Pályázat – Területi védőnő munkakör betöltésére

Hajdúhadház Város Önkormányzata

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján

pályázatot hirdet

Hajdúhadház Város Önkormányzata

2 fő területi védőnő

munkakör betöltésére.

 

A jogviszony időtartama:

határozott idejű, a kinevezéstől számított 2 évig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 9. szám

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) EszCsM rendelet szerinti védőnői feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • Főiskola, védőnői szakképesítés,
 • A határozott időre szóló közalkalmazotti jogviszony teljes munkaidőben, három hónap próbaidő kikötésével jön létre.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolata,
 • szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja, hogy büntetlen előéletű, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2d) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, valamint nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy az igénylésről szóló postai feladóvevény másolata,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szaniszló Tamás nyújt, a 06-52-583-419-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázat Hajdúhadház Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PH/200/2019., valamint a munkakör megnevezését: területi védőnő.
 • Elektronikus úton a titkarsag@hajduhadhaz.hu e-mail címen keresztül.
 • Személyesen Szaniszló Tamás aljegyző, Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 • Hajdúhadház Város Önkormányzata hirdetőtáblája
 • hajduhadhaz.hu internetes oldal

 

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.