Meghívó

MEGHÍVÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. április 25-én (csütörtökön) de. 8 órakor
a Városháza dísztermében tartandó ülésére
tisztelettel meghívja Önt Csáfordi Dénes polgármester


Napirendi pontok:

1./ Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester

2./ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 10/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

3./ A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló rendelet elfogadása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc ÜEKNB tag

4./ Pályázat benyújtása rendkívüli önkormányzati támogatás igénybevételére
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

5./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSEB elnöke

6./ Kerékpárút K-szegély csökkentés
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

7./ Vadas Csárda felújítás
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

8./ Kossuth utcai társasház előtti kerékpár tároló helyreállítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

9./ Közvilágítás
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

10./ BM fejlesztés
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

11./ A 2019. évi létszám módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

12./ Foglalkoztatási pályázat benyújtása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

13./ EFOP 1.5.3-16-2017-00121 „Humán szolgáltatások fejlesztése települések összefogásával” azonosítószámú és elnevezésű projekt keretein belül beszerzési eljárás tanulmány elkészítése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

14./ a Hajdúhadház II. számú gyermekorvosi körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási előszerződés megkötése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSEB elnöke

15./ Iskolaorvosi megállapodás módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSEB elnöke

16./ a 18/2016. IV.28.) számú rendelet 1. és 2. számú függelékének módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSEB elnöke

17./ BMSK – sport park
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Garda Szabolcs műszaki referens

Kategória: Közérdekű, Meghívók (testületi) | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.