Meghívó

 

MEGHÍVÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. július 16-án (csütörtökön) de. 8,00 órakor
a Városháza dísztermében tartandó rendkívüli ülésére
tisztelettel meghívja Önt Csáfordi Dénes polgármester

Napirendi pontok:

1./ 2019. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnök

2./ 2019. évi zárszámadás megtárgyalása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnök

3./ 2020. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnök

4./ A játszóterek és szabadidő park használati rendjéről szóló 28/2015. (X.01.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző

5./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének a homlokzat hőszigetelési- és felújítási alap létrehozásáról és felhasználásának helyi szabályairól szóló 9/2018. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnök

6./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúhadház Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XI.14.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSÜB elnök

7./ Közvilágítás fejlesztés 2020.
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnök

8./ Közvilágítás korszerűsítés 2021.
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnök

9./ Közétkezetési megállapodás módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnök

10./ Tájékoztató COVID járványhoz kapcsolódó kiadásokról
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnök

11./ 2019. évi éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnök

12./ Hajdúkerületi és Bihari Vízi-közmű Szolgáltató Zrt. 2019-as üzleti évre vonatkozó éves beszámolójának jóváhagyása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző

13./ Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolója
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző

14./ Támogató Szolgálat busz értékesítése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnök

15./ 2020. évi vis maior támogatás igénylése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnök

16./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja felülvizsgálati határidejének meghatározása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSÜB elnök

17./ A Hajdúhadházi Városi Óvoda intézményvezető (magasabb vezető) pályázathoz kapcsolódó szakmai bizottság létrehozása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Szabó Erika jogi ref.

18./ A Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői (magasabb vezető) pályázathoz kapcsolódó szakmai bizottság létrehozása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Szabó Erika jogi ref.

19./ 2020. évi „Nyári diákmunka” program megvalósítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnök

20./ A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény 2019. évi szakmai munkájának értékelése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSÜB elnök

21./ A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató intézmények 2019. évi szakmai munkájának értékelése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSÜB elnök

22./ Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ Szakmai Programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSÜB elnök

23./ A Hajdúhadházi Városi Óvoda 2019/2020-as nevelési évről szóló beszámolója
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Szabó Erika jogi ref.


24./ a Hajdúhadház I. számú fogorvosi körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSÜB elnök

25./ Kerítésépítési- és felújítási támogatással kapcsolatos PH/3867/2020. számú ügyben érkezett fellebbezés elbírálása (zárt ülés)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hatósági irodavez.

26./ Fiatalok lakáshoz jutásának támogatásával kapcsolatos ügyben érkezett méltányossági kérelem elbírálása (zárt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hatósági irodavez.

 

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.