Telefonkönyv

Telefonkönyv

Ahol nincs közvetlen telefonszám feltüntetve, ott a 06 (52) 583-411 központi telefonszámot kell tárcsázni és az adott melléket kérni!

Dolgozó Szervezeti egységek irodák Elérhetőség: e-mail cím:
Csáfordi Dénes Polgármester 06 (52) 583 411 titkarsag@hajduhadhaz.hu
Asztalos Péter Alpolgármester 06 (52) 583 411 titkarsag@hajduhadhaz.hu
Szőllős László Alpolgármester 06 (52) 583 411 titkarsag@hajduhadhaz.hu
Dr. Kiss-Kazsuk Katalin Jegyző 06 (52) 583 411 jegyzo@hajduhadhaz.hu
Szaniszló Tamás Aljegyző 06 (52) 583-419 aljegyzo@hajduhadhaz.hu
       
       
Jegyzői iroda
       
Fekete Edit kommunikációs irodavezető 06 (52) 583-414 fekete.edit@hajduhadhaz.hu
Győri Béla személyi asszisztens 06 (52) 583-414 gyori.bela@hajduhadhaz.hu
Vajda Gábor kommunikációs referens 06 (52) 583-414 vajda.gabor@hajduhadhaz.hu
 
Berencsiné Veres Mónika pályázati referens 06 (52) 583-410  palyazat@hajduhadhaz.hu
Tóth Zsuzsa Krisztina személyügy 06 (52) 583-413 toth.zsuzsa@hajduhadhaz.hu
Hadházi Mária személyügy 06 (52) 583-413 human@hajduhadhaz.hu
Juhász-Nagy Valéria titkárság 06 (52) 583-411 Fax: 06 (52) 384-295 titkarsag@hajduhadhaz.hu
Ábrók Edina iktató 06 (52) 582 342 abrok.edina@hajduhadhaz.hu
Makrainé Kontrás Melinda testületi, bizottsági ülések jegyzőkönyvvezetése 06 (52) 384-334 kontras.melinda@hajduhadhaz.hu
Takácsné Juhász Szabina  személyügy  06 (52) 384-245 hr@hajduhadhaz.hu
       
       
Városüzemeltetési iroda

Suhaj Enikő irodavezető 06 (52) 583-412 uzemeltetes@hajduhadhaz.hu
Garda Szabolcs műszaki referens 06 (52) 583-412 garda.szabolcs@hajduhadhaz.hu
dr. Brátán Mihály András jogi- és beszerzési referens 06 (52) 583-412 beszerzes@hajduhadhaz.hu
Kemény Erzsébet közfoglalkoztatási koordinátor 06 (52) 583-412 efop.koordinator@hajduhadhaz.hu
Lovas Viktor   06 (52) 583-412 lovas.viktor@hajduhadhaz.hu
       
  Pénzügyi és gazdasági iroda    
Ölveti Zsolt Irodavezető 06 (52) 583-178 penzugy@hajduhadhaz.hu
Juhász Erzsébet pénzügyi ügyintéző, főkönyvi könyvelés, beszámolási feladatok 06 (52) 583-180 juhasz.erzsebet@hajduhadhaz.hu
Szabó Emőke pénzügyi ügyintéző, főkönyvi könyvelés, beszámolási feladatok 06 (52) 583-180 szabo.emoke@hajduhadhaz.hu
Surányi Ferencné pénzügyi ügyintéző, főkönyvi könyvelés, beszámolási feladatok 06 (52) 583-182 suranyi.ferencne@hajduhadhaz.hu
Nagyházi Erzsébet pénzügyi ügyintéző 06 (52) 583-182 nagyhazi.erzsebet@hajduhadhaz.hu
Kissné Balogh Piroska pénztáros 06 (52) 384-245 penztar@hajduhadhaz.hu
Hatósági és Igazgatási Iroda
Dr. Tóth Judit Irodavezető 06 (52) 279-381 toth.judit@hajduhadhaz.hu
Kegyes Attila jogi referens
(birtokvédelem, közösségi együttélés
szabályira vonatkozó ügyek)
06 (52) 277-512 jog@hajduhadhaz.hu
Mizsákné Dobos Magdolna Ipar,Kereskedelem,Mezőgazdasági, Hagyatéki ügyek 06 (52) 277-512 mizsakne.magdolna@hajduhadhaz.hu
Nemes-Silye Ildikó Ipar,Kereskedelem,Mezőgazdasági, Hagyatéki ügyek 06 (52) 277-512 silye.ildiko@hajduhadhaz.hu
Dobiné Beke Dóra Edina rendszeres és kiegészítő  gyermekvédelmi támogatás, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása, talált tárgyak kezelése 06 (52) 212-326 beke.dora@hajduhadhaz.hu
Sipos Katalin rendszeres és kiegészítő  gyermekvédelmi támogatás, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása, talált tárgyak kezelése 06 (52) 212-326 sipos.katalin@hajduhadhaz.hu
Mező-Bede Gyöngyi Anyakönyvvezetés, népességi ügyek. 06 (52) 583-415 anyakonyv@hajduhadhaz.hu
Biró-Balogh Anikó Települési főépítész 06 (52) 583 418 biro.balogh.aniko@hajduhadhaz.hu
Komjáti Ildikó Építésügy, útügyi hatósági ügyek 06 (52) 583 418 komjati.ildiko@hajduhadhaz.hu
Pató Miklósné Köztemetés, Lakhatási támogatás, fiatalok lakáshoz jutása, kistermelővé válás. 06 (52) 212-327 pato.miklosne@hajduhadhaz.hu
Danó-Sikula Renáta rendkívüli települési támogatások 06 (52) 212-328 sikula.renata@hajduhadhaz.hu
Lakatos Istvánné rendkívüli települési támogatások 06 (52) 212-327 lakatos.istvanne@hajduhadhaz.h
Elek Istvánné adóügyi ügyintéző (magánszemélyek kommunális adója, építményadó, könyvelés) 06 (52) 583-051 varga.monika@hajduhadhaz.hu
Nagy Balázs adóügyi ügyintéző (iparűzési adó, talajterhelési díj, adók módjára behajtandó követelések) 06 (52) 583-051 nagy.balazs@hajduhadhaz.hu
Nagy Lászlóné adóügyi ügyintéző (iparűzési adó, építményadó, magánszemélyek kommunális adója) 06 (52) 583-051 nagy.laszlone@hajduhadhaz.hu
Kiss Beáta adóügyi ügyintéző 06 (52) 583-051 kiss.beata@hajduhadhaz.hu
       
Takács Lajos mezei őrszolgálat 06(30)229-4446  
Gergely Imre mezei őrszolgálat 06(30)501-0264  
Bácsi Lajos közterület felügyelő 06(30)299-6991 bacsi.lajos@hajduhadhaz.hu
Kiss Gyula közterület felügyelő 06(30)601-4899 kozterulet@hajduhadhaz.hu
Zales Sándor közterület felügyelő 06(30)180-8226 kozterulet@hajduhadhaz.hu

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.

Megszakítás