MEGHÍVÓ

MEGHÍVÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. január 16-án (csütörtökön) de. 8 órakor
a Városháza dísztermében tartandó ülésére
tisztelettel meghívja Önt Csáfordi Dénes polgármester

Napirendi pontok:

1./ Képviselő-testület 2020. évi munkaterve

Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSÜB elnöke

2./ A Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás társulási megállapodásának módosítása

Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző

3./ Berettyóújfalui Szakképzési Centrummal kötendő vagyonkezelési szerződés elfogadása

Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Sőrés Erika jogi referens

4./ Tájékoztatás fakivágásról

Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Garda Szabolcs műszaki referens

5./ Hajdúhadház város településrendezési eszközének, a 11908/8 és 11908/9. hrsz.-ú ingatlanokat érintő módosítása kapcsán a telepítési tanulmányterv elfogadása és a településrendezési- és tervezési szerződés megkötése

Előadó: Szőllős László Agrárgazdasági, város- és gazdaságfejlesztési tanácsnok, Biró-Balogh Anikó főépítész

6./ Fiatalok lakáshoz jutásának támogatásával kapcsolatos ügyben érkezett jogorvoslati kérelem elbírálása (zárt)

Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető

7./ EFOP-1.5.3-16-2017-00121 azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése települések összefogásával” című pályázattal kapcsolatos képzési feladatok ellátása 2. eljárást lezáró döntés (zárt)

Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Erdei Katalin szakmai vezető

8./ EFOP-1.5.3-16-2017-00121 azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése települések összefogásával” című pályázattal kapcsolatos képzési feladatok ellátása 3. eljárást megindító felhívás elfogadása. (zárt)

Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Erdei Katalin szakmai vezető

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.