Pályázat- Esetmenedzseri munkakör betöltésére

Hajdúhadházi Család -és Gyermekjóléti Központ
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Hajdúhadházi Család -és Gyermekjóléti Központ

2 fő esetmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony     

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Béke utca 54/B.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A család- és gyermekjóléti központ feladatához tartozó esetmenedzseri feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                   

Pályázati feltételek:

•Főiskola, 15/1998.(IV.30.) NM rendeletben az esetmenedzser munkatársra előírt szakképesítések,

•Magyar állampolgár, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•Fényképes szakmai önéletrajz

•Végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolata

•3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

•Pályázó nyilatkozata arról, hogy az 1997.évi XXXI. törvény 10/A.§.(1) bekezdése e.) pontjában meghatározott kizáró okok vele szemben nem áll fenn.

Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, és arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat véleményezésében résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Komorné Karap Mária nyújt, a 06-52-583-130 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•Postai úton, a pályázatnak a Hajdúhadházi Család -és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (4242 Hajdúhadház, Béke utca 54/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CSS/36/2021 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő esetmenedzser.

 Elektronikus úton Komorné Karap Mária részére a csaladsegito@hajduhadhaz.hu E-mail címen keresztül

•Személyesen: Komorné Karap Mária, Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Béke utca 54/b. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•Hajdúhadház Város Önkormányzata honlapja – 2021. január 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. január 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.

Skip to content