Telefonkönyv

Telefonkönyv

Ahol nincs közvetlen telefonszám feltüntetve, ott a 06 (52) 384-103 központi telefonszámot kell tárcsázni és az adott melléket kérni!

Dolgozó Szervezeti egységek irodák Elérhetőség: e-mail cím:
Csáfordi Dénes Polgármester 06 (52) 583 411 titkarsag@hajduhadhaz.hu
Asztalos Péter Alpolgármester 06 (52) 583 411 titkarsag@hajduhadhaz.hu
Dr. Kiss Katalin Jegyző 06 (52) 583 411 jegyzo@hajduhadhaz.hu
Szaniszló Tamás Aljegyző 06 (52) 583-419 aljegyzo@hajduhadhaz.hu
Jegyzői iroda
Grubisics Zsolt városüzemeltetési irodavezető 06 (52) 583-411 117 mellék uzemeltetes@hajduhadhaz.hu
Garda Szabolcs műszaki referens 06 (52) 583-411 117 mellék garda.szabolcs@hajduhadhaz.hu
Brátán Mihály András jogi- és beszerzési referens 06 (52) 583-411 117 mellék beszerzes@hajduhadhaz.hu
Bolega Dávid mezőgazdasági referens 06 (52) 583-411 117 mellék
Szilágyi Gábor műszaki referens 06 (52) 583-411 127 mellék muszak@hajduhadhaz.hu
Berencsiné Veres Mónika pályázati referens 06 (52) 583-411 127 mellék palyazat@hajduhadhaz.hu
Tóth Zsuzsa Krisztina személyügy 06 (52) 583-413 toth.zsuzsa@hajduhadhaz.hu
Hadházi Mária személyügy 06 (52) 583-413 human@hajduhadhaz.hu
Hajdu Zsoltné közfoglalkoztatási koordinátor 06 (52) 583-417 hajdu.zsoltne@hajduhadhaz.hu
Bánházi Mária 06 (52) 583-417
Győri Béla személyi asszisztens 06 (52) 583-179 gyori.bela@hajduhadhaz.hu
Nagy Valéria titkárság 06 (52) 583-411 Fax: 06 (52) 384-295 titkarsag@hajduhadhaz.hu
Bede Gyöngyi titkárság 06 (52) 583-411 Fax: 06 (52) 384-295 titkarsag@hajduhadhaz.hu
Ábrók Edina iktató 06 (52) 583 411/108 mellék abrok.edina@hajduhadhaz.hu
Bácsi Lajosné testületi, bizottsági ülések jegyzőkönyvvezetése 06 (52) 583 411/266 mellék bacsi.lajosne@hajduhadhaz.hu
Makrainé Kontrás Melinda testületi, bizottsági ülések jegyzőkönyvvezetése 06 (52) 583 411/266 mellék kontras.melinda@hajduhadhaz.hu
Szabóné Varga Ilona  személyügy  06 (52) 583-411

 

varga.ilona@hajduhadhaz.hu
Pénzügyi és gazdasági iroda
Suhaj Enikő Irodavezető 06 (52) 583-414 penzugy@hajduhadhaz.hu
Juhász Erzsébet pénzügyi ügyintéző, főkönyvi könyvelés, beszámolási feladatok 06 (52) 583-411 268 mellék juhasz.erzsebet@hajduhadhaz.hu
Nagy Erika pénzügyi ügyintéző, főkönyvi könyvelés, beszámolási feladatok 06 (52) 583-411 268 mellék nagy.erika@hajduhadhaz.hu
Surányi Ferencné pénzügyi ügyintéző, főkönyvi könyvelés, beszámolási feladatok 06 (52) 583-411 125 mellék suranyi.ferencne@hajduhadhaz.hu
Kiss Beáta pénzügyi ügyintéző, vagyongazdálkodással, adózással kapcsolatos ügyek, biztosítás 06 (52) 583-411 268 mellék kiss.beata@hajduhadhaz.hu
Matolcsi Antalné pénzügyi ügyintéző, leltározás, civil szervezetek, HRNÖ elszámolása, gyermektartásdíj hátralékok kezelése 06 (52) 583-411 125 mellék matolcsine.magdi@hajduhadhaz.hu
Ádám Gabriella pénztáros, megbízási díjak, eseti kifizetések számfejtése, számlázás 06 (52) 384-245 penztar@hajduhadhaz.hu
Hatósági és Igazgatási Iroda
Dr. Tóth Judit Irodavezető 06 (52) 279-381 toth.judit@hajduhadhaz.hu
Dr. Sőrés Erika jogi referens
(birtokvédelem, közösségi együttélés
szabályira vonatkozó ügyek)
06 (52) 277-512 sores.erika@hajduhadhaz.hu
Dr. Guti Dániel Ipar,Kereskedelem,Mezőgazdasági, Hagyatéki ügyek 06 (52) 277-512 guti.daniel@hajduhadhaz.hu
Pató Miklósné rendkívüli települési támogatás és általános tájékoztatás – szociális ügyekben 06 (52) 276 199 pato.miklosne@hajduhadhaz.hu
Nagy Zsuzsanna rendszeres és kiegészítő  gyermekvédelmi támogatás, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása. 06 (52) 276-199 nagy.zsuzsa@hajduhadhaz.hu
Csákóné Kompár Heléna rendszeres és kiegészítő  gyermekvédelmi támogatás, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása. 06 (52) 276-199 csakone.helena@hajduhadhaz.hu
Hegedűs Éva Anyakönyvvezetés, népességi ügyek. 06 (52) 583-415 anyakonyv@hajduhadhaz.hu
Nagy Imre Építésügy – Hajdúhadház, környezetvédelmi, útügyi hatósági ügyek -, építésügy 06 (52)583-418 nagy.imre@hajduhadhaz.hu
Fekete András Építésügy – Bocskaikert , Téglás keleti oldal. 06 (52) 583 411/205 mellék fekete.andras@hajduhadhaz.hu
Fekete Györgyné Köztemetés, Lakhatási támogatás, fiatalok lakáshoz jutása, kistermelővé válás. 06 (52) 276-199 feketene.gabi@hajduhadhaz.hu
Elek Istvánné adóügyi ügyintéző (magánszemélyek kommunális adója, építményadó, könyvelés) 06 (52) 583-051 varga.monika@hajduhadhaz.hu
Tóth Sándorné adóügyi ügyintéző (letiltások, könyvelés) 06 (52) 583-051 toth.sandorne@hajduhadhaz.hu
Ferenczi Anikó adóügyi ügyintéző (iparűzési adó, talajterjelési díj, adók módjára behajtandó követelések) 06 (52) 583-051 ferenczi.aniko@hajduhadhaz.hu
Nagy Balázs adóügyi ügyintéző (iparűzési adó, talajterjelési díj, adók módjára behajtandó követelések) 06 (52) 583-051 nagy.balazs@hajduhadhaz.hu
Zeke Ferencné adóügyi ügyintéző (iparűzési adó, építményadó, magánszemélyek kommunális adója) 06 (52) 583-051 zeke.ferencne@hajduhadhaz.hu
Bereczkiné Váradi Ilona ügykezelő 06 (52) 583-050 varadi.ilona@hajduhadhaz.hu
Takács Lajos mezei őrszolgálat 06(30)229-4446
Gergely Imre mezei őrszolgálat 06(30)501-0264
Bácsi Lajos közterület felügyelő 06(30 299-6991 bacsi.lajos@hajduhadhaz.hu
Simon Ivett közterület felügyelő kozterulet@hajduhadhaz.hu
Nyíri István segédfelügyelő 06(30)792-8351 kozterulet@hajduhadhaz.hu

 

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.