Talált tárgyak kezelése

Ügyintéző: Csákóné Kompár Heléna Zita
Telefon: 06 (52) 212-326
E-mail: csakone.helena@hajduhadhaz.hu

Ügyleírás:-

Aki idegen dolgot talál, köteles a talált dolgot a találástól számított nyolc nap alatt elvesztőjének, tulajdonosának (ha ismert) átadni. Ha az elvesztőt a találó nem ismeri a talált dolgot a települési önkormányzat jegyzőnek kell beszolgáltatni.

A személyi tulajdon szokásos tárgyai körébe tartozó dolognak a jegyzőhöz való beszolgáltatáskor a találó nyilatkozni köteles arra nézve, hogy igényt tart-e a dolog tulajdonjogára. Az igénybejelentésről a jegyző igazolást ad.

Ha a beszolgáltatott dolog elvesztője megállapítható, a jegyző részére a dolgot átadja.

Ha nem állapítható meg az elvesztő, a dolgot a jegyző három hónapig őrzi, ha ez alatt az idő alatt nem jelentkezik a jogosult, akkor a jegyző a dolgot a találónak – amennyiben igényt tartott rá – kiadja.

A találó a neki átadott dolgot állagának sérelme nélkül használhatja, azonban nem idegenítheti el, nem terhelheti meg és használatát másnak át nem engedheti.

Ha a jogosult a találástól számított egy éven belül nem jelentkezik a találó a dolog tulajdonjogát megszerzi.

Amennyiben a találó a dolog tulajdonjogára nem tart igényt és elvesztője három hónapon belül nem jelentkezik, a jegyző a dolgot értékesíti. A jogosult elvesztő a találástól számított egy éven belül jogosult az értékesítésből befolyt összegre.

A közönség számára nyitvaálló hivatali, vállalati, vagy más épületben vagy helyiségben, továbbá közforgalmú közlekedési és szállítási vállalat szállítóeszközén talált dolgot a találó a hivatal vagy vállalat alkalmazottjának köteles átadni. Az ilyen dolog tulajdonjogára a találó nem tarthat igényt. Ha az elvesztő személye ismertté válik, akkor a hivatal, vállalat részére a talált tárgyat kiadja. Ha az elvesztő nem található fel, akkor a hivatal, vállalt köteles a talált tárgyat a jegyzőnek átadni, aki az általános szabályok szerint kezeli a talált tárgyat.

Ha a talált dolog nagyobb értékű, esetleg muzeális érték annak tulajdonjogát a találó nem szerzi meg, de méltányos összegű találói díjra jogosult.

A talált dolog értékesítéséből befolyt összeg az államot illeti.

Talált lőfegyvert, lőszert és robbanóanyagot a rendőrségnek kell beszolgáltatni.

Vonatkozó jogszabályok:
Polgári törvénykönyv.
A talál dolgok tekintetében követendő eljárásról szóló 18/1960.(IV.13.)Korm.rendelet

vissza az előző oldalra

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.

Skip to content