TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00033 – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúhadházon II.

Pályázati azonosítószám: TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00033

Pályázat címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúhadházon II.

Pályázat összköltsége: 147.067.100 Ft

Támogatási összeg: 147.067.100 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Megvalósítás kezdete: 2017.07.15.

Fizikai befejezés: 2018.10.31

 

Projekt célja: Hajdúhadház Város Önkormányzata a jelenlegi gazdasági helyzetben igyekszik havi kiadásait a lehető legkisebbre csökkenteni. Az intézmények fenntartása jelentős terhet ró a költségvetésre, kiváltképp a téli időszakban. Ennek oka főleg az épületek rossz energetikai adottságaiból adódik. A település legtöbb közintézménye elavult, a kor követelményeinek nem megfelelő. A szigetelés hiányossága miatt az épületek fűtése során magas a hőveszteség, ez megakadályozza a komfortos hőmérséklet elérését az épületekben. A nyílászárók cseréje nem minden esetben valósult meg. Az a néhány épület, amin már megtörtént a fejlesztés kedvezőbb energetikai képet mutat, azonban a többi hiányosság még itt is komoly beruházást követel meg. A település elkötelezett a megújuló energiaforrások hasznosításának propagálásában és lehetőségeihez mérten kiveszi részét a környezettudatos megoldások alkalmazásában. Több kötelező feladatot ellátó szervezet intézményének korszerűsítésére kerül sor a pályázatban, annak érdekében, hogy ezzel a költséghatékonyság mellett a megújuló energiafelhasználást is erősítse. A projekt során megvalósuló

fejlesztések: 1. Mester u. 26., hrsz.:10888/2 alatt található Városgondnokság komplex energetikai fejlesztése (3 kW napelem, utólagos szigetelés, fűtéskorszerűsítés) 2. Petőfi u. 1/A., hrsz.:10599 alatt található Három Szirom Óvoda komplex energetikai fejlesztése (2 kW napelem, utólagos szigetelés, fűtéskorszerűsítés, műanyag nyílászáró csere) 3. Szilágyi D. u. 2-4., hrsz.:10775 alatt található Szivárvány Óvoda komplex energetikai fejlesztése (5 kW napelem, utólagos szigetelés, fűtéskorszerűsítés) 4. Rákóczi u. 50., hrsz.:11229 alatt található Földi János Két Tanítási Nyelvű

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Rákóczi Úti Tagintézménye komplex energetikai fejlesztése (10 kW napelem, , utólagos szigetelés, fűtéskorszerűsítés, műanyag nyílászáró csere). Mind rövid, mind pedig hosszú távon szükségesek a tervezett fejlesztések, hiszen az érintett épület

elavult és kivételesen rossz energetikai jellemzőkkel bír. Rövidtávon mindenképpen szükséges a kiadások csökkentése. Az elmúlt fűtési időszak során komoly nehézséget jelentett a számlák időben való teljesítése, ugyanis a rossz gazdasági helyzet mellett az épület állapotából adódóan a

fűtési költségek is magasra rúgtak. A település több lépésben igyekszik kivitelezni közintézményeinek felújítását, aminek egyik lépcsője a fent említett intézmény épületének energetikai racionalizálása. Hosszú távon az önkormányzat célja, hogy a lehető legnagyobb mértékben önellátóvá tudja tenni

épületeit, azaz minél kisebb mértékű legyen a költségvetési forrásoktól való függés. A megújuló energiaforrások kiaknázása révén a fenntartási kiadások idővel minimalizálódnak, az így megtakarított pénz pedig egyéb fontos célokra lesz hasznosítható és átfogó programok is finanszírozhatóvá

válnak. Közvetlen célként tehát magának az épületnek a kor követelményeinek való megfeleltetése jelenik meg, ami közvetett módon a kiadások csökkentése révén hozzájárul majd a település további fejlesztési terveinek finanszírozásához. A projekt célcsoportja az érintett intézmények dolgozói ill. látogatói.

 

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.

Megszakítás