Meghívó

MEGHÍVÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. szeptember 23-án (csütörtökön) de. 8,30 órakor
a Városháza dísztermében tartandó soros ülésére
tisztelettel meghívja Önt Csáfordi Dénes polgármester

Napirendi pontok:

1./ Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester

2./ 4/2021. (II.19.) 2021. évi költségvetési rendelet 3. módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

3./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSÜB elnöke

4./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. által szabályozott személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 37/2013. (X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSÜB elnöke

5./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 21/2015. (IV.30.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSÜB elnöke

6./ Városközpont egy részének (12048, 12046, 10002, 10003 hrsz.) kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szőllős László Agrárgazdasági, város- és gazdaságfejlesztési tanácsnok

7./ Hajdúhadház víziközmű rendszer 2022-2036 évre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

8./ Rendkívüli önkormányzati támogatás igénylése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

9./ Döntés TOP 4.31 pályázat megvalósításáról
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

10./ Beszámoló a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2020. évi munkájáról
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSÜB elnöke

11./ A Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

12./ A Hajdúhadházi Városi Óvoda 2021/2022. nevelési évre vonatkozó munkatervének és a hozzá kapcsolódó gyermekvédelmi munkatervnek a jóváhagyása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Törökné Dr. Petrény Beáta jogi referens

13./ Hajdúhadház, Hunyadi u. 1. szám alatti orvosi ügyelet feladatainak ellátásához kapcsolódó ingatlan és átadott ingóságok haszonkölcsön szerződése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

14./ Közbeszerzési eljárás lezárása Hajdúhadház közvilágításának LED korszerűsítésre, karbantartására és üzemeltetésére (zárt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

15./ Közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás elkövetése miatt PH/6032-6/2021 számú határozat ellen érkezett fellebbezés (zárt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Törökné Dr. Petrény Beáta jogi referens

16./ Homlokzat hőszigetelési- és felújítási támogatás visszakövetelése (zárt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

 

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.