MEGHÍVÓ

MEGHÍVÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. február 9-én (csütörtökön) de. 8,30 órakor
a Városháza dísztermében tartandó ülésére

tisztelettel meghívja Önt Csáfordi Dénes polgármester

 

Napirendi pontok:

1./ Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Konyári Ferenc jogi referens
Véleményező:

2./ A polgármester és az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozattételi kötelezettsége teljesítéséről szóló tájékoztatás
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző
Véleményező: Ügyrendi, Etikai Bizottság

3./ MÁV 100 fejlesztési ismertető (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző
Véleményező:

4./ Adósságot keletkeztető ügyletek 2023
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Ölveti Zsolt gazdasági és pénzügyi irodavezető
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

5./ Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Ölveti Zsolt gazdasági és pénzügyi irodavezető
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

6./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatásáról szóló 4/2014.(II.04.) önkormányzati rendelete módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Konyári Ferenc jogi referens
Véleményező: Ifjúsági, sport- és civil kapcsolatok tanácsnoka

7./ Tájékoztató az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adóbevételek 2022. évi teljesüléséről és ellenőrzéséről
Előadó: dr. Kiss-Kazsuk Katalin jegyző, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

8./ Civil szervezetek 2022. évi működési támogatásának elszámolása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

9./ Felhatalmazás támogatási szerződés aláírásra
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00050 azonosítószámú Belterületi közutak fejlesztése Hajdúhadházon című pályázat keretében támogatói kérelem elbírálásáról
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00003 azonosítószámú Hajdúhadházi Városi Óvoda bővítése című pályázat keretében támogatói kérelem elbírálásáról
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-HB1-2022-00004 azonosítószámú Szociális célú városrehabilitáció Hajdúhadházon című pályázat keretében támogatói kérelem elbírálásáról
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-HB1-2022-00004 azonosítószámú Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Hajdúhadházon című pályázat keretében támogatói kérelem elbírálásáról
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Berencsiné Veres Mónika pályázati referens
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

10./ Az orvosi ügyelet feladatainak ellátásához kapcsolódó ingatlan és ingó haszonkölcsön szerződések meghosszabbításáról
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

11./ A 16389-es helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú, zártkerti ingatlan bérbe adása – tornyos bázisállomás létesítése céljára
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

12./ TOP PLUSZ pályázat keretében megvalósuló útfejlesztés műszaki tartalma
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Garda Szabolcs műszaki referens
Véleményező:

13./ Civil szervezetek 2023. évi támogatása (pályázati felhívás)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Konyári Ferenc jogi referens
Véleményező: Ifjúsági, sport- és civil kapcsolatok tanácsnoka

14./ Fiatalok lakáshoz jutásának támogatásával kapcsolatos ügyekben érkezett jogorvoslati kérelem elbírálása (zárt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető
Véleményező:

 

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.