Meghívó

MEGHÍVÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. január 30-án (csütörtökön) de. 9 órakor
a Városháza dísztermében tartandó ülésére
tisztelettel meghívja Önt Csáfordi Dénes polgármester

Napirendi pontok:

1./ Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester

2./ Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSÜB elnöke

3./ Hajdúhadházi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSÜB elnöke

4./ Csáfordi Dénes polgármester 2019. évi szabadságának igénybevétele és 2020. évi szabadság terve
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSÜB elnöke

5./ A közétkeztetési megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

6./ 2020. évi Start közfoglalkoztatási programok indítása, a megvalósításhoz szükséges önerő biztosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

7./ Hatósági és egyéb iratok helyi kézbesítése szolgáltató útján
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

8./ DAHUT társulási megállapodás módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző

9./ Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapszabályának módosítása – egységes szerkezetben történő elfogadása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző

10./ A hajdúk és Bihardiószeg című pályázat benyújtása, a „Testvér-települési programok és együttműködések (2020)” című pályázati kiírásra
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Győri Béla polgármesteri kabinet

11./ Térfigyelő kamerarendszer bővítéséhez kapcsolódó határozat módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

12./ Igazgatási szünet elrendelése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSÜB elnöke

13./ Megállapodás építéshatósági feladatkör átadásáról (zárt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSÜB elnöke

14./ Gyógyszertámogatással kapcsolatos PH/12097/2019. számú ügyben érkezett fellebbezés elbírálása (zárt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSÜB elnöke

15./ Rendkívüli települési támogatással kapcsolatos PH/3414/2019. számú ügyben érkezett fellebbezés elbírálása (zárt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSÜB elnöke

16./1. Lakhatási (fűtési) támogatással kapcsolatos PH/9658/2019. számú ügyben érkezett fellebbezés elbírálása (zárt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSÜB elnöke

16./2. Lakhatási (fűtési) támogatással kapcsolatos PH/9438/2019. számú ügyben érkezett fellebbezés elbírálása (zárt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSÜB elnöke

16./3. Lakhatási (fűtési) támogatással kapcsolatos PH/8676/2019. számú ügyben érkezett fellebbezés elbírálása (zárt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSÜB elnöke

16./4. Lakhatási (fűtési) támogatással kapcsolatos PH/10392/2019. számú ügyben érkezett fellebbezés elbírálása (zárt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSÜB elnöke

16./5. Lakhatási (fűtési) támogatással kapcsolatos PH/10388/2019. számú ügyben érkezett fellebbezés elbírálása (zárt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSÜB elnöke

16./6. Lakhatási (fűtési) támogatással kapcsolatos PH/9587/2019. számú ügyben érkezett fellebbezés elbírálása (zárt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSÜB elnöke

16./7. Lakhatási (fűtési) támogatással kapcsolatos PH/10269/2019. számú ügyben érkezett fellebbezés elbírálása (zárt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSÜB elnöke

16./8. Lakhatási (fűtési) támogatással kapcsolatos PH/8526/2019. számú ügyben érkezett fellebbezés elbírálása (zárt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSÜB elnöke

17./ Projekt azonosítószám: EFOP 1.5.3-16-2017-00121 „Humán szolgáltatások fejlesztése települések összefogásával azonosító számú és elnevezésű projekten belül Csáfordi Dénes polgármester felhatalmazása a rendezvényekre (marketing, kommunikációs szolgáltatások) irányuló 3. konzorciumi közbeszerzési eljárás megindítására, bíráló bizottsági tagok megbízására (zárt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Erdei Katalin szakmai vezető

18./ Támogatási kérelem (Barta Andrea) (zárt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.