PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Hajdúhadház Város Önkormányzata

PÁLYÁZATI  F E L H Í V Á S A

Hajdúhadházi Vadas Csárda üzemeltetésére

 

 1. A pályázat kiíró neve, címe és elérhetőségei:

Név: Hajdúhadház Város Önkormányzata

Cím: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

Telefon: (52) 583-411

Fax: (52) 384-295

E-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu

 1. A pályázat tárgya:

A pályázat kiírója nyilvános pályázatot hirdet a 4242 Hajdúhadház, Dr. Földi János utca 56. szám alatti Vadas Csárda, bolt, és/vagy kávézó, cukrászda és/vagy éttermi, mozgó vendéglátás üzemeltetés céljára történő bérbeadására.

 1. A szerződés meghatározása: üzemeltetési szerződés

Az üzemeltetés céljából végzett tevékenység megnevezése, TEÁOR száma:

TEÁOR 5610 -Éttermi, mozgó vendéglátás

TEÁOR  4711 – Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

 1. A szerződés időtartama: határozatlan, 12 hónap felmondási tilalommal
 2. A meghirdetett helyiség: 4242 Hajdúhadház, Dr. Földi János utca 56.

A helyiség kávézó üzemeltetés céljára alkalmas helyiség. Az üzemeltetéshez szükséges gépek, berendezési és felszerelési tárgyak beszerzése, a helyiség vendéglátó egység üzemeltetés céljára való alkalmassá tétele és folyamatos karbantartása, továbbá takarítása a nyertes pályázó feladata. Amennyiben a nyertes pályázó az üzemeltetési szerződést a későbbiekben felbontja Hajdúhadház Város Önkormányzatával, úgy a vendéglátóegységbe általa beépített, illetve megvásárolt valamennyi, az üzemeltetés célját szolgáló berendezés és eszköz elvitelének joga illeti meg. A pályázat kiírója a pályázati felhívást bármikor visszavonhatja.

 1. A pályázatok benyújtásának helye és határideje:

személyesen és postai úton: Hajdúhadház Város Polgármesteri Hivatala, 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér1., Titkárság

elektronikus úton: titkarsag@hajduhadhaz.hu

Határideje: 2021. augusztus 6. 10 óra

7.A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázati anyagok benyújthatók személyesen vagy elektronikus vagy postai úton. Az ajánlatot zárt borítékban, vagy pdf formátumban kell benyújtani, melynek minden oldalát aláírással kell ellátni. A borítékon a következő szövegrészt kérjük feltüntetni: „Pályázati ajánlat Vadas Csárda üzemeltetésére”.

 1. A pályázatok elbírálásának tervezett időpontja: 2021 augusztus 13.

A pályázat eredményéről a pályázók írásban kapnak tájékoztatást.

 1. A pályázatok elbírálásának szempontja:

A pályázat kiírója a pályázatokat a fizetendő bérleti díj egy havi (………..,- Ft/hó) összegére tett megajánlás, a pályázat szakmai/pénzügyi megalapozottsága,  pályázó szakmai tapasztalata alapján bírálja el.

A pályázat kiírója azt a pályázót hirdeti ki nyertesként, akit a fenti szempontok alapján leginkább megfelelőnek ítélt pályázatot nyújtja be.

 1. Egyéb követelmények:

A nyertes pályázó kötelessége a kereskedelmi vagy vendéglátó ipari tevékenység folytatásához szükséges bejelentési kötelezettség teljesítése, továbbá az üzemeltetéshez szükséges engedélyek beszerzése.

A nyertes pályázó kötelessége, hogy a HADHÁZTÁJI védjegy alatt álló termékek részére a vendéglátóegységben külön értékesítési lehetőséget (polc) alakítson ki, mely a védjegy alatt álló, önkormányzat által előállított előre csomagolt termékek értékesítésére szolgál.

 1. A pályázatból kizárásra kerül az a pályázó:
 1. aki ellen csőd-, felszámolási eljárás van folyamatban, aki végelszámolás alatt áll;
 2. akinek az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van;
 3. akinek a pályázat kiírója felé a pályázati beadási határidő lejártakor tartozása áll fenn.
 1. A pályázat érvénytelen, ha:
 1. a pályázat benyújtására rendelkezésre álló határidő lejárta után nyújtották be;
 2. egyéb módon nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek.
 1. A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

–        pályázati felhívás, melynek tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét, elérhetőségeit, továbbá a fizetendő bérleti díj egy havi összegére tett ajánlatot;

–       az üzemeltetni kívánt vendéglátóegység kínálatának ismertetése;

–      a pályázó nyilatkozata, hogy nyertessége esetén a szerződés teljes időtartama alatt biztosítja a pályázatában bemutatott vendéglátóegység kínálatnak megfelelően az árusítandó ételek, valamint a HADHÁZTÁJI védjeggyel ellátott termékek teljes választékát;

–        a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati felhívás feltételeit elfogadja;

–        szakmai bemutatkozás.  

Hajdúhadház, 2021. 07. 20.

    Tisztelettel:                                                                                   

  Csáfordi Dénes
  polgármester

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.