Városi elismerések és díjak átadása a Városnapon

2022. december 12-én Hajdúhadház Város születésnapján városi elismerések és díjak átadására került sor, melyekkel a városunkért és közösségünkért dolgozó, s kiemelkedő teljesítményt nyújtó emberek munkáját ismeri el városunk önkormányzata.

Hajdúhadház Város Önkormányzata nagyrabecsülése kifejezéseként Hajdúhadház Város díszpolgára kitüntető címet adományozott Dr. Hagymásy György ügyvezető főorvos, háziorvos részére a hajdúhadházi polgárok egészsége érdekében végzett fáradhatatlan, magas színvonalú, elhivatott, kimagasló munkásságának elismeréseként.

„Földi János kitüntető címet” kapott Dáné Csaba, Hajdúhadház sportéletében kifejtett lelkiismeretes és eredményes munkásságáért.

Hajdúhadház Város Önkormányzata „Elismerés Szociális Munkáért” oklevelet adományozott Ráczné Nagy Erika a Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ és Varga Gáborné, a Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ dolgozója részére.

A „Város Kiváló Pedagógusa”, PRO CATHEDRA díjban részesült Fekete Lászlóné a Hajdúhadházi Városi Óvoda pedagógusa, Tóthné Komor Enikő a Földi János Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa, Jávorszki Judit és Szabóné Jablonczay-Juhász Ágnes Éva a Rózsai Tivadar Református Általános Iskola és Óvoda óvodapedagógusai. Ők a településen huzamosan végzett kiemelkedő nevelő és oktató munkájukért, a gyermekek személyiségformálásában, képességfejlesztésében, tehetséggondozásában vállalt szerepükért, mellyel elősegítik a település fejlődését, szellemi gyarapodását részesültek a közösség elismerésében.

Hajdúhadház Város Önkormányzata Elismerő Oklevelet adományoz Antalné Beke Ildikó iskolatitkár részére a Földi János Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában végzett megbízható, pontos, precíz, segítőkész munkájáért.

Hajdúhadház Város Önkormányzata a „Hajdúhadház Közösségének Szolgálatáért Elismerő Oklevél” adományozásával fejezi ki nagyrabecsülését azon nyugdíjba vonuló személyek iránt, akik Hajdúhadházon huzamos időn át kiemelkedő tevékenységet végeztek, és munkájukkal példát mutatva, a város lakosságának elismerését és tiszteletét vívták ki. Ebben az elismerésben részesült Konyári Attila Józsefné, a Hajdúhadházi Bölcsőde dolgozója és Molnár Sándor, a Hajdúhadházi Futball Klub sportpálya üzemben tartója.

Makhándi Zsolt és Ozsváth Patrik Tibor polgárőrök Hajdúhadház közbiztonsága érdekében végzett kimagasló szolgálatukért polgármesteri elismerésben részesültek.

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.