HIRDETMÉNY

Értesítjük a Tisztelt szülőket, hogy Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 56/2014. (III.06.) HÖ. sz. határozata alapján az önkormányzat fenntartásában működő óvodákban

a 2014/2015. nevelési évre történő  óvodai beiratkozás időpontja:

2014. április 23 – április 25. (8.00 – 16.00 óráig)

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 49. § (1) bekezdése értelmében az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. A gyermek elsősorban a lakóhelye vagy a szülő munkahelye szerinti körzeti óvodába harmadik életévének betöltése után vehető fel (Nkt. 49.§ (2) bekezdés).

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. § (3) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.

Beiratkozáshoz szükséges közokiratok, dokumentumok:

– a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

– a gyermek születési anyakönyvi kivonata,

– a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételére jogosult óvodák:

            – Aranykapu Óvoda (Hajdúhadház, Bercsényi u. 23.)

– Három Szirom Óvoda (Hajdúhadház, Mester 33.)

– Szivárvány Óvoda (Hajdúhadház, Szilágyi Dániel u. 2-4.)

Az alapító okiratuk szerint magyar nyelvű roma nemzetiségi nevelést folytató óvodák:

            – Aranykapu Óvoda (Hajdúhadház, Bercsényi u. 23.)

– Három Szirom Óvoda (Hajdúhadház, Mester 33.)

– Szivárvány Óvoda (Hajdúhadház, Szilágyi Dániel u. 2-4.)

Óvodai felvételi körzetek:

– Az Aranykapu Óvoda felvételi körzetébe tartozó utcák:

Akácfa utca, Arany János utca, Batthyány utca, Bercsényi utca, Bethlen utca, Bezerédi utca, Csokonai utca, Dorogi utca, Dorogiás utca, Dr. É. Kiss Sándor utca, Erzsébet utca,  Gárdonyi Géza utca,  Homok utca, Irinyi utca,  József Attila utca, Jókai utca, Kazinczy utca, Kertalja utca, Kiság utca, Kiss Ernő utca, Kossuth utca, Lázár Vilmos utca, Lehel utca,  Nagyág utca, Nagysándor József utca, Óvoda utca, Pély Nagy Gábor utca, Radnóti utca, Rózsa utca, Ságvári utca, Sillye Gábor utca, Sirály utca, Sugár utca, Szív utca, Szűk utca, Toldi utca, Tompa Mihály utca, Török Ignác utca, Városkert utca, Vértanuk utca, Virág utca, Vörösmarty utca, Zöldfa utca, Zrínyi utca.

– A Három Szirom Óvoda felvételi körzetébe tartozó utcák:

Bajcsy Zsilinszky utca, Bánomkert utca, Bedő Albert utca, Béke utca, Bocskai tér, Botond utca , Dr. Madai Gyula utca, Dr. Földi János utca, Erdő utca, Erdőalja utca, Galambos utca , Görgey utca, István király utca, Jászai Mari utca, Kalapács utca, Károlyi Mihály utca, Katona utca , Kereszt utca,, Keskeny utca, Kinizsi utca, Levente utca, Malom utca, Mester utca, Móricz Zsigmond utca,  Munkácsy utca, Nap utca ,  Nyíl utca, Pallagi utca, Rhénes utca, Szabó Gábor utca, Szélső utca, Táncsics Mihály utca, Vadas utca, Vasvári Pál utca, Vécsey Károly utca.

– A Szivárvány Óvoda felvételi körzetébe tartozó utcák:

Álmos utca, Árpád utca, Attila utca, Bem József utca, Damjanich utca, Deák Ferenc utca, Diófa utca , Dobó utca, Epres utca, Fényestelep, Fényestelep-Péterkert, Festő utca, Hajdú utca, Hajnal utca, Honvéd utca, Hunyadi utca, Ibolya utca, Klapka utca, Kölcsey utca, Kunkert, Lorántffy utca,  Nefelejcs utca, Nyárfa utca, Petőfi utca, Rákóczi utca, Széchenyi utca, Szilágyi Dániel utca, Szőlős utca, Temető utca, Téglási utca, Tó utca, Vásártér utca, Vasút utca, Vénkert utca, Viola utca.

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, melyről legkésőbb 2014. május 16-ig írásban értesíti a szülőt.

A szülő a döntés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelmet nyújthat be. A kérelmet írásban, Hajdúhadház Város Jegyzőjének címezve, a döntést hozó óvoda vezetőjénél kell 1 példányban benyújtani. A másodfokú eljárás során a jegyző a kérelmet elutasíthatja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti és a nevelési-oktatási intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, mely 5.000,- forinttól 150.000,- forintig terjedhet.

Hajdúhadház, 2014. március 11.

 

Dr. Kiss Katalin

                                                                                                      jegyző

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.