Lakossági tájékoztató

Hajdúhadház város útjainak, járdáinak megóvása érdekébenmely közös érdekünk – az ingatlanokról a közterületre kivezetett csapadékvízcsatorna kialakítása nem elfogadható, a házunk megóvása miatt az „ereszcsatornát” nem vezethetjük ki a közterületi útra, járdára, mivel a talajba beszivárgó víz komoly károkat okoz azok állagában.

A csapadékvíz elvezetésre vonatkozóan is vannak előírások:

A csapadékvizek közterületre történő kivezetése a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) értelmében a telken belüli csapadékvíz-elvezetés kialakítása nem az Önkormányzat, hanem az ingatlan tulajdonos feladata, a Vgt. 6. § (4) bekezdés c) pontja szerint az ingatlan tulajdonos tulajdonában van az ingatlanra lehulló és az ingatlanon maradó csapadékvíz, valamint a Vgt. 16. § (6) bekezdése értelmében a vizek kártételei elleni védelem érdekében szükséges állami vagy helyi önkormányzati feladatkörbe nem tartozó tevékenységek ellátása az érdekelt tulajdonosok, illetve az ingatlant egyéb jogcímen használók feladata.

A Vgt. 4. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat feladata a település belterületén a csapadékvízzel történő gazdálkodás.

A Vgt. 16. § (1) bekezdése alapján a vizek kártételei elleni védelem érdekében szükséges feladatok ellátása – a védőművek építése, fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése, valamint a védekezés – az állam, a helyi önkormányzatok, illetve a károk megelőzésében vagy elhárításában érdekeltek kötelezettsége.  

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 47. § (8) bekezdés értelmében „A telek, terület csapadékvíz-elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a terepen és az építményekben, továbbá a szomszédos telkeken és építményekben, valamint a közterületen kárt (átázást, kimosást, korróziót stb.) ne okozzon, és a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza.

Az OTÉK 47. §. (9) bekezdése szerint a csapadékvíz a telken belül elszivárogtatható, ha ez a telek és a szomszédos telkek, továbbá az építmények állékonyságát és rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti.

Az OTÉK 47. §.  (10) bekezdése értelmében a telekről csapadékvizet a közterületi nyílt vízelvezető árokba csak zártszelvényű vezetékben és az utcai járdaszint alatt szabad kivezetni. Amennyiben a vízelvezető árok a közút tartozéka, úgy abba a környezetéből – a telkekről – csapadékvíz bevezetése csak az út kezelőjének hozzájárulásával történhet”.

A csapadékvízgyűjtő csatornára történő rácsatlakozáshoz bővebb információ Hajdúhadház Polgármesteri Hivataltól kérhető.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a jogszabályokban leírtaknak eleget tenni szíveskedjenek, hiszen közös érdekünk a közvagyon megóvása.

Együttműködésüket előre is köszönöm.

dr. Kiss-Kazsuk Katalin
jegyző

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.