TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00033 “Szivárvány Óvoda fejlesztése”

 

 

 

2017.június 15-én elindult a Széchényi 2020 pályázat keretében az Európai Unió az Európai Regionális Fejlesztési Alap és hazai központi költségvetés társfinanszírozásában a TOP-1.4.1-15, A foglakoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltok fejlesztésével tárgyú felhívás keretében elnyert 32.672.528 Ft pályázati forrásból a Hajdúhadházi Szivárvány Óvoda fejlesztése. 

A Szivárvány Óvoda Hajdúhadházon a Szilágyi Dániel utcán, a város széléhez közel épült 1984-ben. Az óvoda 7 csoporttal működik, a település óvodáskorú gyermekeinek 37 %-át látja el, saját konyhával nem rendelkezik, az étkeztetés a mellette lévő Földi János Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény konyhájáról történik. Az óvoda 175 férőhelyes, a gyermekek nagyon nagy százaléka etnikai kisebbséghez tartozik, jelenleg 188 gyermek közül 26 hátrányos helyzetű és 151 fő halmozottan hátrányos helyzetű ellátott van, így a differenciált fejlesztés megvalósítása az esélyegyenlőség biztosítása kiemelt feladat. Fontos a családi háttérből származó kulturális és szociális hátrányok csökkentése, a lemaradások folyamatos kompenzálása. Óvodai nevelésünkben az új módszerek, pedagógiai törekvések felé való elmozdulás a korszerű innovatív pedagógiai munka eredményességét teremtheti meg. Gyermekeinkkel szakmailag jól felkészült pedagógusok foglalkoznak, munkájukat dajka nénik segítik. Nevelésük hatékonyságát támogatja, amennyiben ezt a fenntartó, illetve szakszolgálat biztosítani tudja, logopédus és gyógytestnevelő.

Azoknak a gyerekeknek a fejlesztését, akiket a nevelési tanácsadó javasolt, óvodánkban három fejlesztő pedagógus végzettségű óvónő segíti. Óvodánkban a beilleszkedési, tanulási és magatartás zavaros gyermekek integrált nevelését és fejlesztését is ellátjuk, biztosítjuk számukra az esélyegyenlőséget, elősegítjük a fejlődésüket és javítjuk életminőségüket. Feltételeinkhez, lehetőségeinkhez mérten folyamatosan javítva azon dolgozunk, hogy a kisgyermekes családok megfelelő környezetet és programot találjanak intézményünkben az óvodás évek alatt. Igényeiket és elvárásaikat figyelembe véve hangsúlyozott a szabadjáték, az egészségnevelés, az egészségkultúra, a mozgásfejlesztés valamint a beszéd a kommunikáció, az önkifejezés és a kreativitás fejlesztése. Lakókörzetünkben növekvő tendenciát mutat a szocio-kultúrálisan hátrányos helyzetben nevelkedő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma. A családok zaklatott életvitele tükröződik óvodánkban a gyermekek viselkedésén is, mindezek a tényezők szükségessé teszik a hátrányos helyzet kompenzálását, az esélyegyenlőség megteremtését, az egyéni bánásmódot és megkülönböztetett gondoskodást. Lehetőségünk volt 2012-től az IPR pályázatban részt venni, amely nagy segítséget adott számunkra, mind a továbbképzések, mind az óvoda játékeszköz tárának bővítésére, s a legfontosabb, hogy a pályázat által gyermekeink részére számtalan műsort és rendezvényt tudtunk szervezni. Az óvoda udvari játékai és benti bútorzata sajnos az építéskori, megérett a cserére, mind elhasználódottsága, mind korszerűtlensége miatt.

Jelen projektben az udvari játékok teljeskörű cseréjét tervezzük, új, korszerű mászóvárak, homokozók, csúszdák, rugós játékok beszerzésével, melyek a 3-6 éves korú gyermekek fejlettségi szintjének megfelelően segítik a gyermekek mozgásigényének kielégítését, biztonságosan támogatják a mozgásfejlődést. A csoportszobák és hozzájuk tartozó öltözők bútorzata szintén cserére szorul, modern, biztonságos, esztétikus bútorok beszerzését tervezzük. A digitális eszközök alkalmazása elengedhetetlen a mai magyar óvodapedagógiában. Az internet segítségével számtalan információt szerezhetnek a gyerekek az Őket körülvevő világról, természeti csodákról. Természetesen a pedagógusok felelőssége a megfelelő használat koordinálása. Az általunk nevelt gyermekek ingerszegény környezetből érkeztek, így fontosnak tarjuk a széles spektrumban történő ismeretszerzést. Ehhez szeretnénk minden csoportszobába projektort felszerelni, melyet notebookról irányítunk a hozzá szükséges szoftverekkel. Ezek az eszközök segíthetnék a mindennapi élményszerzést a különböző műveltségterületek tekintetében. A motiválás területén is hasznosnak tartjuk a digitális eszközöket nem csak a gyerekek, a szülők tekintetében is, hiszen rendhagyó szülői értekezleteken lehetőség nyílna az óvodai élet digitális bemutatására pl gyermeki tevékenységek fotóinak bemutatására. A Szivárvány Óvoda Pedagógiai Programja illeszkedve az országos alapprogramhoz nagy hangsúlyt fektet a szabad játékra, a folyamatosságra és a játékból történő előre tervezett tevékenységek kezdeményezésére.

A DIOO fejlesztő eszköz beilleszthető a napirendbe, mai világunkban szükséges is az általunk nevelt gyermekeket megismertetni a digitális világgal. Ez az eszköz segítségünkre lehetne, hogy a megfelelő használat technikáját elsajátítsák a gyerekek, ismerkedhessenek a digitális világgal és közben játékosan fejlődjenek. A program képes rá, hogy nyomon kövesse a gyermek egyéni fejlődését és visszajelzést adjon pedagógusnak szülőnek egyaránt, ezzel is segítve a tehetséggondozást illetve a szükséges fejlesztést. Csökkenti a pedagógusok adminisztrációs terheit, így több lehetőség nyílik az egyénre való odafigyelésre. A DIOO 16 fajta játékot tartalmaz 2000 feladattal. Többféle képességet is fejleszt. A rendszer visszajelzést ad a gyerekeknek, ami elősegíti az önértékelésük fejlődését. Precíz grafikus statisztikát ad az óvodapedagógusoknak és szülőknek egyaránt. A használata 15 percre korlátozott egy óvodás tekintetében, ezzel is megvédve a gyerekeket a túlzott használattól. Nem utolsó sorban egy Magyar fejlesztésről van szó, mely minden magyar óvodában helyet kaphatna ezzel is segítve a felnövekvő nemzedék versenyképességét. A DIOO nem egy számítógép, amit a kisgyerek bármikor és bármennyi ideig használhat, nem a divatos tablet vagy telefon, azaz nem korlátok nélküli játék a világhálón, hanem éppen az ellenkezője. Egy olyan magyar innováció, amely versenyképessé teszi a felnövekvő generációt azáltal, hogy személyre szabottan és egyénileg fejleszt. Fontos szempont az is, hogy támogatja az óvodapedagógusok munkáját, élményt nyújt gyereknek, szülőnek és pedagógusnak egyaránt. S ha a világ fejlődik, és minden az informatikai tudásra támaszkodik, az elől mi sem bújhatunk el, hanem lépést kell tartanunk, hogy az élvonalban maradjunk. Célunk, hogy a gyermekek sokkal jobb minőségű ellátást kaphassanak, a területi különbségek csökkenjenek. Jelen fejlesztések hozzájárulnak a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez, e hátrányos helyzetű térségben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítéséhez.

 

 

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.

Megszakítás