Településrendezési eszköz módosításának összefoglalása

A módosítással érintett terület a 4. számú főút, Kossuth utca, 11908/12 és a 11908/15 helyrajzi számú utak által határolt területen belül a 11908/8 és a 11908/9 helyrajzi számú ingatlanok, valamint a biológiai aktivitásérték szinten tartása érdekében a 049 hrsz-ú út – 044 hrsz-ú út – közigazgatási határ – 053 hrsz.-ú csatorna által határolt területen belül a 050/8 hrsz-ú ingatlan.

A tulajdonosok a fejlesztési elképzeléseik megvalósításához szükséges településrendezési eszközök – településszerkezeti és szabályozási terv – módosítását kezdeményezték, mely lehetőséget ad egyrészt a belterületi ingatlanok gazdaságosabb felhasználására és beépítésére, másrészt a város beruházási és üzemeltetési költségének csökkentésére.

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti területrészre vonatkozó településszerkezeti tervet és leírását a 78/2020. (XII.10.) számú polgármesteri határozattal fogadta el, míg a helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet az 31/2020. (XII.10.) önkormányzati rendelettel hagyta jóvá.

A záradékolt dokumentáció az alábbi weboldalon megtekinthető:

http://www.hajduhadhaz.hu/telepulesrendezesi-eszkoz-modositasa-zaradekolt-dokumentacio/

Hajdúhadház, 2021. január 04.

Csáfordi Dénes
polgármester  megbízásából:

Biró-Balogh Anikó
főépítész

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.