Pályázat városüzemeltetési irodavezető munkakör betöltésére

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Jegyzője a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal

városüzemeltetési irodavezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Városüzemeltetési iroda irányítása, városüzemeltetési feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Városüzemeltetési iroda feladatkörébe tartozó munka szervezése, irányítása. • Start és közfoglalkoztatási programok koordinálása. • Munkáltatói jogok ellátása Hajdúhadház Város Önkormányzat közfoglalkoztatottak vonatkozásában. • Felelősséggel tartozik az irányítása alatt lévő Városüzemeltetési Iroda feladatkörébe tartozó munka szervezéséért. • Közreműködik a vagyongazdálkodási koncepció, illetve a vagyongazdálkodási terv előkészítésében. • Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok műszaki állapotát felméri, nyomon követi, a szükséges beavatkozásokat előkészíti, döntéshozói jóváhagyást követően végrehajtja. • Az önkormányzat tulajdonában lévő utak műszaki állapotának felmérésében, a szükséges beavatkozásokat előkészíti, döntéshozói jóváhagyást követően végrehajtja. • Közreműködik az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági művelési ágú ingatlanok hasznosítására vonatkozó koncepció elkészítésében. • Felügyeli az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági művelési ágú ingatlanok hasznosítását. • A start közmunkaprogramokkal kapcsolatban a pályázatok előkészítése, az elnyert közmunkaprogramok szervezése és irányítása. • A polgármester által külön felhatalmazásban átadott közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Közszolgálati szabályzat az irányadók.                

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Főiskola, Felsőoktatásban szerzett műszaki vagy közszolgálati vagy jogi vagy építész vagy gazdaságtudományi, vagy építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó vagy agrár vagy szociológus vagy földrajztanár vagy geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •       A határozatlan időre szóló köztisztviselői jogviszony teljes munkaidőben, hat hónap próbaidő kikötésével jön létre.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Vezetői tapasztalat.
 •       Városüzemeltetési tapasztalat.
 •       Helyismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz,
 •       Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okirat másolata,
 •       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló postai feladóvevény másolata,
 •       Hozzájáruló nyilatkozat vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához,
 •       Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Elektronikus úton a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal részére a titkarsag@hajduhadhaz.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának a jogát.

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.