Meghívó

MEGHÍVÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. november 14-én (csütörtökön) de. 8:00 órakor
a Városháza dísztermében tartandó ülésére
tisztelettel meghívja Önt Csáfordi Dénes polgármester

Napirendi pontok:

1./ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 10/2012.(III.29.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző

2./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata

Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSÜB elnöke

3./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2014.(XI.28.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSÜB elnöke

4./ Közfoglalkoztatási program keretében megvalósuló képzések indítása

Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSÜB elnöke

5./ Szociális normatíva felhasználása, támogató szolgálat szállító szolgáltatásának ellátásához gépjármű vásárlása, szociális bérlakás kialakításához ingatlan vásárlása

Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSÜB elnöke

6./ Csáfordi Dénes polgármester megszűnő jogviszonyhoz kapcsolódó szabadságának kezelése

Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

7./ Térfigyelő kamerarendszer bővítése

Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

8./ Képviselők számára laptop vásárlása

Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

9./ 190/2019.(X.03.) határozat módosítása

Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

10./ Hajdúhadházi Református Egyházközség kérésére és részére ingyenes parkoló használathoz tulajdonosi hozzájárulás megadása

Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Nagy Imre műsz. vezető főtanácsos

11./ Hajdúhadházi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Sőrés Erika jogi referens

12./ Kedvezményes áru tűzifa értékesítése

Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSÜB elnöke

13./ Általános iskolák felvételi körzetének véleményezése

Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Sőrés Erika jogi referens

14./ Tulajdonosi hozzájárulás fakivágáshoz

Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

15./ Polgármesteri életbiztosítás tőkeösszegének felhasználása

Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

16./ Ingatlanértékesítési bevétel felhasználása

Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

17./ HÉSZ módosítás 11908/8 és a 11908/9.hrsz.ú ingatlanokat érintő szervizút törlése

Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Nagy Imre műsz. vezető főtanácsos

18./ Háziorvos, védőnő vállalkozók által fizetendő helyi iparűzési adó (zárt)

Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

19./ Hajdúvitéz Nonprofit Kft. és HADÉP Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak megbízása (zárt)

Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás

20./ Projekt azonosítószám: EFOP 1.5.3-16-2017-00121 „Humán szolgáltatások fejlesztése települések összefogásával” azonosító számú és elnevezésű projekten belül Csáfordi Dénes polgármester felhatalmazása a rendezvényekre (marketing, kommunikációs szolgáltatások) irányuló 2. konzorciumi közbeszerzési eljárás megindítására (zárt)

Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Erdei Katalin szakmai vezető

21./ Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás Társulási Tanácsába történő delegálás, delegált tag helyettesítése

Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető

22./ Polgármesteri hatáskörben adható helyi kulturális önszerveződések támogatására rendelkezésre álló keretösszeg megemelése

Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

23./ Tulajdonosi hozzájárulás kérése

Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.