Meghívó

MEGHÍVÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. március 28-án (csütörtökön) de. 8.30 órakor
a Városháza dísztermében tartandó ülésére
tisztelettel meghívja Önt Csáfordi Dénes polgármester


Napirendi pontok:

1./ Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester

2./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSEB elnöke

3./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 21/2015. (IV.30.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSEB elnöke

4./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSEB elnöke

5./ A Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ Alapító okiratának és a Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Sőrés Erika jogi referens

6./ A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság beszámolója
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc ÜEKNB tag

7./ A Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság beszámolója
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc ÜEKNB tag

8./ A Hajdúhadházi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának beszámolója
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSEB elnöke

9./ A Hajdúhadházi Polgárőr Egyesület beszámolója
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc ÜEKNB tag

10./ Beszámoló Hajdúhadház – Téglás – Bocskaikert orvosi ügyelet ellátásáról, tájékoztatás annak betegforgalmi adatairól
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke, Antal Ferenc SZCSEB elnöke

11./ Beszámoló a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkájáról
Előadó: dr. Kiss Katalin jegyző

12./ 11338 helyrajzi számú ingatlan értékesítése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

13./ Aesculapius 2000 Bt. szerződésmódosítási kérelme
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSEB elnöke

14./ A közművelődési tevékenységekről szóló jelentés, valamint a Földi János Könyvtár, Emlékház, Hajdúhadházi Galéria éves szakmai munkatervének és éves szakmai beszámolójának elfogadása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Vargáné Sőrés Ilona OMISB elnöke

15./ Beszámoló a 2018. évben megvalósult közfoglalkoztatási programokról
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSEB elnöke

16./ Ivóvízhálózat kiépítése Hajdúhadház, Péterkert
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

17./ Polgármesteri Hivatal pincéjének a felújítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

18./ A Hajdúböszörményi Tankerületi Központ tájékoztatója és tételes kimutatása a karbantartásra fordított összegekről
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Vargáné Sőrés Ilona OMISB elnöke

19./ Dr. Földi János utca 49. szám előtt található telekrész rendezése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

20./ Tulajdonosi hozzájárulás kérése fakivágáshoz
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

21./ Téli rezsicsökkentésben nem részesült háztartások támogatása (zárt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSEB elnöke

22./ A Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ intézményvezetőjének kereset kiegészítése (zárt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

23./ 11908/55 hrsz-ú 54715 m2 nagyságú önkormányzati tulajdonú ingatlanból 10.000 m2 nagyságú terület értékesítése (zárt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

Kategória: Ajánló, Meghívók (testületi) | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.