkezet hozzájáruló nyilatkozatával

ea) a szövetkezeti tag tulajdonában álló lakást, üdülőt vagy garázst érintő építési tevékenység esetén, ha az az épületszerkezetet is érinti,

eb) a szövetkezet tulajdonában álló, az épülethez tartozó földrészletet, az épületszerkezetet, az épület közös használatra szolgáló területét és helyiségét, a központi berendezéseket, a lakást (ideértve a házfelügyelői, gondnoki lakást is), továbbá a szövetkezet célját szolgáló más építményt (iroda, műhely, raktár stb.) és vagyontárgyat érintő építési tevékenység esetén;

f) jelzálogjoggal terhelt ingatlan esetén építmény bontására irányuló építésügyi hatósági engedélyezéskor a jelzálogjog jogosultjának hozzájáruló nyilatkozatával

(3) A (2) bekezdés b)-f) pontja szerinti hozzájáruló nyilatkozatokat az építési jogosultság igazolásához közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

EGYEDI:

33.§ (2) A bontási engedélykérelemhez – a tartalmától függően – mellékelni kell a 25. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a 27. § (5) bekezdés b) pontjában foglaltakat.

25.§ (5) Elvi építési engedélykérelemhez – a tartalomtól függően – mellékelni kell:

a) az Engr.-ben meghatározott építészeti-műszaki dokumentációt három példányban, és ha a kérelem benyújtásakor még nem áll rendelkezésre a szakhatósági állásfoglalás, az érdekelt szakhatóságokra vonatkozó külön jogszabályban előírt további példányban, de legalább szakhatóságonként további egy példányban,

b) a tervezői nyilatkozatot,

c) a külön jogszabályban előírt esetekben a tervtanács szakmai véleményét,

d) ha a kérelem benyújtásakor már rendelkezésre áll, az ügyben érintett szakhatóság előzetes állásfoglalását a hozzá tartozó, a szakhatóság által a 6. § (5) bekezdése szerint záradékolt építészeti-műszaki dokumentációval együtt.

27.§ (5) Az építési engedélykérelemhez – a tartalmától függően – mellékelni kell:

a) a 25. § (5) bekezdés a)-d) pontjában meghatározottakat,

b) az építési jogosultság igazolását szolgáló dokumentumokat,

c) a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Khvkr.) meghatározott esetekben a környezetvédelmi vagy egységes környezethasználati engedélyt, több megvalósulási szakaszra bontott építkezés esetén az összes szakaszra együttesen, illetve a Khvkr. 5. § (2) bekezdés d) pont dc) alpontja szerinti határozatot,

d) erdőterület igénybevétele esetén az erdészeti hatóság hozzájárulását, illetve előzetes engedélyét,

e) a közút kezelőjének hozzájárulását

ea) közút területén, az alatt vagy felett építmény,

eb) belterületen a közút mellett ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, továbbá egyéb szolgáltatási célú építmény,

ec) külterületen a közút tengelyétől számított 50 méteren, autópálya, autóút és főútvonal esetén 100 méteren belül építmény

építése esetén,

f) az 1. melléklet szerinti tartalmú kitöltött statisztikai adatlapot,

g) termőföld esetén a termőföld más célú hasznosításának engedélyezéséről szóló hatósági határozatot.

(6)

36.§ A használatbavételi engedélykérelemhez – a tartalmától függően – mellékelni kell

a) a 25. § (5) bekezdés d) pontjában foglaltakat,

b) a felelős műszaki vezető nyilatkozatát,

c) az érintett közműszolgáltató nyilatkozatát arról, hogy az eljárással érintett építmény közműszolgáltatása biztosított,

d) az építési tevékenységgel érintett épített vagy szerelt égéstermék-elvezető esetén a kéményseprő-ipari közszolgáltató – külön jogszabály szerinti – nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az érintett épített vagy szerelt égéstermék-elvezető műszaki megoldása megfelel-e a szakszerűség követelményeinek,

e) a 25. § (5) bekezdés a) pontjában foglaltakat, ha a kivitelezés során a jogerős építési engedélytől és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentációtól, valamint az ezek alapján készült kivitelezési tervektől építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenységgel eltértek,

f) a 2. melléklet szerinti kitöltött statisztikai lapot.

39.§ (8) A fennmaradási engedélykérelemhez

a) fennmaradási és továbbépítési engedélyezés esetén – a tartalmától függően – mellékelni kell a 27. § (5) bekezdésében foglaltakon túlmenően a felelős műszaki vezető – ennek hiányában építésügyi műszaki szakértő – nyilatkozatát, valamint

b) végleges fennmaradási engedélykérelem esetén a 36. § szerinti mellékleteket.

40.§ (1) A fennmaradási engedélyezési eljárásban a döntést a kérelem előterjesztését követő naptól számított két hónapon belül kell meghozni.

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐK:

193/2009.(IX.15.)Korm.rendelet

37/2007.(XII.13.)ÖTM rendelet (Engr.)

34. § (1) A bontási engedélyezési eljárásban a döntést a kérelem előterjesztését követő naptól számított harminc napon belül kell meghozni az Engr. 1. melléklet VI. oszlopa szerinti bontási tevékenységek bontási engedélyezése esetén.

26. § (1) Az elvi építési engedélyezési eljárásban a döntést a kérelem előterjesztését követő naptól számított

a) harminc napon belül kell meghozni az Engr. szerinti építési engedélyezéshez kötött,

b) tizenöt napon belül kell meghozni az Engr. szerinti egyszerűsített építési engedélyezéshez kötött

építési tevékenységek elvi építési engedélyezésekor.

28. § (1) Az építési engedélyezési eljárásban a döntést a kérelem előterjesztését követő naptól számított két hónapon belül kell meghozni az Engr. 1. melléklet I. oszlopa szerinti építési engedélyezési eljáráshoz kötött építési tevékenység építési engedélyezése esetén.

(2) Az egyszerűsített építési engedélyezési eljárásban a döntést a kérelem előterjesztését követő naptól számított

a) harminc napon belül kell meghozni az Engr. 1. melléklet II. oszlopában,

b) tizenöt napon belül kell meghozni az Engr. 1. melléklet III. oszlopában

meghatározott építési tevékenység esetében.

37. § (1) A használatbavételi engedélyezési eljárásban a döntést a kérelem előterjesztését követő naptól számított harminc napon belül kell meghozni az Engr. 1. melléklet IX. oszlopa szerinti építési tevékenységek használatbavételi engedélyezése esetén.

40. § (1) A fennmaradási engedélyezési eljárásban a döntést a kérelem előterjesztését követő naptól számított két hónapon belül kell meghozni.

41.§ (3) A hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztését követő naptól számított tíz napon belül kell kiadni, illetve az ügyfél által beadott iratot záradékkal ellátni.

ELJÁRÁSI ILLETÉKEK:

1990. évi XCIII. törvény

XV. Az építésügyi hatósági eljárás illetéke

1. Az építésügyi hatóságnál indított eljárás illetéke

a)

b) elvi építési engedélyezési eljárás esetében, ha

ba) a telek beépítésével kapcsolatos követelmények, vagy a településképi és építészeti követelmények (építészeti megjelenítés környezetbe illeszkedése) tisztázására szolgál, 15 000 forint,

bb) a műemléki, régészeti, kulturális örökségvédelmi, természet-, táj- és környezetvédelmi, egészségvédelmi, talajvédelmi, valamint életvédelmi, tűzvédelmi követelmények tisztázására, vagy a műszaki követelményeket előzetesen tisztázó – az építményekkel kapcsolatos országos szakmai követelmények jogszabályban meghatározott előírásaitól eltérő – műszaki megoldások alkalmazhatóságára szolgál, 30 000 forint,

bc) a ba)-bb) pontokban meghatározottak együttes tisztázására szolgál, 45 000 forint,

c) építési (továbbépítési) engedélyezési eljárás esetében az alapilleték 5000 forint, melyen felül

ca) új egylakásos lakóépület építése és bővítése esetén 20 000 forint, egyéb új épület építése és bővítése esetén lakásonként 10 000 forint, egyéb önálló rendeltetési egység építése és bővítése esetén

– önálló rendeltetési egységenként 250 m2 hasznos alapterületig 20 000 forint,

– a 250 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű önálló rendeltetési egységenként 100 000 forint,

cb) meglévő épület átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése esetén az építési tevékenységgel érintett hasznos alapterület minden megkezdett 100 m2-ként 10 000 forint, vagy az érintett felület minden megkezdett 200 m2-ként 10 000 forint,

cc) műtárgy építése esetén, ha mérete jellemzően alapterületben kifejezhető, akkor minden megkezdett 100 m2-ként 10 000 forint, ha jellemzően hosszban kifejezhető, akkor folyóméterenként 1000 forint,

cd) meglévő műtárgy bővítése, átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése esetén az építési tevékenységgel érintett alapterület minden megkezdett 100 m2-ként 10 000 forint, vagy ennek hiányában az érintett felület minden megkezdett 200 m2-ként 10 000 forint,

ce) egyéb építési tevékenység esetén 50 m2-ként 10 000 forint,

cf) antennák, antennatartó szerkezetek, csatlakozó műtárgyak esetén, az eljárás tárgyát képező távközlési építmény legnagyobb lineáris méretét figyelembe véve, megkezdett méterenként 50 000 forint,

cg) a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény IV. fejezete szerinti veszélyes ipari üzemhez vagy veszélyes létesítményhez tartozó építmény építése, bővítése, átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése esetén, ha mérete jellemzően alapterületben kifejezhető, akkor minden megkezdett 100 m2-ként 50 000 forint, ha jellemzően hosszban kifejezhető, akkor folyóméterenként 30 000 forint,

d) módosított építési engedélyezés esetén a módosítással érintett építményrész tekintetében az alapeljárás illetékével egyező mértékű,

e) az építményekkel kapcsolatos országos szakmai követelmények jogszabályban meghatározott előírásaitól eltérő műszaki megoldás engedélyezése esetén 20 000 forint,

f) felvonó, mozgólépcső és mozgójárda építésére vonatkozó engedélyezés esetén 15 000 forint,

g)

h) bontási engedélyezési eljárás esetén a bontandó építmény 100 m2-ként 10 000 forint, vagy folyóméterenként 1000, vagy darabonként 10 000 forint,

i) fennmaradási engedélyezési eljárás (engedély nélkül végzett bontás tudomásulvétele) esetén a c), f) és h) pont szerint megállapított illeték másfélszerese,

j) használatbavételi engedélyezés esetében a c), f) pontokban megállapított illetékkel megegyező mértékű,

k)-l)

m) az a)-l) pont alá nem eső elsőfokú építésügyi hatósági eljárás (pl. bármely építésügyi hatósági engedély érvényének meghosszabbítása, jogutódlás kérése) esetében 10 000 forint,

n) az építésrendészeti hatósági intézkedés kérése esetében 15 000 forint,

2. az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásban hozott döntés ellen igénybe vehető fellebbezés esetén 30 000 forint,

3.

4. Illetékmentes és igazgatási szolgáltatási díjmentes a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefüggő bontási, elvi építési, építési, módosított építési és használatbavételi engedélyezési eljárás, valamint az eljárásban közreműködő szakhatóságok eljárása.

73. § (1) A közigazgatási hatósági eljárási illetéket az eljárás megindításakor illetékbélyeggel az eljárást kezdeményező iraton kell megfizetni

24/2011. (VII. 21.) BM rendelet

az építésügyi hatóságot mint szakhatóságot a szakhatósági eljárásért megillető, továbbá az építési, a bontási és a használatbavételi bejelentésre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjról

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,

a 8. § és a 10. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (2) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. § tekintetében a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 10. § (2) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (2) bekezdés t) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § u) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével –

a) az építésügyi hatóság mint szakhatóság szakhatósági eljárására, és

b) az építési, bontási és a használatbavételi bejelentésre

terjed ki.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a katonai építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, bontási és a használatbavételi bejelentésre.

2. § (1) Az építésügyi hatóság számára a kérelmező vagy bejelentő (a továbbiakban együtt: építtető)

a) a szakhatóságként való eljárásért

aa) az ab)–ac) alpontban meghatározott esetek kivételével 20 000 forint,

ab) a repülőtér területén lévő, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet szerinti, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyben szakhatóságként való eljárásért 50 000 forint,

ac) telekalakítási eljárásban szakhatóságként való eljárásért érintett telkenként 5000 forint,

b) az építési és használatbavételi bejelentés esetében 10 000 forint,

c) a bontási bejelentés esetében 5000 forint

igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) fizet.

(2) A jogorvoslati eljárás díja az (1) bekezdésben meghatározott díjjal megegyező mértékű.

3. § (1) A díjat az építtető

a) a 2. § (1) bekezdés a) pontja eseteiben az engedélyező hatóság számlájára átutalással, vagy az engedélyező hatóság által kiadott készpénz-átutalási megbízással „igazgatási szolgáltatási díj” jogcím megjelöléssel az alapeljárás illetékével vagy igazgatási szolgáltatási díjával egyidejűleg,

b) a 2. § (1) bekezdés b)–c) pontja esetén a bejelentés benyújtásával egyidejűleg az építésügyi hatóság számlájára átutalással, vagy az építésügyi hatóság által kiadott készpénz-átutalási megbízáson „igazgatási szolgáltatási díj” jogcím megjelöléssel

köteles megfizetni.

(2) Elektronikus ügyintézés esetén a díjat az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló jogszabályban meghatározott módon és határidőn belül kell megfizetni.

(3) Az építésügyi hatóság számlájának megnevezését és számát az elsőfokú építésügyi hatósági hatáskört gyakorló építésügyi körzetközponti település vagy az építésügyi hatósági hatáskört gyakorló település a honlapján vagy a helyben szokásos módon közzéteszi.

4. § (1) Az építésügyi hatóság túlfizetés esetén a díjtöbbletet hivatalból, annak észlelésétől számított tizenöt napon belül visszatéríti, ha a kérelem vagy a bejelentés, és a befizetést igazoló iratok alapján megállapítható, hogy az építtető az e rendeletben meghatározott mértéket meghaladó összegű díjat fizetett.

(2) A jogorvoslati eljárásban megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat az építtetőnek teljes mértékben vissza kell téríteni, ha megállapítást nyer, hogy az első fokú döntés vagy intézkedés az építtető hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértő volt.

(3) A díj visszatérítését a jogorvoslati eljárás során hozott határozatban kell elrendelni, a visszatérítéséről az első fokon eljárt hatóság a jogerős határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül gondoskodik.

(4) Az engedélyező hatóság a 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, és az építtető által befizetett díj összegét a beérkezéstől számított tizenöt napon belül a szakhatóságként eljáró építésügyi hatóság számlájára utalja át.

(5) Ha az engedélyező hatóság megállapítja, hogy a kérelmet a szakhatósági állásfoglalástól függetlenül elutasítja, akkor az engedélyező hatóság a jogerős elutasító döntéstől számított 15 napon belül a 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott díjat visszafizeti az építtető számára.

5. § Az e rendelet szerint befizetett díj az építésügyi hatóság bevétele. A díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló jogszabály előírásait kell alkalmazni. A díjról elkülönített nyilvántartást kell vezetni az építésügyi hatóság pénzügyi kezelését végző szervezeti egységnek.

6. § Az e rendeletben meghatározott díjak tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.)

a) 28. § (2) és (3) bekezdését a díjfizetési kötelezettségre,

b) 31. §-át a díjfizetésre kötelezettek tekintetében

értelemszerűen kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon díjat kell érteni.

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően kezdeményezett első fokú eljárásokban és bejelentésekben kell alkalmazni.

8. § (1) Az építésügyi célelőirányzatról szóló 10/2009. (IV. 14.) NFGM rendelet (a továbbiakban: Écr.)

a) 1. § (2) bekezdésében a „10032000-01220139-51300009 számú” szövegrész helyébe a „10032000-01220122-50003008 számú” szöveg,

b) 1. § (4) bekezdésében az „az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ámr.)” szövegrész helyébe az „az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ámr.)” szöveg

lép.

(2) Az Écr. 4. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az ÉC bevétele képezi az ÉC éves fejezeti kezelésű előirányzatát, amelyet az Étv. 50. § (2) bekezdésében meghatározott feladatok támogatására, finanszírozására kell használni a (2) bekezdésben foglaltak és az 5. § (1) bekezdésében meghatározott éves Feladatterv alapján.

(2) A Feladatterv tervezése során az ÉC bevételének (a továbbiakban: Előirányzat) legalább 80%-át közigazgatási feladatokra kell tervezni, amelyet a kötelezettségvállalás során érvényesíteni kell.”

(3) Az Écr. 13. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A szakmai kamarai feladatokhoz, valamint hatósági végrehajtáshoz támogatás nyújtása utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás (előleg vagy egyösszegű kifizetés) formájában történhet.”

9. § A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 21/2008. (X. 22.) NFGM rendelet 2. § (5) bekezdés d) pontjában az „a Köztisztviselők Napja alkalmából (július 1.) –” szövegrész helyébe az „az építészeti világnap alkalmából, minden év október első hétfőjén” szöveg lép.

10. § Hatályát veszti az Écr. 4. § (3) bekezdése.

KÖTELEZŐ NYOMTATVÁNYOK:

 

1. melléklet a 193/2009.(IX.15.)Korm.rendelethez

Épület építési (egyszerűsített építési) engedélyezéséhez statisztikai adatlap

Az épület rendeltetése Az épület hasznos alapterülete*
m2
Létesítendő lakások (üdülő-
egységek)
száma, db

 

  Lakóépület    

 

11. Egylakásos lakóépület    

 

12. Kétlakásos lakóépület    

 

13. Három- és többlakásos lakóépület    

 

14. Közösségi (szálló jellegű) lakóépület (otthon, szállás)    

 

20. Üdülőépület    

 

  Nem lakóépület    

 

31. hivatali (iroda)épület    

 

32. kereskedelmi (nagy- és kiskereskedelmi) épület (bevásárlóközpont, önálló üzlet, fedett piac, lakossági fogyasztásicikk-javító hely, szervizállomás)    

 

33. szálláshely szolgáltató és vendéglátó épület (szálloda, motel, panzió, fogadó, egyéb nyaraló-pihenő otthon, tábor, valamint étterem, kávéház, büfé)    

 

34. oktatási, egészségügyi ellátást szolgáló, valamint szórakoztatásra, közművelődésre használt épület    

 

35. közlekedési és hírközlési épület    

 

36. ipari épület, raktár (gyár, műhely, szerelőüzem, csarnok, vágóhíd, sörfőzde, siló)    

 

37. mezőgazdasági célra használt gazdasági és raktárépület (istálló, magtár, pince, üvegház)    

 

38. egyéb nem lakóépület    

 

40. nem új épület (épületbővítés, átalakítás stb. során építendő új lakások)    

 

Gazdasági szervezet építkezése esetén az építtető törzsszáma (az adószám első nyolc számjegye):    

 

* Lakóépület hasznos alapterülete: a lakás(ok) összes helyiségeinek területe, továbbá többlakásos házakban a házak közös használatú helyiségeinek területe is.
Nem lakóépület hasznos alapterülete: az épület rendeltetésének megfelelő célú területek összessége; a hasznos alapterületbe nem tartozik bele az épületszerkezetek által elfoglalt terület, a segédberendezések üzemi területe (fűtő- és légkondicionáló berendezések, áramfejlesztők területe) és az átjárók területe.

 

 

2. melléklet a 193/2009.(IX.15.)Korm.rendelethez

Épület használatbavételi engedélyezéséhez és bejelentéséhez statisztikai adatlap

1. Az ingatlan adatai:

(1) ………………………………. helység …………………………………. utca

(2) a telek területe: …………………………………. m2

2. Az építés jellege:

(1) Új épület építése, (2) Épület-helyreállítás, (3) Emeletráépítés, (4) Tetőtér-, padlástér-beépítés, (5) Toldaléképítés, (6) Lakássá alakítás, (7) Lakás műszaki megosztása, (8) Lakásösszevonás

3. Az építés (kivitelezés) időtartama: ……… év ……… hónaptól ……… év ……… hónapig

4. (1) Az épületben épített lakások száma: ……….. db, (2) összes hasznos alapterülete: …….. m2

(3) Más, önálló rendeltetési egység száma: ……. db, (4) összes hasznos alapterülete: ……. m2

5. Az épület (lakás) anyagai:

(1) A függőleges teherhordó szerkezet anyaga  

 

(2) A tetőfedés anyaga  

 

(3) A homlokzati felületképzés anyaga  

6. Az új lakóépület tetőszerkezetének formája:

(1) Lapos tető, (2) Sátortető, (3) Nyeregtető, (4) Tagolt, (5) Erősen tagolt

7. Az új lakóépület szintjei és azok területe:

(1) Pinceszint: ….. m2, (2) Alagsor: ….. m2, (3) Földszint: ….. m2, (4) Emeletszint: ….. db

8. A lakásokhoz tartozó egyéb építmények és helyiségek:

(1) Gépkocsitárolók száma: ….. férőhely

(2) Úszómedence, (3) Télikert, (4) Egyéb, éspedig …..

9. Az épület (lakás) egyéb felszereltsége:

(1) Klíma, (2) Mesterséges szellőzés, (3) Központi porszívó, (4) Napkollektor, (5) Parabolaantenna, (6) Komplett kábelszolgáltatás, (7) Lift, (8) Elektronikus vagyonvédelem, (9) Automata öntözőberendezés, (10) Egyéb, éspedig ……………………………..

10. Az épület (lakás) közműellátottsága:

(1) Vezetékes gáz, (2) Tartályos gáz, (3) Közüzemi vízellátás lakáson belül, (4) Közüzemi vízellátás telken belül, (5) Házi vízellátás, (6) Közműves csatorna, (7) Házi csatorna (derítő)

11. Az épített lakások területe, helyiségei:

    1
szobás
2
szobás
3
szobás
4
szobás
5
szobás
6 és több
szobás
Összes

 

    lakás

 

1 Lakások száma (db)              

 

2 Ebből: duplakomfortos (db)              

 

3 Lakások alapter. összesen (m2)              

 

4 Ebből: a szobák alapter. (m2)              

 

5 Helyiségek száma összesen (db)              

 

  Ebből: szobák száma              

 

6 6,1-12,0 m2 alapter. (db)              

 

7 12,1-17,0 m2 alapter. (db)              

 

8 17,1-25,0 m2 alapter. (db)              

 

9 25,1-m2 alapter. (db)              

 

  (5)-ből: főzőhelyiségek száma              

 

10 -4,0 m2 alapter. (db)              

 

11 4,1-10,0 m2 alapter. (db)              

 

12 10,1-m2 alapter. (db)              

 

13 (5)-ből: gardróbhelyiség (db)              

 

14 fürdőszoba (db)              

 

15 mosdó, zuhanyozó (db)              

 

16 külön WC-helyiség (db)              

 

17 szauna (db)              

12. A lakás fűtési rendszere (db):

1 Távfűtés              

 

2 Egyedi központi fűtés              

 

3 Etázsfűtés              

 

4 Helyiségfűtés              

13. A hőleadás módja (db):

1 Légfűtés              

 

2 Padlófűtés              

 

3 Radiátor              

 

4 Konvektor              

 

5 Kályha              

14. A fűtés energiája (db):

1 Gáz              

 

7 Villany              

 

3 Olaj              

 

4 Szilárd              

 

5 Egyéb              

2. melléklet a 191/2009.(IX.15.)Korm.rendelethez

Az építési napló

Címoldal minta

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Építmény megnevezése: …………………………………………………………………………………………….

Címe: ……………………………………………………………………………………………………………………….

A napló megkezdésének kelte: …………………… év ………………………………… hó …………… nap

Lezárásának kelte: ……………………………………. év ………………………………… hó …………… nap

Nyilvántartási rész: tartalomjegyzék minta

Építmény megnevezése, címe: ……………………………………………………………………………………..

Oldalszám: ………………………. /Tartalom

Tartalomjegyzék

 

 

Oldal sorszáma Befűzés dátuma Saját példányát átvette

 

    megbízó (építtető) vállalkozó

 

    dátum aláírás dátum aláírás

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

Nyilvántartási rész: szerződéses adatok minta

Építmény megnevezése, címe: …………………………………………………………………………………….

Oldalszám: ……………….. /Szerződés

Nyilvántartási rész

Az építés-szerelési munka:

Megnevezése: ……………………………………………………………………………………………………………

Helye (település, utca, házszám, hrsz.): ……………………………………………………………………….

Jellege*: új építés, bontás, átalakítás, fenntartás, felújítás, karbantartás, egyéb:

* aláhúzandó

A szerződés főbb adatai:

Kelte: …………………………………………………………….. év …………………………. hó …………… nap

Munkaterület átadás: ………………………………………. év …………………………. hó …………… nap

Műszaki átadás-átvétel szerződés szerint: …………. év …………………………. hó …………… nap

Részhatáridők:

Megnevezése:

…………………………………………………. év …………………………………………….. hó ……………… nap

…………………………………………………. év …………………………………………….. hó ……………… nap

…………………………………………………. év …………………………………………….. hó ……………… nap

…………………………………………………. év …………………………………………….. hó ……………… nap

…………………………………………………. év …………………………………………….. hó ……………… nap

…………………………………………………. év …………………………………………….. hó ……………… nap

Szerződésmódosítások:

Kelte: ………………………………………. év ……………………………………………… hó ……………… nap

Kelte: ………………………………………. év ……………………………………………… hó ……………… nap

Kelte: ………………………………………. év ……………………………………………… hó ……………… nap

Kelte: ………………………………………. év ……………………………………………… hó ……………… nap

Nyilvántartási rész: megrendelői (építtetői) adatok minta

Építmény megnevezése, címe: …………………………………………………………………………………….

Oldalszám: ……………….. / Megrendelő

Nyilvántartási rész

A megrendelő (építtető):

Neve (elnevezése): ……………………………………………………………………………………………………..

Címe (székhelye): ………………………………………………………………………………………………………

Naplóbejegyzésre jogosult képviselője: ……………………………………………………………………….

Műszaki ellenőr:

Az építmény rendeltetése szerinti:

Neve: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Címe, telefonszáma: …………………………………………………………………………………………………..

Névjegyzéki bejegyzés száma: …………………………………………………………………………………….

…………………………………………. szakági:

Neve: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Címe, telefonszáma: …………………………………………………………………………………………………..

Névjegyzéki bejegyzés száma: …………………………………………………………………………………….

…………………………………………. szakági:

Neve: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Címe, telefonszáma: …………………………………………………………………………………………………..

Névjegyzéki bejegyzés száma: …………………………………………………………………………………….

A beruházáslebonyolító:

Neve (elnevezése): ……………………………………………………………………………………………………..

Címe (székhelye): ………………………………………………………………………………………………………

Naplóbejegyzésre jogosult képviselője: ……………………………………………………………………….

Nyilvántartási rész: vállalkozó kivitelezői adatok minta

Építmény megnevezése, címe: ……………………………………………………………………………………..

Oldalszám: ……………….. /Vállalkozó

Nyilvántartási rész

A vállalkozó kivitelező:

Neve (elnevezése): ……………………………………………………………………………………………………..

Címe (székhelye): ………………………………………………………………………………………………………

Vállalkozói engedély vagy cégbírósági bejegyzés száma: ………………………………………………

Naplóbejegyzésre jogosult képviselője: ……………………………………………………………………….

Felelős műszaki vezető:

Az építmény rendeltetése szerinti:

Neve: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Címe, telefonszáma: …………………………………………………………………………………………………..

Névjegyzéki bejegyzés száma: …………………………………………………………………………………….

…………………………………………. szakági:

Neve: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Címe, telefonszáma: …………………………………………………………………………………………………..

Névjegyzéki bejegyzés száma: …………………………………………………………………………………….

…………………………………………. szakági:

Neve: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Címe, telefonszáma: …………………………………………………………………………………………………..

Névjegyzéki bejegyzés száma: …………………………………………………………………………………….

Nyilvántartási rész: vállalkozó kivitelezői adatok minta

Építmény megnevezése, címe: …………………………………………………………………………………….

Oldalszám: ……………….. /Alvállalkozó

Nyilvántartási rész

Az alvállalkozó kivitelező:

Neve (elnevezése): ……………………………………………………………………………………………………..

Címe (székhelye): ………………………………………………………………………………………………………

Vállalkozói engedély vagy cégbírósági bejegyzés száma: ………………………………………………

Naplóbejegyzésre jogosult képviselője: ……………………………………………………………………….

Munkanem: ……………………………………………………………………………………………………………….

Munkaterület átadás: …………………………………………… év ……………………….. hó ………….. nap

Szerződéses határidő …………………………………………… év ……………………….. hó ………….. nap

Felelős műszaki vezető:

Neve: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Címe, telefonszáma: …………………………………………………………………………………………………..

Névjegyzéki bejegyzés száma: …………………………………………………………………………………….

Építési napló:

□ A vállalkozó kivitelező az alvállalkozói építési napló vezetését a szerződésben átvállalja.

□ Az alvállalkozó önállóan vezeti.

Az alvállalkozó naplójába a vállalkozó kivitelező naplóbejegyzésre jogosult képviselője:

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Az alvállalkozó naplójába az alvállalkozó naplóbejegyzésre jogosult képviselője:

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nyilvántartási rész: vállalkozó kivitelezői adatok minta

Építmény megnevezése, címe: …………………………………………………………………………………..

Oldalszám: ……………….. /Tervező

Nyilvántartási rész

A tervező:

Neve (elnevezése): ……………………………………………………………………………………………………..

Címe (székhelye): ………………………………………………………………………………………………………

Tervezők:

Az építmény jellege (rendeltetése) szerinti:

Neve: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Címe, telefonszáma: …………………………………………………………………………………………………..

Névjegyzéki bejegyzés száma: …………………………………………………………………………………….

…………………………………………. szakági:

Neve: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Címe, telefonszáma: …………………………………………………………………………………………………..

Névjegyzéki bejegyzés száma: …………………………………………………………………………………….

…………………………………………. szakági:

Neve: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Címe, telefonszáma: …………………………………………………………………………………………………..

Névjegyzéki bejegyzés száma: …………………………………………………………………………………….

…………………………………………. szakági:

Neve: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Címe, telefonszáma: …………………………………………………………………………………………………..

Névjegyzéki bejegyzés száma: …………………………………………………………………………………….

…………………………………………. szakági:

Neve: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Címe, telefonszáma: …………………………………………………………………………………………………..

Névjegyzéki bejegyzés száma: …………………………………………………………………………………….

Nyilvántartási rész: tervezői művezetői adatok minta

Építmény megnevezése, címe: …………………………………………………………………………………….

Oldalszám: ……………….. /Tervezői művezető

Nyilvántartási rész

A tervezői művezető:

Neve (elnevezése): ……………………………………………………………………………………………………..

Címe (székhelye): ………………………………………………………………………………………………………

Tervezők:

Az építmény rendeltetése szerinti:

Neve: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Címe, telefonszáma: …………………………………………………………………………………………………..

Névjegyzéki bejegyzés száma: …………………………………………………………………………………….

…………………………………………. szakági:

Neve: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Címe, telefonszáma: …………………………………………………………………………………………………..

Névjegyzéki bejegyzés száma: …………………………………………………………………………………….

…………………………………………. szakági:

Neve: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Címe, telefonszáma: …………………………………………………………………………………………………..

Névjegyzéki bejegyzés száma: …………………………………………………………………………………….

…………………………………………. szakági:

Neve: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Címe, telefonszáma: …………………………………………………………………………………………………..

Névjegyzéki bejegyzés száma: …………………………………………………………………………………….

Nyilvántartási rész: tervellenőri adatok minta

Építmény megnevezése, címe: …………………………………………………………………………………….

Oldalszám: …………………… /Tervellenőr

Nyilvántartási rész

Tervellenőrök:

Az építmény rendeltetése szerinti:

Neve: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Címe, telefonszáma: …………………………………………………………………………………………………..

Névjegyzéki bejegyzés száma: …………………………………………………………………………………….

…………………………………………. szakági:

Neve: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Címe, telefonszáma: …………………………………………………………………………………………………..

Névjegyzéki bejegyzés száma: …………………………………………………………………………………….

…………………………………………. szakági:

Neve: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Címe, telefonszáma: …………………………………………………………………………………………………..

Névjegyzéki bejegyzés száma: …………………………………………………………………………………….

…………………………………………. szakági:

Neve: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Címe, telefonszáma: …………………………………………………………………………………………………..

Névjegyzéki bejegyzés száma: …………………………………………………………………………………….

Nyilvántartási rész: naplómellékletek minta

Építmény megnevezése, címe: …………………………………………………………………………………….

Oldalszám: ……………….. /Naplómelléklet

Nyilvántartási rész

Naplómelléklet:

Típusa: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Azonosító száma: ………………………………………………………………………………………………………

Mellékelt oldalak száma: …………………………………………………………………………………………….

Kelte: …………………………………………… év …………………………………………. hó ……………… nap

Naplóhoz csatolás kelte: ……………….. év ………………………………………….. hó …………….. nap

Naplórész minta

Építmény megnevezése, címe: …………………………………………………………………………………….

Kötetszám: ………………………………………………………………………………………………………………..

Oldalszám: ………………………………………………………………………………………………………………..

Építtetői fedezetkezelő

Neve (elnevezése): ……………………………………………………………………………………………………..

Címe (székhelye): ………………………………………………………………………………………………………

Képviseletében eljáró személy neve: ……………………………………………………………………………

Elérhetősége: …………………………………………………………………………………………………………….

Nyilvántartási rész

Az alvállalkozó kivitelező adatai:

Alvállalkozó kivitelező megnevezése, székhelye, vállalkozói engedély vagy cégbírósági bejegyzés száma, nyilvántartási száma Szerződés szerinti kivitelezési tevékenység rövid megnevezése Kivitelezés kezdési és befejezési időpontja Vállalkozói díj összege Fizetési határnap

 

         

 

         

Az alvállalkozó kivitelező adatai, ha építtetői fedezetkezelő működik közre

Alvállalkozói nyilvántartás tartalma:

Az alvállalkozó kivitelező által kitöltve

– az alvállalkozó kivitelező megnevezése, címe vagy székhelye, adószáma, pénzforgalmi számlaszáma, elérhetősége, a képviseletében eljáró személy neve vagy megnevezése, címe vagy székhelye, és elérhetősége,

– az építési munkaterület pontos körülírása (cím, helyrajzi szám),

– a szerződés tárgyában megjelölt vállalt építőipari kivitelezési tevékenység vagy építési-szerelési munka pontos megnevezése, az építési tevékenységre vonatkozó követelmény (mennyiségi és minőségi mutatók) meghatározásával, a kivitelezés szakaszolása esetén szakaszokra bontva,

– a kivitelezési tevékenység kezdő és befejezési időpontja, a vállalt teljesítési határidők részletesen, részteljesítés esetén a részteljesítés kezdő és befejezési időpontja,

– a vállalkozói díj összege, részteljesítés esetén a teljesítés ellenértéke,

– a fizetési határnap,

– az ellenérték kiegyenlítésének igazolása.

Az ellenszolgáltatásra kötelezett vállalkozó kivitelező által kitöltve

– a kiállított teljesítésigazolásban megjelölt ellenérték.

Az építtetői fedezetkezelő által megjelenítve

– a kifizetésből történő visszatartási kötelezettség teljesítése,

– értesítés küldése, ha a fővállalkozó kivitelező a 18. § (6) bekezdés szerinti a kivitelezés felfüggesztésére vagy a szerződés felmondására válik jogosulttá,

– értesítés, ha az előző pont szerinti állapot fennállását az építtető a fedezet biztosításával megszüntette.

 

 

I. Naplórész

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

II. Naplórész

1. Napi jelentés:

a) kelet (nap nevét is fel kell tüntetni: pl. kedd);

b) külső hőmérséklet (naponta háromszor: 7, 13 és 21 órakor, ha a munka jellege megkívánja, a legalacsonyabb hőmérsékletet is rögzíteni kell);

c) időjárási adatok (esetleg vízállás vagy szélerősség, munkamenetet akadályozó időjárásnál az akadályozás időtartama is);

d) létszámadatok:

– műszakiak,

– adminisztratívak,

– kisegítők,

– fizikai létszám (saját és alvállalkozói szakmunkás, segédmunkás) szakmánként részletezve,

– összlétszám;

e) napi teljesítmény adatai (címszószerű körülírásban);

A napi teljesítmény adatait építményenként részletezve kell leírni: pl. északi pillér betonozása a -0,30 m szinten, I. emeleti födém vasbetonszerelés stb. Nagyobb vasbeton szerkezeteknél az idom, keret vagy pillér számát fel kell tüntetni. Egyes főbb munkarészek kivitelezésének megkezdését és befejezését fel kell tüntetni (pl. 013 j. oszlop betonozása befejezve vagy 40/60-as csőfektetés a +228-262 m szelvényig stb.);

f) az építőipari kivitelezési tevékenység végzése során naponta keletkező építési-bontási hulladék mennyiségének, fajtájának megnevezése, EWC kódja [a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet alapján], elszállításának ténye, helye, bizonylata a hulladék kezeléséhez igénybe vett létesítmény neve, címe, KÜJ, KTJ száma (idecsatolandók az átvételt igazoló számlák is) a külön jogszabályban foglaltak szerint.

2. Eseti bejegyzések:

a) az építési munkahely átadás-átvétele;

b) az építtető nyilatkozata az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésének az építésfelügyeleti hatósághoz történő e rendelet szerinti bejelentéséről;

c) az építmény helyének kitűzése;

d) az egyes munkarészek külön ellenőrzése és annak eredménye (pl. betonozás előtt a zsaluzás és a vasszerelés ellenőrzése, gépészeti munkáknál vezetékek, berendezések kipróbálása);

e) az eltakart munkarészekkel kapcsolatos adatok, megrendelői észrevételek, vállalkozói megjegyzések;

f) a műszakilag és az elszámolás szempontjából fontos tények (felek közlései és kifogásai a tervekkel, a költségvetéssel, valamint ezek módosításával, továbbá a kivitelezéssel kapcsolatban);

g) a munkavégzést gátló körülmények feltüntetése részletes indokolással (pl. munkaerőhiány, anyagbeszerzési nehézségek miatt fennakadás, alvállalkozók késedelméből határidő-túllépés, munkamegszakítások, balesetek, rendkívüli helyzetekből adódó veszélyek, ártalmak stb.), az azokból származó hátrányok, minőségcsökkenések, határidő-eltolódások várható időtartama;

h) anyagok, kész szerkezetek, szerkezetrészek (próbatestek) vizsgálata és dokumentumainak megjelölése;

i) tervek átvétele;

j) naplómellékletek felfektetése;

k) kivitelezés közben előállott károk felvétele a megrendelővel, illetve az alvállalkozókkal;

l) speciális munkák adatai, ha azokról nincs külön napló (pl. cölöpözés);

m) a beépítésre kerülő építési célú termékek megfelelőség-igazolásának átadása a megrendelő vagy a műszaki ellenőr részére;

n) egyéb bejegyzések;

o) a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes befejezésének napján az építési napló lezárása.

4. melléklet a 191/2009.(IX.15.)Korm. rendelethez

Az építési tevékenység megkezdésének előzetes bejelentése

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló jogszabály alapján az építésügyi hatósági (létesítési) engedélyhez kötött és az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló jogszabály szerint számított 50 millió forint értéket meghaladó, valamint az építtetői fedezetkezelés hatálya alá tartozó, illetve a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény hatálya alá tartozó építési tevékenységek esetén.

1. Építési engedély adatai

a) engedélyező hatóság neve: ………………………………………………………………………………..

b) engedélyező hatóság címe: ……………………………………………………………………………….

c) építési engedély száma: …………………………………………………………………………………….

d) építési engedély jogerőre emelkedése: ……………………………………………………………….

2. Építtető adatai

a) neve (elnevezése): ……………………………………………………………………………………………

b) címe (település, utca, házszám, emelet, ajtó vagy Pf.): ……………………………………….

3. Építési helyszín adatai

a) címe (település, utca, házszám): ……………………………………………………………………….

b) helyrajzi száma: ………………………………………………………………………………………………

c) az ingatlan védettségére vonatkozó adatok (műemlék, műemléki terület, régészeti lelőhely): ……………………………………………………………………………………………………………….

4. Kivitelezés kezdésének tervezett időpontja (csak az első bejelentésnél)

200 ………. év …………………………….. hó ………. nap

5. Vállalkozó kivitelező adatai: tevékenysége kezdete (dátum) □ vége (dátum) □

a) neve (elnevezése): ………………………………………………………………………………………

b) címe (irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó vagy Pf.):

………………………………………………………………………………………………………………………

c) vállalkozói engedély vagy cégbírósági bejegyzés száma: ………………………………..

d) adóazonosító száma: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

6. Felelős műszaki vezető adatai: tevékenysége kezdete (dátum) □ vége (dátum) □

a) neve (elnevezése): ……………………………………………………………………………………..

b) címe (irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó vagy Pf.):

…………………………………………………………………………………………………………………….

c) névjegyzéki száma: FMV-…………………………………………………………………………..

7. Építési műszaki ellenőr adatai (ha tevékenységét jogszabály kötelezően előírja, vagy az építtető önként megbízza): tevékenysége kezdete (dátum) □ vége (dátum) □

a) neve (elnevezése): ………………………………………………………………………………………………….

b) címe (irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó vagy Pf.):

…………………………………………………………………………………………………………………………………

c) névjegyzéki száma: ME-………………………………………………………………………………………….

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény hatálya alá tartozó építési munkák esetén kitöltése kötelező, egyéb esetben, ha van építési műszaki ellenőr, az adatszolgáltatás megadása önkéntes, ha nincs, kérjük a rovatokat kihúzni.

8. Kivitelezési dokumentáció tervezőjének adatai: tevékenysége kezdete (dátum) □ vége (dátum) □

a) neve (elnevezése): …………………………………………………………………………………………………..

b) címe (irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó vagy Pf.):

…………………………………………………………………………………………………………………………………

c) névjegyzéki száma: ME-…………………………………………………………………………………………

9. Tervellenőr adatai: tevékenysége kezdete (dátum) □ vége (dátum) □

a) neve (elnevezése): …………………………………………………………………………………………………

b) címe (irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó vagy Pf.):

…………………………………………………………………………………………………………………………………

c) névjegyzéki száma: ME- …………………………………………………………………………………………

10. Építtetői fedezetkezelő adatai (ha jogszabály előírja építtetői fedezetkezelő közreműködését)

a) neve:

b) címe:

11. Az építtető, beruházó, mint adatszolgáltató nyilatkozata:

Kelt: ……………………… 200….. év ………………………… hó ………. nap

 

 

 

 

5. melléklet a 191/2009.(IX.15.)Korm. rendelethez

I. ÉPÍTÉSI HULLADÉK NYILVÁNTARTÓ LAP
az építési tevékenység végzése során keletkező hulladékhoz

Az építtető adatai: A vállalkozók adatai: Dátum:

 

Neve: ……………………………………….. Neve, címe: …………………………………  

 

  KÜJ, KTJ száma: …………………………  

 

Címe: ………………………………………. Neve, címe: …………………………………  

 

  KÜJ, KTJ száma: …………………………  

 

  Neve, címe: …………………………………  

 

  KÜJ, KTJ száma: …………………………  

 

Az építési hely adatai:

 

Címe: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Helyrajzi száma: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

A végzett tevékenység: épület építése, átalakítása, bővítése, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, továbbépítése. (A kívánt rész aláhúzandó!)

 

 

 

Sorszám Építési hulladék Kezelési mód

 

  A hulladék anyagi minősége szerinti csoportosítás EWC kódszám Tömeg
(t)
Megnevezése Helyszíne

 

1. Kitermelt talaj        

 

           

 

           

 

2. Betontörmelék        

 

           

 

           

 

3. Aszfalttörmelék        

 

           

 

           

 

4. Fahulladék        

 

           

 

           

 

5 Fémhulladék        

 

           

 

           

 

6. Műanyag hulladék        

 

           

 

           

 

7. Vegyes építési és bontási hulladék        

 

           

 

           

 

8. Ásványi eredetű építőanyag-
hulladék
       

 

           

 

           

 

Összesen:          

II. BONTÁSI HULLADÉK NYILVÁNTARTÓ LAP
a bontási tevékenység végzése során keletkező hulladékhoz

Az építtető adatai: A vállalkozók adatai: Dátum:

 

Neve: ……………………………………….. Neve, címe: …………………………………  

 

  KÜJ, KTJ száma: …………………………  

 

Címe: ………………………………………. Neve, címe: …………………………………  

 

  KÜJ, KTJ száma: …………………………  

 

  Neve, címe: …………………………………  

 

  KÜJ, KTJ száma: …………………………  

 

A bontási terület adatai:

 

Címe: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Helyrajzi száma: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

A végzett tevékenység: épület részleges vagy teljes lebontása. (A kívánt rész aláhúzandó!)

 

 

 

Sorszám Bontási hulladék Kezelési mód

 

  A hulladék anyagi minősége szerinti csoportosítás EWC kódszám Tömeg
(t)
Megnevezése Helyszíne

 

1. Kitermelt talaj        

 

           

 

           

 

2. Betontörmelék        

 

           

 

           

 

3. Aszfalttörmelék        

 

           

 

           

 

4. Fahulladék        

 

           

 

           

 

5 Fémhulladék        

 

           

 

           

 

6. Műanyag hulladék        

 

           

 

           

 

7. Vegyes építési és bontási hulladék        
           
           
8. Ásványi eredetű építőanyag-
hulladék
       

 

           

 

           

 

Összesen:          

6. melléklet a 191/2009.(IX.15.)Korm.rendelethez

Az építési tevékenység megkezdésének utólagos bejelentése

Iktatószám: ……………………..

Adatok:

1. Az építési tevékenységgel érintett ingatlan címe, helyrajzi száma: …………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Az építtető neve, címe: ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. A bejelentés tárgyára vonatkozó jogerős építésügyi hatósági engedély megnevezése, száma, kelte, építésügyi hatóság megnevezése: ………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bejelentem, hogy az 1. pontban megjelölt ingatlanon tervezett új építmény, építményrész, meglévő építmény bővítése, átalakítása, korszerűsítése, felújítása, helyreállítása, elmozdítása, fennmaradása és továbbépítése, egyéb építési tevékenység

a) az építésügyi hatósági (létesítési) engedélyhez kötött és az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerint számított 50 millió forint számított építményértéket nem éri el és nem haladja meg, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet szerint nem tartozik az építtetői fedezetkezelés hatálya alá, nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény hatálya alá, valamint a továbbépítésre vonatkozóan az 50 millió forint számított építményértéket nem éri el,

b) végzését …………………………. (dátum) a vállalkozó kivitelező megkezdte, az építési naplót megnyitotta.

Kelt: ……………………………., ……………… év ………………………………. hó …….. nap

………………………………………………..

aláírás (építtető)

HIVATKOZOTT JOGSZABÁLYOK:

 • 93/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről

 • 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

az építőipari kivitelezési tevékenységről

 • 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet

az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról

 • 1990. évi XCIII. törvény

az illetékekről

 • 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről

 • 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet

az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

 • 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól

 • 1997. évi LXXVIII. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről

 • 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben

az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló

 • 24/2011. (VII. 21.) BM rendelet

az építésügyi hatóságot mint szakhatóságot a szakhatósági eljárásért megillető, továbbá az építési, a bontási és a használatbavételi bejelentésre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjról

 

 

 

2. Környezetvédelmi hatósági ügyek

2.1       Levegőtisztaság-védelmi ügyek

2.2       Hulladékgazdálkodási ügyek

Illeték mértéke: 5.000,-Ft alapilleték

FELHASZNÁLT ÁGAZATI ALAP JOGSZABÁLYOK:

 • A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló

2004. évi CVII. törvény

 • A levegő védelméről szóló 306/2010.(XII.23.)Korm.rendelet
 • A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény
 • A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001.(XII.21.)Korm.rendelet
 • A jegyző hulladékgazdálkodási feladat és hatásköréről szóló

241/2001.(XII.10.) Korm. rendelet

 • A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006.(XII. 23.)Korm.rendelet

 

3. Zaj-és rezgésvédelmi hatósági ügyek

 

3.1       hangosító berendezések üzemeltetési engedélyének kiadása

3.2       zajkibocsátási határérték megállapítása

Illeték mértéke: 5.000,-Ft alapilleték

FELHASZNÁLT ÁGAZATI ALAP JOGSZABÁLYOK:

 • A zaj- és rezgésterhelési határérték megállapításáról szóló

8/2002.(III.22.)KöM-EüM együttes rendelet

4. Közlekedési , útügyi hatósági ügyek

 

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő utak vonatkozásában:

4.1      közútkezelői hozzájárulás

4.2      szakhatósági állásfoglalások kiadása

 

 

Illeték mértéke: 2.200,-Ft alapilleték

 

 

FELHASZNÁLT ÁGAZATI ALAP JOGSZABÁLYOK:

 

 • A közutak igazgatásáról szóló 19/1994.(V.31.)KHVM rendelet
 • A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
 • Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló módosított 20/1984. (XII.21.)KM.rendelet

 

 

 

 

 

5. Vízügyi hatósági ügyek

5.1     Házi vízszükségletet kielégítő sekély mélységű kutak engedélyezése.
5.2     Szennyvízhálózatra csatlakozó előtisztító műtárgy engedélyezése.
5.3     Vízi létesítmények létesítéséhez nyomvonal jellegű építésügyi hatósági hozzájárulás

FELHASZNÁLT ÁGAZATI ALAP JOGSZABÁLYOK:

 • A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény
 • A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006.(XII.23.)Korm.rendelet
 • A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996.(V.22.)Korm. rendelet

vissza az előző oldalra

 

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.

Skip to content