Pályázat pénzügyi – pénztárosi ügyintéző munkakör betöltésére

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Jegyzője  
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal
pénzügyi – pénztárosi ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő   

Feladatok:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
Pénzügyi-pénztárosi feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Általános feladatok:
 

 • Házipénztár kezelése, ki- és befizetések, készpénzben megtérített munkabérek, készpénzes számlák ki és bevételezése, illetve kontírozása
 • Üzemanyag, útiköltség elszámolás
 • Gondoskodik az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a HRNÖ, és az Intézmények pénzellátásáról
 • A készpénz ki- és befizetések érvényesítésre történő előkészítése, felszerelése
 • Könyvelés részére határidőben elkészíteni a feladásokat
 • Köteles a házipénztári szabályzatban foglaltakat betartani.
 • A kimenő átutalásos, készpénzes, illetve csekkes számlák elkészítése a számlázó program segítségével, és azok nyilvántartása,
 • A részére beiktatott beadványok, ügyiratok határidőre történő elintézése,
 • Köteles az általa használt számítógépes programok felhasználói nevét, jelszavát megőrizni, azt illetéktelen személy/ek részére nem adhatja ki.
 • A gazdálkodással összefüggő jogszabályok, helyi szabályzatok betartása
 • A munkafolyamatba épített ellenőrzéssel kapcsolatban köteles a bizonylatok alaki, tartalmi, számszaki egyezőségét vizsgálni, a pénztári ki- és befizetések esetén a számlákat ellenőrizni, a bizonylatokon a kötelező aláírások meglétét ellenőrizni, valamint a kifizetések előtt az írásbeli kötelezettségvállalás dokumentumának meglétét ellenőrizni
 • Ellátja a piac működésének dokumentálásával kapcsolatos teendőket.
 • Nyilvántartja a házipénztári kifizetésekhez kapcsolódó kötelezettségvállalásokat, elkészíti az ezen kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó főkönyvi feladásokat.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Képesítés: érettségi,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Önálló munkavégzésre való képesség, hajlandóság
 • Rugalmasság
 • Tanulékonyság
 • Precíz és önálló munkavégző képesség
 • Együttműködési képesség az ügyfelek irányába
 • Segítőkészség és csapatszellem

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz,
 •     Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okirat másolata,
 • szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll büntetőeljárás hatálya alatt, valamint olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy az igénylésről szóló postai feladóvevény másolata,
 •     Hozzájáruló nyilatkozat vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához,
 •     Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik.

Munkavégzés helye:

4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

JELENTKEZÉS MÓDJA:

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 30

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal részére a titkarsag@hajduhadhaz.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 30

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának a jogát.

 

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.