Meghívó

MEGHÍVÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. október 03-án (csütörtökön) de. 8:30 órakor
a Városháza dísztermében tartandó ülésére
tisztelettel meghívja Önt Csáfordi Dénes polgármester

 

Napirendi pontok:
 

1./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSNB elnöke

2./ 2019. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

3./ „Három generációval az egészségért” pályázat megvalósítására létrejövő konzorciumi együttműködési megállapodás jóváhagyása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

4./ Bercsényi 13. sz. alatti telephelyen fedett géptároló építés
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

5./ Közvilágítás üzemeltetési megállapodás
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

6./ Módosított pályázati kérelem benyújtása Temető felújítására, a megvalósításhoz szükséges önerő biztosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

7./ Tájékoztatás óvodabővítési kérelem benyújtásáról
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Vargáné Sőrés Ilona OMÜESB elnöke

8./ Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék emelése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Vargáné Sőrés Ilona OMÜESB elnöke

9./ Ebtelep működési beszámoló
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Garda Szabolcs műszaki referens

10./Tájékoztatás Asztalos János r. alezredes kinevezésének meghosszabbításáról
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző

11./ Megbízási szerződés kötése a Nemzeti Földügyi Központtal a 2019-2020. évi közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódóan
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

12./ 11908/53; 11908/54; 11908/55 hrsz-ú ingatlanrészek értékesítése (zárt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

13./ Szavazatszámláló Bizottság póttagjainak megválasztása (zárt)
Előadó: dr. Kiss Katalin HVI vezetője


Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.