MEGHÍVÓ

 

MEGHÍVÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. július 28-án (csütörtökön) de. 9 órakor
a Városháza dísztermében tartandó rendkívüli ülésére
tisztelettel meghívja Önt Csáfordi Dénes polgármester

Napirendi pontok:

1./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. által szabályozott személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 37/2013. (X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSB elnöke

2./ 120/2022.(V.12) határozat kiegészítése ÁFA összegével
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

3./ Hajdúhadházi Bölcsőde Szakmai programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Oroszné Hadházi Zsuzsánna, Ifjúsági, sport és civil kapcsolatok tanácsnoka

4./ A Hajdúhadházi Városi Óvoda 2021/2022-es nevelési évről szóló beszámolója
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Oroszné Hadházi Zsuzsánna, Ifjúsági, sport és civil kapcsolatok tanácsnoka

5./ TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00020 azonosítószámú, „Belvíz elvezetése Hajdúhadházon III. ütem” című projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása közbeszerzési eljárás indításáról szóló határozat módosítása 
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, dr. Kiss-Kazsuk Katalin jegyző

6./ TOP-5.2.1-15-15-HB1-2020-00019 azonosító számú Társadalmi együttműködés Hajdúhadházon című pályázat rendezvény szervezése vonatkozó IN-HOUSE eljárás
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Berencsiné Veres Mónika pályázati referens

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.