Telefonkönyv

Telefonkönyv

Ahol nincs közvetlen telefonszám feltüntetve, ott a 06 (52) 384-103 központi telefonszámot kell tárcsázni és az adott melléket kérni!

Dolgozó Szervezeti egységek irodák Elérhetőség: e-mail cím:
Csáfordi Dénes Polgármester 06 (52) 583 411 titkarsag@hajduhadhaz.hu
Asztalos Péter Alpolgármester 06 (52) 583 411 titkarsag@hajduhadhaz.hu
Dr. Kiss Katalin Jegyző 06 (52) 583 411 jegyzo@hajduhadhaz.hu
Szaniszló Tamás Aljegyző 06 (52) 583-419 aljegyzo@hajduhadhaz.hu
Balogh Balázs Személyi titkár, katasztórfavédelmi referens 06 (52) 583-411 Fax: 06 (52) 384-295 balogh.balazs@hajduhadhaz.hu
Nagy Valéria Titkárság 06 (52) 583-411 titkarsag@hajduhadhaz.hu
Jegyzői Iroda
Kovácsné Hunyadi Julianna pályázati referens  06 (52) 583-179 palyazat@hajduhadhaz.hu
Schrepler Lóránt műszaki referens 06 (52) 583-179 muszak@hajduhadhaz.hu
Dr. Tóth Judit jogi referens
(birtokvédelem, közösségi együttélés
szabályira vonatkozó ügyek)
06 (52) 583-417 toth.judit@hajduhadhaz.hu
Tóth Zsuzsa Krisztina személyügy 06 (52) 583-413 toth.zsuzsa@hajduhadhaz.hu
Hadházi Mária személyügy 06 (52) 583-413 human@hajduhadhaz.hu
Ábrók Edina Iktató 06 (52) 583 411/108 mellék abrok.edina@hajduhadhaz.hu
Bácsi Lajosné testületi, bizottsági ülések jegyzőkönyvvezetése 06 (52) 583 411/266 mellék bacsi.lajosne@hajduhadhaz.hu
Kissné Bereczki Judit testületi, bizottsági ülések jegyzőkönyvvezetése 06 (52) 583 411/266 mellék kissne.bereczki@hajduhadhaz.hu
Molnár Balázs beszerzési referens  06 (52) 583-179 beszerzes@hajduhadhaz.hu
Pénzügyi és gazdasági iroda
Suhaj Enikő Irodavezető 06 (52) 583-414 penzugy@hajduhadhaz.hu
Molnár László pénzügyi ügyintéző, főkönyvi könyvelés, beszámolási feladatok 06 (52) 583-182 molnar.laszlo@hajduhadhaz.hu
Matolcsi Antalné pénzügyi ügyintéző, leltározás, civil szervezetek, HRNÖ elszámolása, gyermektartásdíj hátralékok kezelése 06 (52) 583-182 matolcsine.magdi@hajduhadhaz.hu
Kiss Beáta pénzügyi ügyintéző, vagyongazdálkodással, adózással kapcsolatos ügyek, biztosítás 06 (52) 583-178 kiss.beata@hajduhadhaz.hu
Szabolcsi Andrea pénztáros, megbízási díjak, eseti kifizetések számfejtése, számlázás 06 (52) 583-178 szabolcsi.andrea@hajduhadhaz.hu
Elek Istvánné adóügyi ügyintéző (magánszemélyek kommunális adója, építményadó, könyvelés) 06 (52) 583-425 varga.monika@hajduhadhaz.hu
Matolcsiné Szatmári Szilvia adóügyi ügyintéző (gépjármű adó, mezőőri járulék, adó érték bizonyítványok) 06 (52) 583-425 adocsoport@hajduhadhaz.hu
Tóth Sándorné adóügyi ügyintéző (letiltások, könyvelés) 06 (52) 583-425 toth.sandorne@hajduhadhaz.hu
Walkéné Mauks Henrietta adóügyi ügyintéző (iparűzési adó, talajterjelési díj, adók módjára behajtandó követelések) 06 (52) 583-425 walke.heni@hajduhadhaz.hu
Bereczkiné Váradi Ilona ügykezelő 06 (52) 583-425 varadi.ilona@hajduhadhaz.hu
Zeke Ferencné adóügyi ügyintéző (iparűzési adó, építményadó, magánszemélyek kommunális adója) 06 (52) 583-425 zeke.ferencne@hajduhadhaz.hu
Hatósági és Igazgatási Iroda
Szaniszló Tamás Irodavezető 06 (52) 583-419 aljegyzo@hajduhadhaz.hu
Pató Miklósné rendkívüli települési támogatás és általános tájékoztatás – szociális ügyekben 06 (52) 276 199 pato.miklosne@hajduhadhaz.hu
Nagy Zsuzsanna rendszeres és kiegészítő  gyermekvédelmi támogatás, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása. 06 (52) 276-199 nagy.zsuzsa@hajduhadhaz.hu
Csákóné Kompár Heléna rendszeres és kiegészítő  gyermekvédelmi támogatás, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása. 06 (52) 276-199 csakone.helena@hajduhadhaz.hu
Majorné Matolcsi Melinda általános tájékoztatás szociális ügyekben 06 (52) 276-199 majorne.melinda@hajduhadhaz.hu
Hegedűs Éva Anyakönyvvezetés,Hagyatéki leltár, népességi ügyek. 06 (52) 583-415 anyakonyv@hajduhadhaz.hu
Biró-Balogh Anikó Ipar,Kereskedelem,Mezőgazdasági ügyek, építésügy -Téglás nyugati oldal. 06 (52) 583 411/205 mellék biro.balogh.aniko@hajduhadhaz.hu
Nagy Imre Építésügy – Hajdúhadház, környezetvédelmi, útügyi hatósági ügyek 06 (52)384-213 nagy.imre@hajduhadhaz.hu
Fekete András Építésügy – Bocskaikert , Téglás keleti oldal. 06 (52) 583 411/205 mellék fekete.andras@hajduhadhaz.hu
Fekete Györgyné Köztemetés, Lakhatási támogatás, fiatalok lakáshoz jutása, kistermelővé válás. 06 (52) 276-199 feketene.gabi@hajduhadhaz.hu
Nánási Brigitta általános tájékoztatás szociális ügyekben 06 (52) 276-199 nanasi.brigitta@hajduhadhaz.hu
Takács Lajos mezei őrszolgálat 06(30) 229-4446
Gergely Imre mezei őrszolgálat 06(30)501-0264
Bácsi Lajos közterület felügyelő 06(30) 299-6991 bacsi.lajos@hajduhadhaz.hu
Győri Béla közterület felügyelő gyori.bela@hajduhadhaz.hu

 

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.