PÁLYÁZATI KIÍRÁS CIVIL SZERVEZETEKNEK 2022.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS CIVIL SZERVEZETEK
 2022. évi támogatására

 

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített keret terhére.

Támogatási cél:

Pályázat alapján a legalább három éve Hajdúhadház város közigazgatási területén rendszeresen működő civil szervezetek részére támogatás nyújtható az alábbi tevékenységekre:

 1. a) kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása: kulturális tevékenység, hagyományőrzés
 2. b) egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, egészségmegőrzés
 3. c) sport, ifjúsági ügyek, tömegsport, versenysport, látványsport
 4. d) közreműködés a település közbiztonságának biztosításában, közrend, közbiztonság védelme.

Pályázók köre:  

Hajdúhadház város közigazgatási területén legalább három éve rendszeresen működő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Ectv.) alapján Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezet, civil társaság.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 21.

Pályázatok elbírálása: benyújtási határidőt követő 15 napon belül.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot a mellékelt pályázati adatlapon, papírformátumban a pályázati felhívásban megjelölt mellékletekkel együtt kell benyújtani a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatalnak címezve vagy elektronikus úton a titkarsag@hajduhadhaz.hu email címre megküldve.

A pályázati adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban, valamint letölthető a www.hajduhadhaz.hu internetes oldalról.

A pályázati támogatással történő elszámolás:

A támogatott a támogatás összegével köteles a képviselőtestületnek – legkésőbb a tárgyévet követő év január 31. napjáig elszámolni. A pénzügyi elszámoláshoz részletes szakmai és pénzügyi beszámolót kell mellékelni. 

A pályázati támogatás felhasználásának, elszámolásának rendje: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II.4.) önkormányzati rendelet alapján.

Pályázati adatlaphoz csatolandó mellékletek:

 1. a) pénzügyi terv a megvalósítandó programra vonatkozóan,
 2. b) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs lejárt köztartozása,
 3. c) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a korábban kapott támogatással elszámolt,
 4. d) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs folyamatban a pályázóval szemben tartozás rendezésére, a szerveződés megszűntetésére irányuló, valamint törlés iránti eljárás,
 5. e) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a program megvalósításához mekkora önerővel rendelkezik,
 6. f) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy Hajdúhadház Város Önkormányzatát a rendezvényen, programon támogatóként tünteti fel.
 7. g) a tárgyévet megelőző évről készített beszámoló, közhasznú szervezet esetén a közhasznú jelentés letétbe helyezéséről kiadott bírósági igazolás
 8. h) civil szervezet alapdokumentumai.

 

Pályázati adatlap-Civil-szervezetek-2022.-évi-támogatásához

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.