Tájékoztató

Tájékoztató
a csendháborítás szabálysértésének elkövetéséről és annak következményeiről

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény VI. fejezet 5:23. §-a kimondja, hogy:

A tulajdonos a dolog használata során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen a szomszédokat szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény, 195.§-a szerint:

 (1) Aki lakott területen, az ott levő épületben, vagy az ahhoz tartozó telken, tömegközlekedési eszközön, továbbá természeti és védett természeti területen indokolatlanul zajt okoz, amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát, illetve a természeti vagy a védett természeti értéket zavarja, szabálysértést követ el.

A fenti szabálysértés elkövetése miatt a közterület-felügyelő is szabhat ki helyszíni bírságot.

Ugyanezen törvény 78. § (1) bekezdése kimondja, hogy:

  A szabálysértési eljárás feljelentés, vagy a szabálysértési hatóság vagy a bíróság hivatali hatáskörében szerzett tudomása, a helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv vagy személy általi észlelés alapján indul meg.  

2020.március 01-től a járási hivatalok szabálysértési hatáskörei – így a csendháborítás is – a rendőrséghez kerültek át, így általános szabálysértési hatóságként ő fog eljárni.

Az elmúlt időszakban több bejelentés történt a csendháborítás szabálysértésének elkövetéséről. A csendháborítást, azaz a szomszédokat zavaró, hangos tevékenységet nemcsak 22.00 óra után, hanem napközben is el lehet követni!

Az illetékes hatóságok hétvégén is fokozottan ellenőrzik azokat a településrészeket, ahonnan bejelentés érkezik. A magánjellegű rendezvények tartása nem szolgáltathatnak indokot a szabálysértés elkövetésére.

Fentiekre tekintettel kérjük a békés egymás mellett élés szabályait maradéktalanul szíveskedjenek betartani.

Hajdúhadház, 2020. április 23.         

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.