Projektzáró rendezvény

A Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ EFOP-3.2.9.-16-2016-0038 kódszámú EGYENLÍTŐ-Óvodai- és iskolai szociális segítő szolgáltatás biztosítása a Hajdúhadházi járás köznevelési intézményeiben című pályázat zárórendezvényére került sor a Szederjes Sport- és Konferenciaközpont közösségi épületében 2019.február 28-án 10 órától.

A projekt célja a szociális segítő munka biztosítása a Hajdúhadházi Járás köznevelési intézményeiben. A segítő munka során a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával olyan általános és speciális szolgáltatások nyújtása, mellyel az óvodás és iskoláskorú fiatalok egészségfejlesztése, sikeres iskolai előmenetelük támogatása, illetve veszélyeztetettségük megelőzése valósulhatott meg.

További célként tűztük ki a tanulók szükségleteinek beazonosítását veszélyeztető helyzetekben, az óvodai, iskolai teljesítmény kiegyenlítésének elősegítését.

A projekt célcsoportja a hajdúhadházi járás három településének köznevelési intézményeibe járó iskolás és óvodás gyermekek. Érintett szülők, nevelőszülők, gondviselők, óvodapedagógusok, pedagógusok, köznevelési intézmények közösségei.

A projekt megkezdését követően a szociális segítők megismerték az általuk ellátott köznevelési intézmény működését, munkatársait, az intézménybe járó iskolás és óvodás gyermekeket és a szülőket. Osztályfőnöki órákon és szülői értekezleteken ismertették az általuk nyújtott szolgáltatásokat és az igénybevétel lehetséges formáit. Egyéni és csoportos formában tanácsadásra került sor.

Nagyon népszerűek voltak a közösségi rendezvények, melynek keretében az iskolás korú gyerekek szüleikkel közösen a Csokonai Színház előadására valamint a Poroszlói Tisza tavi Ökocentrumba látogathattak el. Az óvodások részére Családi Nap és Mint a makk egészségnevelő foglalkozásokat szerveztek a projektben dolgozó szakemberek.

Az óvodai és iskolai szociális segítés megvalósításával – mely a helyi társadalmi szükségletekhez rugalmasan igazodni képes, célzott és új eszközrendszert biztosító – hiánypótló szolgáltatás jött létre a Hajdúhadházi járás területén. A szolgáltatás kialakításával hosszabb távon a területi különbségek csökkentése és a társadalmi felzárkózás elősegítése valósulhat meg.

A zárórendezvényen a program eredményeit a projektmenedzser mellett, Csáfordi Dénes polgármester is méltatta. Pur Mihály és Sipos István intézményvezetők a szakmai együttműködés rendszerének kialakításáról, a nehézségekről és eredményekről tájékoztatták a megjelenteket. Jankó Judit a Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Egyesülete Elnöke a zárórendezvényen beszélt az iskolai szociális munka múltjáról, jelenléről és jövőjéről és nemzetközi komparatív kitekintés keretében betekintést nyerhettünk hasonló országok tevékenységébe.

A program 2017.szeptember 01. és 2019. február 28. között az Emberi Erőforrás Fejlesztés Operatív Program keretében „Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése” című pályázaton, 37.540.400.- forinttal támogatott EFOP-3.2.9-16-2016-00038 projekt keretében valósult meg.

 

Komorné Karap Mária

projektmenedzser

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.