Meghívó

MEGHÍVÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. február 13-án (csütörtökön) de. 7:30 órakor
a Városháza dísztermében tartandó ülésére
tisztelettel meghívja Önt Csáfordi Dénes polgármester

Napirendi pontok:

1./ Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester

2./ Adósságot keletkeztető ügyletek 2020
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

3./ 2020. évi költségvetési rendelet
Előadó: dr. Kiss Katalin jegyző, Fórián Albert PB elnöke

4./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSÜB elnöke

5./ A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 11/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

6./ Hajdúhadház Város Integrált Településfejlesztési Stratégia (továbbiakban ITS)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

7./ Tájékoztató az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adóbevételek teljesüléséről és ellenőrzéséről
Előadó: dr. Kiss Katalin jegyző, Fórián Albert PB elnöke

8./ Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének helyi szabályairól szóló 30/2006.(XII.08.) sz. rendelet módosítása – a helyiségek bérleti díjainak felülvizsgálata
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

9./ Piaci helypénz és illemhely díjszabása 2020. évre
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

10./ A polgármester és az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozattételi kötelezettsége teljesítéséről szóló tájékoztatás
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSÜB elnöke

11./ A Hajdúhadházi Bölcsőde 2020. évi nyári és téli zárva tartásának rendje
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Sőrés Erika jogi referens

12./ A Hajdúhadházi Városi Óvoda 2020. évi nyári zárva tartása és ügyeleti rendje
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Sőrés Erika jogi referens

13./ A 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Sőrés Erika jogi referens

14./ A civil szervezetek 2019. évi működési támogatásának elszámolása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

15./ Civil szervek 2020. évi támogatása (pályázati felhívás)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

16./ 2020. évi létszám meghatározása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

17./ Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék mértékének meghatározása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

18./ 16654 helyrajzi számú ingatlan értékesítése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

19./ Intézményi közfoglalkoztatási program indítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSÜB elnöke

20./ Aktív Magyarország program pályázat beadása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

21./ HRNÖ és Hajdúhadház Város Önkormányzata között a szegregált területek hulladékmentesítésére kötött megállapodás
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSÜB elnöke

22./ 2020. évi városi rendezvénynaptár elfogadása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.