MEGHÍVÓ

MEGHÍVÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. május 25-én (csütörtökön) de. 8 órakor
a Városháza dísztermében tartandó ülésére
tisztelettel meghívja Önt Csáfordi Dénes polgármester

 

Napirendi pontok:

1./ Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Kegyes Attila hatósági ügyintéző
Véleményező:

2./ Hajdúhadházi Bölcsőde intézményvezetői pályázat elbírálása és az intézményvezető megbízása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető
Véleményező: Ifjúsági, sport- és civil kapcsolatok tanácsnoka

3./ 2/2022. (II.10.) 2022. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Ölveti Zsolt gazdasági és pénzügyi irodavezető
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

4./ 2022. évi zárszámadás megtárgyalása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Ölveti Zsolt gazdasági és pénzügyi irodavezető
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

5./ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 10/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Ölveti Zsolt gazdasági és pénzügyi irodavezető
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

6./ Hajdúhadház Város településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 16/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Biró-Balogh Anikó mb. főépítész
Véleményező: Város- és gazdaságfejlesztési tanácsnok

7./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XI.14.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető
Véleményező: Ügyrendi, Etikai Bizottság

8./ 1/2023. (II.09.) 2023. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Ölveti Zsolt gazdasági és pénzügyi irodavezető
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

9./ 2022. évi éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Ölveti Zsolt gazdasági és pénzügyi irodavezető
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

10./ Beszámoló Hajdúhadház Város Önkormányzata 2022. évi adóbevételeiről, adó hátralékairól
Előadó: dr. Kiss-Kazsuk Katalin jegyző, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

11./ Hajdúkerületi és Bihari Vízi-közmű Szolgáltató Zrt. 2022-es üzleti évre vonatkozó éves beszámolójának jóváhagyása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

12./ A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. beszámolója a 2022. évi működésről
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

13./ A Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi szakmai beszámolója
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

14./ A Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat 2022. évi beszámolója, 2023. évi üzleti terve
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

15./ 2023. évi városi rendezvényterv módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

16./ A fogorvosok által fizetendő rezsiköltségtérítés összegének megállapítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

17./ A Hajdúhadházi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges döntések
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

18./ Hadházi Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2022 évi beszámoló
Előadó: Farkas Zsolt felügyelő bizottság elnöke, dr. Kiss- Kazsuk Katalin jegyző
Véleményező: HADÉP Kft. Felügyelő Bizottsága

19./ Hajdúvitéz Nonprofit Kft 2022. évi beszámolója
Előadó: Fórián Albert felügyelő bizottság elnök, dr. Kiss- Kazsuk Katalin jegyző
Véleményező: Hajdúvitéz Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága

20./ Beszámoló a 2023/2024. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozásról
Előadó: dr. Kiss-Kazsuk Katalin jegyző, Kegyes Attila hatósági ügyintéző
Véleményező: Ifjúsági, sport- és civil kapcsolatok tanácsnoka

21./ A maximális csoportlétszám átlépésének engedélyezése a Hajdúhadházi Városi Óvodában
Előadó: dr. Kiss-Kazsuk Katalin jegyző, Kegyes Attila hatósági ügyintéző
Véleményező: Ifjúsági, sport- és civil kapcsolatok tanácsnoka

22./ A 2023/2024. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása
Előadó: dr. Kiss-Kazsuk Katalin jegyző, Kegyes Attila hatósági ügyintéző
Véleményező: Ifjúsági, sport- és civil kapcsolatok tanácsnoka

23./ Hajdúhadház város Silye Gábor utca – 11908 hrsz-ú közlekedési terület – meglévő belterületi határ – tervezett belterületi határ – 4. sz. elsőrendű főút – 0173/25 hrsz-ú közlekedési terület – 11908/28 hrsz-ú közlekedési terület – Bercsényi utca által határolt területet érintő módosítása kapcsán a telepítési tanulmányterv elfogadása és a településrendezési- és tervezési szerződés megkötése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Biró-Balogh Anikó mb. főépítész
Véleményező: Város- és gazdaságfejlesztési tanácsnok

24./ Hajdúhadház Város Integrált Településfejlesztési Stratégia módosításának elfogadása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Biró-Balogh Anikó mb. főépítész
Véleményező: Város- és gazdaságfejlesztési tanácsnok

25./ Közművelődési költségvetési szerv alapítás
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető
Véleményező: Ügyrendi, Etikai Bizottság

26./ Az Országgyűlés 5/2023. (III. 31.) OGY határozatához történő csatlakozás
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző
Véleményező: Ügyrendi, Etikai Bizottság

27./ Átfogó értékelés Hajdúhadház Város Önkormányzata 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető
Véleményező: Szociális és Családvédelmi Bizottság

28./ Vagyongazdálkodási közép-és hosszútávú terv felülvizsgálata, vagyonkimutatás elkészítése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Ölveti Zsolt gazdasági és pénzügyi irodavezető
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

29./ A Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás megszüntetése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Ölveti Zsolt gazdasági és pénzügyi irodavezető
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.