Tájékoztató parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban

 

A parlagfű nagymértékű elszaporodásának a közegészségügyi és gazdasági károsító hatása számottevő. A parlagfű elleni védekezés elsősorban az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége. A hatóságok feladata, hogy – amennyiben a tulajdonos nem tesz eleget a kötelezettségének – a mulasztást elkövetők költségén elrendelik az közérdekű védekezést, emellett növényvédelmi bírságot szabnak ki.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény. 17. § (4) bekezdése kimondja: „A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”.

Tehát a hatályos törvényi rendelkezés értelmében a földhasználó már egész évben köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni. Ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A korábbi szabályozás szerint a földhasználó csak az adott év június 30-áig volt köteles a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni. Az érvényes szabályozás szerint viszont a parlagfű elleni védekezés egész évben fennálló kötelezettség.

Az előírt védekezési kötelezettség elmulasztása esetén, belterületen a települési önkormányzat jegyzője, külterületen a terület fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatal a földhasználóval szemben közérdekű védekezést rendel el. Ha a közérdekű védekezés elrendelése és a hatóság általi végrehajtatás ideje között a földhasználó nem végzi el a parlagfű mentesítést, akkor azt a hatóság a vállalkozóval végezteti el. Ennek költségei a földhasználót terhelik.

A fentieken túlmenően a parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztása esetén az illetékes megyeszékhelyi járási hivatal a földhasználóval szemben növényvédelmi bírságot szab ki. A kiszabandó növényvédelmi bírság legkisebb összege tizenötezer forint.

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.