Tájékoztatás

TISZTELT LAKOSSÁG!

2020. március 16-án került kihirdetésre az elrendelt veszélyhelyzet során teendő további intézkedésekről szóló 46/2020.(III.16.) Kormányrendelet, mely alapján:

(1) A 70. életévüket betöltött személyeket a Kormány arra kéri, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el.

(2) Ha a 70. életévét betöltött személy az (1) bekezdésben foglaltakat vállalja, és erről az önkormányzatot tájékoztatja, az ellátásáról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata.

A Kormányrendelet alapján azon 70 éven felüli hajdúhadházi lakosok, akik vállalják, hogy lakásukat nem hagyják el, de hozzátartozójuk nem tud segítséget nyújtani számukra a gyógyszer kiváltásában és a bevásárlásban, a következő telefonszámon és elektronikus levélcímen kereshetik a Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ ügyfélfogadási időben hétfőtől-péntekig 07:30-15:30-ig:

elektronikus levélcím: hhszocialis.gondkozp@gmail.com
telefonszám: (52)384-205

Kérjük, és javasoljuk, hogy 70 éven felüli lakosok otthonaikat ne hagyják el.

Vigyázzanak magukra, egymásra!

Hajdúhadház, 2020.március 17.

                                                                                               Csáfordi Dénes

                                                                                                  polgármester

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.