Telefonkönyv

Telefonkönyv

Ahol nincs közvetlen telefonszám feltüntetve, ott a 06 (52) 583-411 központi telefonszámot kell tárcsázni és az adott melléket kérni!

Dolgozó Szervezeti egységek irodák Elérhetőség: e-mail cím:
Csáfordi Dénes Polgármester 06 (52) 583 411 titkarsag@hajduhadhaz.hu
Asztalos Péter Alpolgármester 06 (52) 583 411 titkarsag@hajduhadhaz.hu
Dr. Kiss Katalin Jegyző 06 (52) 583 411 jegyzo@hajduhadhaz.hu
Szaniszló Tamás Aljegyző 06 (52) 583-419 aljegyzo@hajduhadhaz.hu
       
       
Jegyzői iroda
       
Fekete Edit kabinetvezető 06 (52) 583-179 fekete.edit@hajduhadhaz.hu
Győri Béla személyi asszisztens 06 (52) 583-179 gyori.bela@hajduhadhaz.hu
Mózes-Borsi Lídia kabineti munkatárs 06 (52) 583-179 borsi.lidia@hajduhadhaz.hu
Lovas Viktor kommunikációs referens 06 (52) 583-179 lovas.viktor@hajduhadhaz.hu
 
Berencsiné Veres Mónika pályázati referens 06 (52) 583-411 217 mellék palyazat@hajduhadhaz.hu
Erdei Katalin EFOP szakmai vezető 06 (52) 583-411 217 mellék efop153@hajduhadhaz.hu
Tóth Zsuzsa Krisztina személyügy 06 (52) 583-413 toth.zsuzsa@hajduhadhaz.hu
Hadházi Mária személyügy 06 (52) 583-413 human@hajduhadhaz.hu
Juhász-Nagy Valéria titkárság 06 (52) 583-411 Fax: 06 (52) 384-295 titkarsag@hajduhadhaz.hu
Mező-Bede Gyöngyi titkárság 06 (52) 583-411 Fax: 06 (52) 384-295 titkarsag@hajduhadhaz.hu
Ábrók Edina iktató 06 (52) 583 411/108 mellék abrok.edina@hajduhadhaz.hu
Bácsi Lajosné testületi, bizottsági ülések jegyzőkönyvvezetése 06 (52) 583 411/126 mellék bacsi.lajosne@hajduhadhaz.hu
Makrainé Kontrás Melinda testületi, bizottsági ülések jegyzőkönyvvezetése 06 (52) 583 411/126 mellék kontras.melinda@hajduhadhaz.hu
Takácsné Juhász Szabina  személyügy  06 (52) 583-178           
   

 

hr@hajduhadhaz.hu
Csűri Liselotte EFI munkatárs 06 (52) 583-417 efi2@hajduhadhaz.hu
       
Városüzemeltetési iroda

Suhaj Enikő irodavezető 06 (52) 583-411 117 mellék uzemeltetes@hajduhadhaz.hu
Garda Szabolcs műszaki referens 06 (52) 583-411 117 mellék garda.szabolcs@hajduhadhaz.hu
Brátán Mihály András jogi- és beszerzési referens 06 (52) 583-411 117 mellék beszerzes@hajduhadhaz.hu
Kemény Erzsébet közfoglalkoztatási koordinátor 06 (52) 583-411 117 mellék efop.koordinator@hajduhadhaz.hu
       
  Pénzügyi és gazdasági iroda    
Ölveti Zsolt Irodavezető 06 (52) 583-411 / 125 mellék penzugy@hajduhadhaz.hu
Juhász Erzsébet pénzügyi ügyintéző, főkönyvi könyvelés, beszámolási feladatok 06 (52) 583-411 128 mellék juhasz.erzsebet@hajduhadhaz.hu
Szabó Emőke pénzügyi ügyintéző, főkönyvi könyvelés, beszámolási feladatok 06 (52) 583-411 128 mellék szabo.emoke@hajduhadhaz.hu
Surányi Ferencné pénzügyi ügyintéző, főkönyvi könyvelés, beszámolási feladatok 06 (52) 583-411 219 mellék suranyi.ferencne@hajduhadhaz.hu
Kiss Beáta pénzügyi ügyintéző, vagyongazdálkodással, adózással kapcsolatos ügyek, biztosítás 06 (52) 583-411 128 mellék kiss.beata@hajduhadhaz.hu
Szabó-Nagy Erika pénzügyi ügyintéző, leltározás, civil szervezetek, HRNÖ elszámolása, gyermektartásdíj hátralékok kezelése 06 (52) 583-411 127 mellék nagy.erika@hajduhadhaz.hu
Sunyavecz Kitti pénzügyi ügyintéző 06 (52) 583-411 219 mellék sunyavecz.kitti@hajduhadhaz.hu
Kocsis Andrea Margit pénztáros, megbízási díjak, eseti kifizetések számfejtése, számlázás 06 (52) 384-245 penztar@hajduhadhaz.hu
       
Hatósági és Igazgatási Iroda
Dr. Tóth Judit Irodavezető 06 (52) 279-381 toth.judit@hajduhadhaz.hu
Törökné Dr. Petrény Beáta jogi referens
(birtokvédelem, közösségi együttélés
szabályira vonatkozó ügyek)
06 (52) 277-512 jog@hajduhadhaz.hu
Balogh Balázs Imre Ipar,Kereskedelem,Mezőgazdasági, Hagyatéki ügyek 06 (52) 277-512 balogh.balazs@hajduhadhaz.hu
Csákóné Kompár Heléna Zita rendszeres és kiegészítő  gyermekvédelmi támogatás, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása, talált tárgyak kezelése 06 (52) 212-326 csakone.helena@hajduhadhaz.hu
Sipos Katalin rendszeres és kiegészítő  gyermekvédelmi támogatás, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása, talált tárgyak kezelése 06 (52) 212-326 sipos.katalin@hajduhadhaz.hu
Karap Annabella Anyakönyvvezetés, népességi ügyek. 06 (52) 583-415 anyakonyv@hajduhadhaz.hu
Biró-Balogh Anikó Építésügy, útügyi hatósági ügyek 06 (52) 583 418 biro.balogh.aniko@hajduhadhaz.hu             

 

Pató Miklósné Köztemetés, Lakhatási támogatás, fiatalok lakáshoz jutása, kistermelővé válás. 06 (52) 212-327 pato.miklosne@hajduhadhaz.hu
Sikula Renáta rendkívüli települési támogatások 06 (52) 212-328 sikula.renata@hajduhadhaz.hu
Elek Istvánné adóügyi ügyintéző (magánszemélyek kommunális adója, építményadó, könyvelés) 06 (52) 583-051 varga.monika@hajduhadhaz.hu
Pető Gergelyné adóügyi ügyintéző (letiltások, könyvelés) 06 (52) 583-051 peto.gergelyne@hajduhadhaz.hu
Nagy Balázs adóügyi ügyintéző (iparűzési adó, talajterjelési díj, adók módjára behajtandó követelések) 06 (52) 583-051 nagy.balazs@hajduhadhaz.hu
Hadháziné Karsai Katalin Csilla adóügyi ügyintéző (iparűzési adó, építményadó, magánszemélyek kommunális adója) 06 (52) 583-051 hadhazine.katalin@hajduhadhaz.hu
       
Takács Lajos mezei őrszolgálat 06(30)229-4446  
Gergely Imre mezei őrszolgálat 06(30)501-0264  
Bácsi Lajos közterület felügyelő 06(30)299-6991 bacsi.lajos@hajduhadhaz.hu
Kiss Gyula közterület felügyelő 06(30)601-4899 kozterulet@hajduhadhaz.hu
Zales Sándor közterület felügyelő 06(30)180-8226 kozterulet@hajduhadhaz.hu

 

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.

Skip to content