Meghívó

MEGHÍVÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. március 23-án (csütörtökön) de. 8,30 órakor
a Városháza dísztermében tartandó ülésére

tisztelettel meghívja Önt Csáfordi Dénes polgármester

 

Napirendi pontok:

1./ Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Konyári Ferenc jogi referens
Véleményező:

2./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 21/2015. (IV.30.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető
Véleményező: Szociális és Családvédelmi Bizottság

3./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XI.14.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető
Véleményező: Ügyrendi, Etikai Bizottság

4./ A város közterületei elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám megállapítás helyi szabályairól szóló 12/2015.(III.26.) számú önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző
Véleményező: Ügyrendi, Etikai Bizottság

5./ Dr. Holhós-Kovácsné Dr. Simon Diána Éva és a Drivi-Pharma Kft. /képviseli: Dr. Drimba-Vincze Lilla/ rendelési idejének módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző
Véleményező: Ügyrendi, Etikai Bizottság

6./ Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó: dr. Kiss-Kazsuk Katalin jegyző
Véleményező: Ügyrendi, Etikai Bizottság

7./ 2023. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: dr. Kiss-Kazsuk Katalin jegyző
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

8./ 2022. évi közfoglalkoztatási programokról szóló beszámoló, a 2023. évi mezőgazdasági program ismertetése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Kemény Erzsébet közfoglalkoztatási koordinátor
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

9./ 2023. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program megvalósítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Kemény Erzsébet közfoglalkoztatási koordinátor
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

10./ Civil szervezetek 2023. évi működési támogatása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Konyári Ferenc jogi referens
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

11./ Tájékoztató a HBVSZ Zrt „va” végelszámolásának állapotáról
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Ölveti Zsolt pénzügyi és gazdasági irodavezető
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

12./ A Földi János Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát érintő intézményátszervezési javaslatok véleményezése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Konyári Ferenc jogi referens
Véleményező: Ifjúsági, sport- és civil kapcsolatok tanácsnoka

13./ 2023. évi tavaszi közúthálózat karbantartás
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Garda Szabolcs műszaki referens
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

14./ Rendkívüli önkormányzati támogatás igénylése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Ölveti Zsolt pénzügyi és gazdasági irodavezető
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

15./ A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 2022. évi szakmai munkájának értékelése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Konyári Ferenc jogi referens
Véleményező: Szociális és Családvédelmi Bizottság

16./ A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató intézmények 2022. évi szakmai munkájának értékelése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Konyári Ferenc jogi referens
Véleményező: Szociális és Családvédelmi Bizottság

17./ Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ Szakmai Programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető
Véleményező: Szociális és Családvédelmi Bizottság

18./ 2023. évi szünidei gyermekétkeztetés
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Konyári Ferenc jogi referens
Véleményező: Szociális és Családvédelmi Bizottság

19./ Tájékoztatás Hajdúhadház Város közigazgatási területén 2010 óta történt útfelújításokról
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző
Véleményező:

20./ Hajdúhadház Város Önkormányzata és a Hajdúhadházi Roma Nemzetiségi Önkormányzata között szegregált területek hulladékmentesítésére megállapodás kötése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Kemény Erzsébet közfoglalkoztatási koordinátor
Véleményező:

21./ Tájékoztatás Hajdúsági – Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosításáról
Előadó: dr. Kiss-Kazsuk Katalin jegyző
Véleményező:

22./ Közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás elkövetése miatt
PH/9280-4/2022 számú határozat ellen érkezett fellebbezés (zárt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Konyári Ferenc jogi referens
Véleményező: Ügyrendi, Etikai Bizottság

23./ Homlokzat hőszigetelési- és felújítási támogatás visszakövetelése (zárt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

24./ Földgáz és villamos energia beszerzése önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozással (zárt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Ölveti Zsolt pénzügyi és gazdasági irodavezető
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

 

 

 

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.