TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00031 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúhadházon I.

Pályázati azonosítószám: TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00031

Pályázat címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúhadházon I.

Pályázat összköltsége: 290.689.364 Ft

Támogatási összeg: 290.689.364 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Megvalósítás kezdete: 2017.07.15.

Fizikai befejezés: 2018.10.31

Projekt célja: Hajdúhadház Város Önkormányzata a jelenlegi gazdasági helyzetben igyekszik havi kiadásait a lehető legkisebbre csökkenteni. Az intézmények fenntartása jelentős terhet ró a költségvetésre, kiváltképp a téli időszakban. Ennek oka főleg az épületek rossz energetikai adottságaiból adódik. A település legtöbb közintézménye elavult, a kor követelményeinek nem megfelelő. A szigetelés hiányossága miatt az épületek fűtése során magas a hőveszteség, ez megakadályozza a komfortos hőmérséklet elérését az épületekben. A kazánok egy része szintén elavult, hatásfoka jelentősen csökkent az elmúlt években. A két tényező együttesen eredményezi a magas költségeket. A nyílászárók cseréje nem minden esetben valósult meg. Az a néhány épület, amin már megtörtént a fejlesztés kedvezőbb energetikai képet mutat, azonban a többi hiányosság még itt is komoly beruházást követel meg. A település elkötelezett a megújuló energiaforrások hasznosításának propagálásában és lehetőségeihez mérten kiveszi részét a környezettudatos megoldások alkalmazásában. Jelen beruházás is törekszik a zöld energia kiaknázására, hiszen hőszigetelési, nyílászáró és fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatos energiahatékonysági munkát, illetve napkollektor és napelem rendszer kivitelezését tervezi. Több kötelező feladatot ellátó szervezet intézményének korszerűsítésére kerül sor a pályázatban, annak érdekében, hogy ezzel a költséghatékonyság mellett a megújuló energiafelhasználást is erősítse. A projekt során Bocskai tér 14. szám alatt található Földi János Általános Iskola egy épülete, a Bocskai tér 1. szám alatt található polgármesteri hivatal és a Bocskai tér 6. szám alatt található Szilágyi Dániel Gimnázium épülete kerül korszerűsítésre. Mind három épület esetén komplex energetikai (hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés) és megújuló energia felhasználási (napelem rendszer az iskolában és gimnáziumban, napkollektor rendszer a hivatalban) beruházás történik. Mind rövid, mind pedig hosszú távon szükségesek a tervezett fejlesztések, hiszen az érintett épület elavult és kivételesen rossz energetikai jellemzőkkel bír. Rövidtávon mindenképpen szükséges a kiadások csökkentése. Az elmúlt fűtési időszak során komoly nehézséget jelentett a számlák időben való teljesítése, ugyanis a rossz gazdasági helyzet mellett az épület állapotából adódóan a fűtési költségek is magasra rúgtak. A település több lépésben igyekszik kivitelezni közintézményeinek felújítását, aminek egyik lépcsője a fent említett intézmény épületének energetikai racionalizálása. Hosszú távon az önkormányzat célja, hogy a lehető legnagyobb mértékben önellátóvá tudja tenni épületeit, azaz minél kisebb mértékű legyen a költségvetési forrásoktól való függés. A megújuló energiaforrások kiaknázása révén a fenntartási kiadások idővel minimalizálódnak, az így megtakarított pénz pedig egyéb fontos célokra lesz hasznosítható és átfogó programok is finanszírozhatóvá válnak. Közvetlen célként tehát magának az épületnek a kor követelményeinek való megfeleltetése jelenik meg, ami közvetett módon a kiadások csökkentése révén hozzájárul majd a település további fejlesztési terveinek finanszírozásához. A projekt célcsoportja az érintett intézmények dolgozói ill. látogatói. Közvetett módon a település és vonzáskörzetének lakossága is érintetté válik.

 

 

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.

Megszakítás