SAJTÓKÖZLEMÉNY – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúhadházon I. ütem

 

2019/05/31

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Hajdúhadház Város Önkormányzata által elnyert vissza nem térítendő európai uniós támogatásról

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúhadházon I. ütem

A Terület- és Településfejlesztés Operatív Program keretében Hajdúhadház Város Önkormányzata 100%-os támogatási intenzitású vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült. A megítélt támogatás összege: 291 millió Ft A projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-15-HB1-2016-0031 A projekt megvalósításának kezdete: 2017.07.15. A projekt megvalósításának befejezése: 2019.05.31.

Hajdúhadház Város Önkormányzata a TOP-3.2.1-15-HB1-2016-0031 azonosító pályázat keretein belül a következő tevékenységeket valósítottuk meg:

Hajdúhadház Város Önkormányzata a jelenlegi gazdasági helyzetben igyekszik havi

kiadásait a lehető legkisebbre csökkenteni. Az intézmények fenntartása jelentős terhet ró a

költségvetésre, kiváltképp a téli időszakban. Ennek oka főleg az épületek rossz energetikai

adottságaiból adódik. A település legtöbb közintézménye elavult, a kor követelményeinek nem

megfelelő. A szigetelés hiányossága miatt az épületek fűtése során magas a hőveszteség, ez

megakadályozza a komfortos hőmérséklet elérését az épületekben. A kazánok egy része szintén

elavult, hatásfoka jelentősen csökkent az elmúlt években. A két tényező együttesen eredményezi a

magas költségeket. A nyílászárók cseréje nem minden esetben valósult meg. Az a néhány épület,

amin már megtörtént a fejlesztés kedvezőbb energetikai képet mutat, azonban a többi hiányosság

még itt is komoly beruházást követel meg. A település elkötelezett a megújuló energiaforrások

hasznosításának propagálásában és lehetőségeihez mérten kiveszi részét a környezettudatos

megoldások alkalmazásában. Jelen beruházás is törekszik a zöld energia kiaknázására, hiszen

hőszigetelési, nyílászáró és fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatos energiahatékonysági munkát, illetve

napkollektor és napelem rendszer kivitelezését tervezi. Több kötelező feladatot ellátó szervezet

intézményének korszerűsítésére kerül sor a pályázatban, annak érdekében, hogy ezzel a

költséghatékonyság mellett a megújuló energiafelhasználást is erősítse. A projekt során Bocskai tér

  1. szám alatt található Földi János Általános Iskola egy épülete, a Bocskai tér 1. szám alatt található

polgármesteri hivatal és a Bocskai tér 6. szám alatt található Szilágyi Dániel Gimnázium épülete kerül

korszerűsítésre. Mind három épület esetén komplex energetikai (hőszigetelés, nyílászárócsere,

fűtéskorszerűsítés) és megújuló energia felhasználási (napelem rendszer az iskolában és

gimnáziumban, napkollektor rendszer a hivatalban) beruházás történik. Mind rövid, mind pedig hosszú

távon szükségesek a tervezett fejlesztések, hiszen az érintett épület elavult és kivételesen rossz

energetikai jellemzőkkel bír. Rövidtávon mindenképpen szükséges a kiadások csökkentése. Az elmúlt

fűtési időszak során komoly nehézséget jelentett a számlák időben való teljesítése, ugyanis a rossz

gazdasági helyzet mellett az épület állapotából adódóan a fűtési költségek is magasra rúgtak. A

település több lépésben igyekszik kivitelezni közintézményeinek felújítását, aminek egyik lépcsője a

fent említett intézmény épületének energetikai racionalizálása. Hosszú távon az önkormányzat célja,

hogy a lehető legnagyobb mértékben önellátóvá tudja tenni épületeit, azaz minél kisebb mértékű

legyen a költségvetési forrásoktól való függés. A megújuló energiaforrások kiaknázása révén a

fenntartási kiadások idővel minimalizálódnak, az így megtakarított pénz pedig egyéb fontos célokra

lesz hasznosítható és átfogó programok is finanszírozhatóvá válnak. Közvetlen célként tehát magának

az épületnek a kor követelményeinek való megfeleltetése jelenik meg, ami közvetett módon a

kiadások csökkentése révén hozzájárul majd a település további fejlesztési terveinek

finanszírozásához. A projekt célcsoportja az érintett intézmények d

  1. Városgondnokság Mester u. 26., alatt található komplex energetikai fejlesztése (3 kW napelem, utólagos szigetelés, fűtéskorszerűsítés)
  2. Három Szirom Óvoda Petőfi u. 1/A. alatt található komplex energetikai fejlesztése (2 kW napelem, utólagos szigetelés, fűtéskorszerűsítés, műanyag nyílászáró csere)
  3. Szivárvány Óvoda Szilágyi D. u. 2-4. alatt található komplex energetikai fejlesztése (5 kW napelem, utólagos szigetelés, fűtéskorszerűsítés)
  4. Földi János Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Rákóczi Úti Tagintézménye Rákóczi u. 50. alatt található komplex energetikai fejlesztése (10 kW napelem, utólagos szigetelés, fűtéskorszerűsítés, műanyag nyílászáró csere).

Mind rövid, mind pedig hosszú távon szükségesek voltak a tervezett fejlesztések, hiszen az érintett épület elavult és kivételesen rossz energetikai jellemzőkkel bír. Rövidtávon mindenképpen szükséges a kiadások csökkentése. Az elmúlt fűtési időszak során komoly nehézséget jelentett a számlák időben való teljesítése, ugyanis a rossz gazdasági helyzet mellett az épület állapotából adódóan a fűtési költségek is magasra rúgtak.

Hosszú távon az önkormányzat célja, hogy a lehető legnagyobb mértékben önellátóvá tudja tenni épületeit, azaz minél kisebb mértékű legyen a költségvetési forrásoktól való függés. A megújuló energiaforrások kiaknázása révén a fenntartási kiadások idővel minimalizálódnak, az így megtakarított pénz pedig egyéb fontos célokra lesz hasznosítható és átfogó programok is finanszírozhatóvá válnak. Közvetlen célként tehát magának az épületnek a kor követelményeinek való megfeleltetése jelenik meg, ami közvetett módon a kiadások csökkentése révén hozzájárul majd a település további fejlesztési terveinek finanszírozásához.

 

A pályázattal kapcsolatban információ kérhető:

Hajdúhadház Város Önkormányzata

4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

 Telefon: +36 30 485 6493

 E-mail:info@hajduvitez.hu

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.

Megszakítás