Pályázat munkaügyi ügyintéző munkakör betöltésére

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Jegyzője         

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal

munkaügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony             

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Munkaügyi ügyintézői feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közalkalmazotti jogviszonyok KIRA rendszerben történő létrehozása, megszüntetése, kinevezések, kinevezés-módosítások, átsorolások elkészítése. Havi távollétek rögzítése, változóbérek, nem rendszeres juttatások, megbízási díjak, költségtérítések (úti költségtérítés, kiküldetési rendelvény alapján munkába járás költségtérítése) stb. számfejtése. Munkaügyi adatszolgáltatások, költségtervek, kimutatások készítése. Személyi anyagok kezelése, napi munkaügyi adminisztráció, igazolások, nyomtatványok kiállítása. Állandó kapcsolattartás a Magyar Államkincstár számfejtőjével, a munkájához szükséges egyéb intézményekkel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.         

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Középiskola/gimnázium, és munkaügyi, társadalombiztosítási, szociális, emberi erőforrás gazdálkodási szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, szociális felsőoktatásban szerzett szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati, emberi erőforrás gazdálkodási, humán erőforrás menedzser vagy munkaügyi és társadalombiztosítási felsőfokú szakképesítés,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •       A határozatlan időre szóló köztisztviselői jogviszony teljes munkaidőben, hat hónap próbaidő kikötésével jön létre.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       KIRA rendszer felhasználói ismerete.
 •       Hasonló munkaterületen szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz,
 •       Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okirat másolata,
 •       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló postai feladóvevény másolata,
 •       Hozzájáruló nyilatkozat vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához,
 •       Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Elektronikus úton a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal részére a titkarsag@hajduhadhaz.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának a jogát.

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.