Hirdetmény HÉSZ módosításról

A módosítással érintett területek 0276/3, 0213, 0223/31, 0215/1 és a 0211/10. hrsz.-ú utak által határolt telektömbön belül a kiemelt fejlesztési területen belül 0211/16-20 hrsz.-ú ingatlanokat érintő területrészen található.

Az érintett területrészen napelempark – kisteljesítményű erőmű kerül megvalósításra.

A tervmódosítás általános célkitűzése a fejlesztési elképzelésekhez igazodó területhasználat és szabályozás rögzítése volt.

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti területrészre vonatkozó településszerkezeti tervet és leírását a 13/2020. (IV.02.) számú polgármesteri határozattal fogadta el, míg a helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet az 7/2020. (IV.02.) önkormányzati rendelettel hagyta jóvá.

Melléklet: a záradékolt dokumentáció – jóváhagyott munkarészek, melyet letölthet innen.

Hajdúhadház, 2020. április 22.

Csáfordi Dénes

polgármester  megbízásából:

Biró-Balogh Anikó

főépítész

 

 

 

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.