MEGHÍVÓ

MEGHÍVÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2019. november 28-án (csütörtökön) de. 7 óra 30 perckor

a Városháza dísztermében tartandó ülésére

tisztelettel meghívja Önt Csáfordi Dénes polgármester

 

Napirendi pontok:

1./ Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló rendelet elfogadása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSÜB elnöke

2./ 2019. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

3./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati környezetvédelmi alapról és talajterhelési díjról szóló 24/2012. (XI.30.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

4./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 21/2012. (XI.30.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

5./ 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

6./ 2020. évi belsőellenőrzési terv és kockázat elemzés
Előadó: dr. Kiss Katalin jegyző, Fórián Albert PB elnöke

7./ Bercsényi utca 13. sz. alatti telephelyen fedett géptároló építésének hatályon kívül helyezése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

8./ Vágóhíd épületén napelemes rendszer telepítése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSÜB elnöke

9./ A Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető

10./ Támogató szolgálat szállító szolgáltatásának ellátásához gépjármű vásárlása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSÜB elnöke

11./ Hajdúhadház város településrendezési eszközének, a 0211/16-20 hrsz.-ú ingatlanokat érintő kiemelt fejlesztési területrészt érintő módosítása kapcsán a partnerségi egyeztetéssel kapcsolatos tájékoztatás és a 218/2009. (X.6.) Korm. rendelet szerinti övezeti érintettséggel kapcsolatos adatszolgáltatás, vélemények elfogadása
Előadó: Szőllős László Agrárgazdasági, város- és gazdaságfejlesztési tanácsnok, Biró-Balogh Anikó főépítész

12./ Hajdúhadház város településrendezési eszközének, a 0211/16-20 hrsz.-ú ingatlanokat érintő kiemelt fejlesztési területrészt érintő módosítása kapcsán a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése
Előadó: Szőllős László Agrárgazdasági, város- és gazdaságfejlesztési tanácsnok, Biró-Balogh Anikó főépítész

13./a „EFOP-1.5.3.-16-2017-00121 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése települések összefogásával” című projekttel kapcsolatos képzési feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés (zárt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Erdei Katalin szakmai vezető

13./b EFOP 1.5.3-16-2017-00121 „Humán szolgáltatások fejlesztése települések összefogásával” azonosító számú és elnevezésű projekten belül Csáfordi Dénes polgármester felhatalmazása a képzésekre irányuló Kbt. Harmadik rész szerinti 2. nyílt közbeszerzési eljárás megindítása (képzési feladatok ellátása 2.) (zárt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Erdei Katalin szakmai vezető

14./ Kitüntetések adományozása (zárt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSÜB elnöke

15./ Hajdúvitéz Nonprofit Kft. és a HADÉP Kft. működését érintő kérdések (zárt)
Előadó: Felügyelő Bizottság elnöke, dr. Kiss Katalin jegyző

 

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.